Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Automašīnu nodokļi citā ES valstī

Tiklīdz jūs sākat izmantot savu auto uz valsts ceļiem, jums ir jāmaksā ar automašīnu saistīti nodokļi: vai nu tikai ceļa nodoklis, vai nu automašīnas reģistrācijas nodoklis un ceļa nodoklis. Katra ES valsts nosaka, kādi nodokļi jums ir jāmaksā par jūsu auto regulāru izmantošanu attiecīgās valsts teritorijā.

Atsevišķos gadījumos automašīnas reģistrācijas nodeva var būt pielāgota laika periodam, kurā jūs izmantojat savu auto jaunajā valstī. Taču jums nedrīkst piemērot lielāku nodokli nekā jūsu uzņēmējas valsts iedzīvotājam. Atsevišķos gadījumos, ja pārceļaties uz citu valsti, jūs varat tikt atbrīvots no automašīnas reģistrācijas nodokļa vai atgūt automašīnas reģistrācijas nodokli. Lai izvairītos no nodokļu dubultas uzlikšanas, pirms pārcelšanās uz citu valsti sazinieties ar attiecīgās valsts iestādēm.

Atbrīvojumi no automašīnas reģistrācijas nodokļa

Vairumā ES valstu studentiem, pārrobežu darba ņēmējiem un iedzīvotājiem, kuriem konkrētajā valstī ir otrā dzīvesvieta, nav jāmaksā automašīnas reģistrācijas nodoklis. Taču tiem, iespējams, ir jāmaksā ceļu nodokļi.

Studenti

Ja pārceļaties uz citu ES valsti, lai tur mācītos vai strādātu noteiktu ierobežotu laiku, piemēram, brīvprātīgo darbu, jūs varat lietot savu auto, kas ir reģistrēts jūsu dzīvesvietas valstī, nereģistrējot to un nemaksājot par to nodokļus jūsu jaunajā valstī. Ja esat students, jums jābūt uzņemtam kādā izglītības iestādē minētajā valstī un jums jāuzrāda derīgs uzņemšanas sertifikāts. Tomēr, ja studiju laikā sākat strādāt, jums ir jāreģistrē auto šajā valstī.

Pirms došanās ceļā no savas valsts jums vajadzētu izpētīt, kādi noteikumi ir spēkā valstī, kur grasāties studēt. Jums, iespējams, būs jānokārto kādas administratīvas formalitātes vai jāievēro konkrēti nosacījumi, kas palīdzēs izvairīties no problēmām, ja jūs aptur policija.

Uzmanību

Dānija, Igaunija, Vācija un Zviedrija neatbrīvo studentus no automašīnas reģistrācijas un atbilstošo nodokļu nomaksas.

Piemērs no dzīves

Francūzis Matjē pārcēlās uz Beļģiju, kur mācās divgadīgā maģistrantūras programmā. Matjē automašīna iekļuva avārijā, tāpēc viņš devās uz policiju, lai saņemtu izziņu savam apdrošinātājam. Kad policija atklāja, ka Matjē vairāk nekā gadu ir nodzīvojis Beļģijā, nereģistrēdams tur savu auto, viņi paziņoja, ka puisis ir pārkāpis noteikumus un viņam par to jāmaksā sods.

Matjē pierādīja, ka viņš ir uzņemts Antverpenes universitātē kā students no citas ES valsts, tāpēc viņam nebija Beļģijā jāmaksā ceļu nodokļi un automašīnas nodevas.

Pārrobežu darba ņēmēji

Ja esat pārrobežu darba ņēmējs, jums, iespējams, ir jābrauc ar uzņēmuma auto, kas ir reģistrēts tikai vienā no divām valstīm.

Ja braucat ar uzņēmuma automašīnu, kas reģistrēta valstī, kur strādājat, drīkstat izmantot to arī dzīvesvietas valstī, nereģistrējot auto tur. Tā kā noteikumi var būtiski atšķirties, pārbaudiet dažādos noteikumus, kas attiecas uz uzņēmumu automašīnu izmantošanu ES.

Ja izmantojat personīgo automašīnu, lai regulāri braukātu no dzīvesvietas valsts uz darbavietas valsti, jums tā jāreģistrē un jāmaksā par to nodokļi valstī, kur dzīvojat, – nevis valstī, kur strādājat.

Sīkāku informāciju par automašīnu reģistrēšanu un nodokļiem, kā arī saites uz kompetento valsts iestāžu vietnēm meklējiet te:

Izvēlieties valsti

Otrā dzīvesvieta

Parasti Eiropas Savienībā jums nav jāreģistrē automašīna un jāmaksā par to nodokļi valstī, kur atrodas jūsu otrā dzīvesvieta vai brīvdienu māja. Ja auto pastāvīgi turat valstī, kurā atrodas jūsu brīvdienu māja, jums, iespējams, tomēr būs jāsamaksā reģistrācijas nodoklis pat tad, ja jūs to jau esat samaksājis jūsu dzīvesvietas valstī.

Valstī, kur atrodas jūsu otrā dzīvesvieta, jums nav jāmaksā automašīnas reģistrācijas nodoklis, ja:

Uzmanību

Šajā lapā sniegtā informācija neattiecas uz Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem, kas uzturas ES, un ES valstu valstspiederīgajiem, kas uzturas Apvienotajā Karalistē. Šajos gadījumos piemēro valsts noteikumus.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: