Pēdējā pārbaude: 30/06/2022

Kvalifikācijas atzīšana

Meklējat darbiniekus, kas savu profesionālo kvalifikāciju ieguvuši citā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis), lai tos nodarbinātu profesijas, kas jūsu valstī ir reglamentētas? Jums vispirms ir jāpārliecinās, ka viņu pieredze un profesionālā kvalifikācija ir atzītas valstī, kurā viņi plānot strādāt.

Profesija uzskatāma par reglamentētu tad, ja tajā drīkstat sākt strādāt tikai tad, ja jums ir īpašs akadēmiskais grāds, esat nokārtojis īpašus eksāmenus vai iestājies kādā profesionālajā organizācijā.

Tā kā atsevišķām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir obligāta, jūsu darba ņēmējiem ir jāielūkojas reglamentēto profesiju datubāzē en , lai zinātu, vai profesija ir reglamentēta ES valstīs un kādas iestādes to reglamentē. Ja viņu profesijas nav attiecīgajā datubāzē, viņi var prasīt palīdzību kompetentajā nacionālajā centrā en valstī, kurā viņi meklē darbu.

Piemērs

Laslo pieder restorāns Ungārijā, un viņam ir jāpieņem darbā jauns pavārs. Pēc atlases procesa viņš nolemj nolīgt Blažu, šefpavāru no Horvātijas. Laslo redz tiešsaistes datubāzē, ka tā ir reglamentēta profesija gan Horvātijā, gan Ungārijā. Blažam ir jāsazinās ar kompetento iestādi Ungārijā, lai iegūtu savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un tādējādi varētu strādāt Laslo restorānā. Lai saņemtu atbalstu, Blažs var sazināties ar atbalsta centru Ungārijā.

Kā algotajiem darbiniekiem, tā pašnodarbinātajiem jāievēro noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs. Atzīšanas pieprasīšanas procedūras atšķiras atkarībā no tā, vai viņi vēlas sniegt savus pakalpojumus pastāvīgi vai uz laiku.

Lai uzzinātu vairāk par abiem režīmiem, pārbaudiet noteikumus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Īpaši ES noteikumi attiecas uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktām profesijām en (juristiem, gaisa satiksmes dispečeriem, pilotiem u.c.). Ārstu, vispārējās aprūpes medmāsu, vecmāšu, zobārstu, farmaceitu, arhitektu un veterināru kvalifikācija tiek atzīta automātiski.

Eiropas profesionālā karte

Eiropas profesionālā karte (EPC) paredz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tiešsaistē piecām šādām profesijām:

Varat pārbaudīt tās personas Eiropas profesionālās kartes derīgumu, kuru vēlaties pieņemt darbā, Eiropas profesionālo karšu datubāzē.

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: