Pēdējā pārbaude: 21/08/2020

Kvalifikācijas atzīšana

Vai jūs skar “Brexit”?

Meklējat darbiniekus, kas savu profesionālo kvalifikāciju ieguvuši citā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Apvienotā Karaliste (līdz pārejas perioda beigām) + Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.), lai tos nodarbinātu profesijā, kas jūsu valstī ir reglamentēta? Jums vispirms ir jāpārliecinās, ka viņu pieredze un profesionālā kvalifikācija ir atzītas valstī, kurā viņi plānot strādāt.

Profesija uzskatāma par reglamentētu tad, ja tajā drīkstat sākt strādāt tikai tad, ja jums ir īpašs akadēmiskais grāds, esat nokārtojis īpašus eksāmenus vai iestājies kādā profesionālajā organizācijā.

Tā kā atsevišķām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir obligāta, jūsu darba ņēmējiem ir jāielūkojas reglamentēto profesiju datubāzēen, lai zinātu, vai profesija ir reglamentēta ES valstīs un kādas iestādes to reglamentē. Ja viņu profesijas nav attiecīgajā datubāzē, viņi var prasīt palīdzību kompetentajā nacionālajā centrāen valstī, kurā viņi meklē darbu.

Piemērs

Laslo pieder restorāns Ungārijā, un viņam ir jāpieņem darbā jauns pavārs. Pēc atlases procesa viņš nolemj nolīgt Blažu, šefpavāru no Horvātijas. Laslo redz tiešsaistes datubāzē, ka tā ir reglamentēta profesija gan Horvātijā, gan Ungārijā. Blažam ir jāsazinās ar kompetento iestādi Ungārijā, lai iegūtu savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un tādējādi varētu strādāt Laslo restorānā. Lai saņemtu atbalstu, Blažs var sazināties ar atbalsta centru Ungārijā.

Kā algotajiem darbiniekiem, tā pašnodarbinātajiem jāievēro noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs. Atzīšanas pieprasīšanas procedūras atšķiras atkarībā no tā, vai viņi vēlas sniegt savus pakalpojumus pastāvīgi vai uz laiku.

Lai uzzinātu vairāk par abiem režīmiem, pārbaudiet noteikumus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Īpaši ES noteikumi attiecas uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktām profesijāmen (juristiem, gaisa satiksmes dispečeriem, pilotiem u.c.). Ārstu, vispārējās aprūpes medmāsu, vecmāšu, zobārstu, farmaceitu, arhitektu un veterināru kvalifikācija tiek atzīta automātiskien.

Eiropas profesionālā karte

Eiropas profesionālā karte (EPC) paredz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tiešsaistē piecām šādām profesijām:

Varat pārbaudīt tās personas Eiropas profesionālās kartes derīgumu, kuru vēlaties pieņemt darbā, Eiropas profesionālo karšu datubāzēen.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Padomi par ES noteikumiem, kas attiecas uz jūsu uzņēmumu / Atrisiniet problēmas ar valsts iestādi

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: