Pēdējā pārbaude: 01/02/2023

ES noteikumi par darbu autotransporta nozarē

Jums kā transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro konkrēti ES noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laiku, atpūtas laiku un to, kā tos reģistrēt. Šie noteikumi tiek piemēroti, ja vadāt smago kravas transportlīdzekli, kura masa pārsniedz 3,5 tonnas, vai autobusu ar 10 un vairāk sēdvietām (ieskaitot vadītāju). Jums ir jāievēro šie noteikumi, ja jūs veicat tālsatiksmes pārvadājumus vai piegādes iekšzemē vai ārvalstīs neatkarīgi no tā, kur jūsu transportlīdzeklis ir reģistrēts, un neatkarīgi no tā, vai esat pašnodarbinātais vai darbinieks.

ES noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laiku en neattiecas uz visiem transporta veidiem. Lasiet zemāk, kādi ir izņēmumi.

Izņēmumi

ES noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laiku neattiecas uz:

 • regulāriem pasažieru pārvadājumiem maršrutos līdz 50 kilometriem,
 • lielāko daļu transportlīdzekļu, kuru masa nepārsniedz 7,5 tonnas un ar kuriem ved materiālus, aprīkojumu u. c. transportlīdzekļa vadītāja profesionālai izmantošanai 100 km attālumā no to bāzes,
 • transportlīdzekļiem, kuru maksimālais atļautais ātrums ir 40 km/h,
 • armijas, civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienestiem,
 • transportlīdzekļiem, kas nodrošina palīdzību uz ceļa, 100 km attālumā no to bāzes stacijas,
 • specializētiem transportlīdzekļiem, ko izmanto humānajai palīdzībai, ārkārtas situācijās, glābšanas operācijās vai medicīniskiem mērķiem,
 • transportlīdzekļiem, ko izmanto sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki,
 • transportlīdzekļiem, ar kuriem tehniskās izstrādes, remonta vai uzturēšanas nolūkā tiek veikti testa braucieni, kā arī jauniem un pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kas vēl nav ekspluatācijā,
 • transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru masa nepārsniedz 7,5 tonnas un ar kuriem veic nekomerciālus kravu pārvadājumus,
 • komerciāliem transportlīdzekļiem, kam ir vēsturisks juridiskais statuss ES valstī, kurā tie tiek vadīti, ja tos izmanto nekomerciāliem pasažieru vai kravu pārvadājumiem,
 • transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu sastāviem no 2,5 līdz 3,5 tonnām, ar kuriem pārvadā preces uz uzņēmuma vai transportlīdzekļa vadītāja paša atbildību (ja transportlīdzekļa vadīšana nav galvenā darbība).
 • dažās ES valstīs pastāv arī valsts mēroga izņēmumi en.

Piemērs

Dārznieks transportē smagās iekārtas un ražojumus

Matiass Vācijā vada kokaudzētavu un dārzkopības uzņēmumu. Viņš ir pazīstams kā lielu koku piegādātājs. Lai izpildītu pasūtījumus, viņš ved kokus un ekskavatoru ar kravas automašīnu un piekabi, bieži vien pārsniedzot 3,5 tonnas. Tomēr, tā kā kombinācijas svars nepārsniedz 7,5 tonnas un Matiass veic piegādes tikai saviem klientiem, kuri atrodas 100 km rādiusā no kokaudzētavas, uz viņu neattiecas ES noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laiku.

Ne tikai ES valstīs

Profesionāliem autovadītājiem ir jāievēro šie noteikumi visās ES valstīs, kā arī Šveicē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Islandē. Ārpus šīs teritorijas lielākajā daļā Eiropas valstu un dažās Centrālāzijas valstīs en fr autovadītājiem ir jāievēro noteikumi, kas paredzēti Eiropas Nolīgumā par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos en (AETR). Lielākā daļa AETR noteikumu ir saskaņoti ar ES noteikumiem, taču ir daži izņēmumi.

Atšķirības starp AETR un ES noteikumiem

AETR atšķiras no ES noteikumiem attiecībā uz:

 • atbrīvojumu transportlīdzekļiem, kas pārvadā amatniecības preces,
 • atgriešanos savā uzņēmumā vai dzīvesvietā,
 • iespēju izmantot divus saīsinātus nedēļas atpūtas laikus pēc kārtas,
 • pārtraukumiem nedēļas atpūtas laikos.

Cik ilgi varu vadīt transportlīdzekli?

Jūs varat vadīt transportlīdzekli:

Atcerieties, ka darba laiks ietver visas autotransporta darbības, tādas kā:

Ja esat pašnodarbināts autovadītājs, par darba laiku uzskata arī jebkuru periodu, kurā jums jāatrodas darba vietā/transportlīdzeklī, jābūt klienta rīcībā vai jāveic pārvadāšanas darbības.

Cik ilgi man jāatpūšas?

Jums ir jāizmanto vismaz šādi pārtraukumi vai atpūta:

Uzmanību

Izņēmuma kārtā jūs varat strādāt līdz 60 stundām nedēļā, bet vidēji jūs nedrīkstat strādāt vairāk kā 48 stundas nedēļā četru mēnešu periodā.

Piemērs

Transportlīdzekļa pavadīšana uz prāmja vai vilciena, vienlaikus izmantojot atpūtas laiku

Pēc ilga brauciena uz Grieķiju un atpakaļ Džons plānoja sākt izmantot regulāro nedēļas atpūtas laiku uz prāmja, ar ko viņš brauca uz Īriju. Taču Šerbūrā prāmis kavējas 4 stundas. Džonam tā nav problēma: viņš jebkurā gadījumā var sākt nedēļas atpūtu, pēc 4 stundām uzbraukt uz prāmja un, ierodoties Dublinā (aptuveni 19 stundas vēlāk), viņš var nobraukt no prāmja un pēc tam izmantot pēdējās 22 atpūtas stundas tur. Noteikumi atļauj pārtraukt regulāro dienas vai saīsinātu nedēļas atpūtas laiku divas reizes, kopumā uz vienu stundu, lai uzbrauktu transportlīdzekli uz prāmja vai vilciena, ar nosacījumu, ka vadītājam ir pieejama kajīte ar guļasvietu vai guļamvagons. Tāpat arī regulāro nedēļas atpūtas laiku var pārtraukt ar noteikumu, ka ir plānots vismaz uz 8 stundu brauciens un transportlīdzekļa vadītājam ir pieejama guļamkabīne.

Vismaz reizi 4 nedēļās jums jāatgriežas jūsu darba devēja atrašanās vietā vai savā dzīvesvietā un jāizmanto regulārais nedēļas atpūtas laiks (vai garāks atpūtas laiks, lai kompensētu saīsinātu atpūtas laiku).

Uzmanību

Ja esat divi vai vairāki transportlīdzekļa vadītāji, jūs varat izmantot ikdienas atpūtu 30 stundu laikā (24 stundu vietā) un varat izmantot 45 minūšu pārtraukumus (ik pēc 4 stundām un 30 minūtēm) transportlīdzeklī.

Šis izņēmums ir spēkā tikai tad, ja, sākoties otrajai stundai, ir klātesoši divi vai vairāki vadītāji.

Kas ir regulārais nedēļas atpūtas laiks?

Jums ir tiesības uz nepārtrauktu regulāru nedēļas atpūtas laiku, kas ilgst vismaz 45 stundas. Šo laiku nevarat pavadīt transportlīdzeklī. Transportlīdzekļa vadītājam šis laiks jāpavada atbilstošā un katram dzimumam piemērotā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un sanitārās telpas. Nedēļas atpūtas laiku var saīsināt reizi divās nedēļās, taču tas nedrīkst būt īsāks par 24 stundām. Jebkurš samazinājums ir jākompensē ar vienu līdzvērtīgu atpūtas periodu, ko pievieno citam vismaz 9 stundu atpūtas periodam pirms trešās secīgās nedēļas beigām. 

Starptautiskajos kravu pārvadājumos drīkst izmantot divus secīgus saīsinātus nedēļas atpūtas laikus ārvalstīs, bet tikai tad, ja:

Kā ir ar autobusu braucieniem uz ārzemēm?

Ja pārvadājat pasažierus ceļojumā uz ārzemēm un jūsu pakalpojums ilgst vairāk nekā 24 stundas no vietas, jūs varat strādāt līdz 12 dienām pēc kārtas ar nosacījumu, ka tieši pirms brauciena izmantojāt regulāro nedēļas atpūtas laiku 45 stundas un pēc atgriešanās izmantojat divus nedēļas atpūtas laikus pēc kārtas (vismaz 69 stundas). Šis “12 dienu noteikums” ir piemērojams tikai tad, ja jums transportlīdzeklī ir digitālais vai viedais tahogrāfs. Laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00 ir vajadzīgs otrs transportlīdzekļa vadītājs vai jums jāņem 45 minūšu pārtraukums ik pēc 3 stundām, nevis 4,5 stundām.

Vienmēr izmantojiet tahogrāfu

Ja uz jums attiecas noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laiku, jums katrs brauciens jāreģistrē tahogrāfā. Jūsu darba devējam uzskaite jāglabā vismaz vienu gadu, un pēc pieprasījuma varat saņemt tās kopiju. Iestādes var pārbaudīt jūsu tahogrāfu jebkurā laikā un jebkurā vietā uz ceļa vai uzņēmuma telpās.

Uzmanību

Ja transportlīdzekļa vadīšanas laiks nav pareizi reģistrēts, valstis var piemērot sankcijas vai uzsākt tiesvedību pret jums. Tādā gadījumā jūs saņemsiet rakstiskus pierādījumus, kas jāvadā līdzi transportlīdzeklī.

Vai esat norīkots transportlīdzekļa vadītājs?

Ja ierobežotu laiku strādājat par autovadītāju citās ES valstī, nevis tajā, kurā reģistrēts jūsu darba devējs, jūs esat norīkots transportlīdzekļa vadītājs.

Kādos gadījumos esat norīkotais darba ņēmējs?

 • Kabotāža: iekšzemes pārvadājumi citā ES dalībvalstī (nevis valstī, kur ir reģistrēts darba devējs)
 • Trešo valstu pārvadājumi: pārvadājumi starp divām valstīm, bet ārpus tās ES valsts, kurā reģistrēts jūsu darba devējs
 • Braucieni bez kravas saistībā ar kabotāžu vai trešo valstu pārvadājumiem
 • un jebkura daļa, kas ir kabotāža vai trešo valstu pārvadājumi kombinētajos pārvadājumos

Uz norīkotiem transportlīdzekļa vadītājiem attiecas īpaši noteikumi saistībā ar administratīvajām prasībām un atalgojumu.

Kādi gadījumi nav darba norīkojums?

 • Starpvalstu pārvadājumi, kas tiek veikti ārvalstīs, bet sākas vai beidzas valstī, kurā reģistrēts jūsu darba devējs
 • ierobežota papildu iekraušana/izkraušana valstīs, kuras šķērsojat starpvalstu pārvadājumā
 • Tranzīts, kas ir valstu šķērsošana bez iekraušanas/izkraušanas
 • Braucieni bez kravas saistībā ar starpvalstu pārvadājumiem
 • un jebkura daļa, kas ir starpvalstu pārvadājumi kombinētajos pārvadājumos

Administratīvie pienākumi norīkojuma laikā

Ja notiek pārbaude uz ceļa, jums jāspēj uzrādīt:

Jūsu darba devējam ir jāpārliecinās, ka jūsu rīcībā ir nepieciešamie dokumenti. Vispārīga informācija par norīkotajiem darba ņēmējiem.

Kāda ir norīkoto transportlīdzekļu vadītāju minimālā alga?

Jūsu darba devējam ir jāpārliecinās, ka jūsu alga atbilst valsts noteikumiem, kas attiecas uz transportlīdzekļa vadītājiem ES valstī, uz kuru esat norīkots. Tas nozīmē, ka, ja valstī, kurā esat norīkots darbā, algas ir lielākas, darba devējam ir jāpielāgo jūsu atalgojums. Algas ES valstīs ir atšķirīgas, jo tās ir atkarīgas no valsts tiesību aktiem. Zemāk varat piekļūt informācijai par valstīm.

Izvēlieties valsti:

 • Francijafren
 • Vācijadeen
 • Grieķija*gr
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Luksemburga*lu
 • Malta*mt
 • Nīderlandenldeennl
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānija*ro
 • Slovākijasken
 • Slovēnijasien
 • Spānijaesen
 • Zviedrijaseensv

* Informācija vēl nav pieejama.

Sīkāka informācija

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Tavs Eiropas padomdevējs

Tavs Eiropas padomdevējs piedāvā lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Citi palīdzības dienesti

Kopīgot šo lapu: