Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 14/03/2022

Piekļuve energopakalpojumiem un to izmantošana

Elektropieslēgums

Eiropas Savienībā jums ir tiesības uz mājokļa pieslēgumu vietējam elektrotīklamun elektroenerģijas piegādi (ar gāzi ir citādi). Pieslēgumu nodrošina tīkla operators, kam uzticēta energoinfrastruktūras ekspluatācija jūsu teritorijā (katram vietējam tīklam ir tikai viens operators).

Konkrētos pieslēguma noteikumus un tarifus varat noskaidrot savas valsts regulatīvajā iestādē.

Šai iestādei arī jāuzrauga, vai vietējā tīkla operatori gādā par vietējās infrastruktūras pienācīgu darbību.

Piemērs no dzīves

Jums ir tiesības uz elektropieslēgumu

Mariannna pārcēlās uz dzīvi dziļos Rumānijas laukos un vēlējās savā jaunajā mājā ierīkot elektropieslēgumu. Kad vairāki uzņēmumi atteicās to darīt tādēļ, ka viņu tīklā šī teritorija neietilpst, Marianna beidzot no savas valsts regulatīvās iestādes uzzināja, kas šo pakalpojumu sniedz Rumānijā. Viņa sazinājās ar šo uzņēmumu, un tas māju pieslēdza elektrotīklam.

Neaizsargātie patērētāji

Ja esat nonācis grūtā situācijā (piemēram, nav pienācīgas infrastruktūras vai nespējat samaksāt elektrības rēķinus), jūs nedrīkst atvienot no elektrotīkla un jums var būt tiesības uz pabalstu, kas ļautu jums saņemt nepieciešamo elektroenerģiju. Savas valsts vienotajā kontaktpunktā varat uzzināt, kādos gadījumos jums ir tiesības uz šādu atbalstu un kādi pasākumi ir veikti, lai jums palīdzētu.

Enerģijas piegādātāja izvēle

Eiropas Savienībā savu enerģijas piegādātāju varat brīvi izvēlēties no visiem elektroenerģijas un gāzes piegādātājiem, kuri savus pakalpojumus piedāvā jūsu teritorijā.

Varat izvēlēties elektroenerģijas vai gāzes piegādātāju, kas reģistrēts citā ES dalībvalstī, ja vien šis piegādātājs piedāvā pakalpojumus arī jūsu teritorijā un piekrīt ar jums slēgt līgumu.

Uzmanību

Starp enerģijas piegādātāju un tīkla operatoru ir liela atšķirība. Patērētāji savā teritorijā var izvēlēties piegādātāju, bet ne tīkla operatoru. Tīkla operators pats nevar piedāvāt energoapgādi. Dažkārt tīkla operators ietilpst lielākā uzņēmumā, kurš piedāvā energoapgādi. Tomēr tādā gadījumā šim tīkla operatoram ir jābūt ar citu vizuālo identitāti, lai viņu nevarētu sajaukt ar uzņēmumu, kurš nodarbojas tikai ar energoapgādi.

Enerģijas piegādātāja mainīšana

Ja nolemjat mainīt savu gāzes vai elektroenerģijas piegādātāju, jums par to nav jāmaksā. Jūsu teritorijas tīkla operatoram maiņa jānodrošina 3 nedēļu laikā, ja vien jūs ievērojat sākotnējā līguma noteikumus (piemēram, uzteikuma termiņu, nolīgto minimālo līguma ilgumu). Piegādātāji nedrīkst uzlikt nesamērīgas saistības, kas atturētu patērētājus no piegādātāja maiņas.

Ne vēlāk kā 6 nedēļas pēc piegādātāja maiņas jums no iepriekšējā piegādātāja jāsaņem paziņojums par pieslēguma pārtraukšanu vai pēdējais rēķins.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: