Pēdējā pārbaude: 15/12/2022

Kontakti

Palīdzības dienesti

Ja jums ir jautājumi par ES

Tālrunis – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-pasts

Informācijas centri jūsu valstī

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES / Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Your Europe padomdevējs / SOLVIT

Palīdzība un padomi uzņēmumiem

Saņemt palīdzību uzņēmumam en

Patērētāju problēmas

Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net)

Pasažieru tiesības

Aviopasažieru tiesības

Dzelzceļa pasažieru tiesības

Problēmas ar apdrošinātājiem vai bankām ārzemēs

Ārpustiesas sūdzības par apdrošinātājiem un bankām

Darba un sociālās apdrošināšanas tiesības

Sazināties ar Eiropas nodarbinātības konsultantu

Atbildīgā struktūrvienība

European Commission
DG Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU
Plānošana, finanses, dati

Dati un zināšanas rīcībpolitikai, uzņēmējdarbībai un cilvēkiem
B-1049 Brussels
BELGIUM