Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Preču un pakalpojumu pārdošana

ES iekšējā tirgū preču aprite ir brīva, ja vien preces atbilst attiecīgajiem standartiem. Noskaidrojiet, kādas ES prasības ir jāievēro attiecībā uz produktiem, ko pārdodat, un kādos gadījumos jums ir jāziņo par jūsu preču apriti.

Atkarībā no tā, kādus pakalpojumus piedāvājat un cik ilgi, jūs, iespējams, varat sniegt pakalpojumus citā ES valstī, nedibinot tur uzņēmumu vai filiāli. Noskaidrojiet, kad tas ir iespējams, kurā nozarē un attiecībā uz kādu tirdzniecības veidu.

Īpaši noteikumi jāievēro, pārdodot galapatērētājiem, kurus nesatiekat klātienē (ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi). Piemēram, informācija ir jāsniedz skaidri un rakstiski, un jūsu klienti var atteikties no līguma 14 dienu laikā, nemaksājot sodu un nesniedzot nekādu paskaidrojumu.

Jums ir jāievēro attiecīgie ES noteikumi, ja pārdodat kompleksos ceļojumus vai ar tiem saistītos ceļojumu pakalpojumus, piemēram, ja pārdodat divus vai vairākus dažādus ceļojumu pakalpojumu veidus vienam un tam pašam ceļojumam, ko rezervē vienā līgumā ar vienu piegādātāju, vai arī ja pārdodat ceļojumu pakalpojumu un pēc tam palīdzat pārdot citu pakalpojumu saistībā ar to pašu ceļojumu.

Izmantojiet ES rīku, lai pārbaudītu pārrobežu paku piegādes pakalpojumus un cenas. Skatiet, kāda informācija pārrobežu un iekšzemes paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz attiecīgajām nacionālajām iestādēm.

"Access2Markets" datubāzē ir viss, kas jums jāzina par eksportu no ES un importu tajā. Meklēt pēc produkta nosaukuma vai harmonizētās sistēmas (HS) koda informāciju par tarifiem un nodokļiem, muitas procedūrām, izcelsmes noteikumiem, tirdzniecības šķēršļiem, produktiem piemērojamajām prasībām un statistiku. Informācija pieejama par visām ES valstīm un vairāk nekā 120 eksporta tirgiem visā pasaulē.

Kopīgot šo lapu: