Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 11/04/2022

Starptautisku pāru mantiskās attiecības

Pateicoties ES noteikumiem par mantiskajām attiecībām, starptautiskiem pāriem, kas ir precēti vai dzīvo reģistrētās partnerattiecībās, ir vieglāk ikdienā pārvaldīt savu īpašumu un šķiršanās vai viena laulātā / partnera nāves gadījumā to sadalīt.

Šajā kontekstā par starptautiskiem pāriem sauktas tādu ES pilsoņu vai ārpussavienības valstu pilsoņu laulības vai partnerattiecības,

Noteikumi un procedūras

ES noteikumi par starptautisku pāru mantiskajām attiecībām ir spēkā 18 ES valstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Horvātijā, Kiprā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Minētie noteikumi regulē šo:

Uzmanību

Dānija, Igaunija, Īrija, Latvija, Lietuva, Slovākija, Polija, Rumānija un Ungārija nepiemēro ES noteikumus par starptautisku pāru mantiskajām attiecībām. Šajās valstīs piemēro valsts likumus.

ES noteikumi par starptautisku pāru mantiskajām attiecībām neregulē jautājumus, kas saistīti ar šādiem aspektiem:

Piemērs

ES noteikumi par mantiskajām attiecībām nodrošina juridisko noteiktību.

Francijas pilsonis Alēns ir precējies ar Beļģijas pilsoni Marī. Viņi apprecējās Beļģijā un šajā valstī dzīvo pastāvīgi. Tā kā pāris nav noslēdzis vienošanos par to, kuras valsts likumi jāpiemēro, viņu mantiskās attiecības regulēs Beļģijas likumi. Pēc pāris gadiem viņi papildus savam Beļģijā esošajam īpašumam Francijā nopirka māju, kur pavadīt atvaļinājumus.

Ja šis pāris nolems šķirties, tad ES tiesa, kuras kompetencē ir viņu laulības šķiršana, arī sadalīs viņu īpašumu (proti, īpašumus gan Francijā, gan Beļģijā).

Kurai valstij ir jurisdikcija?

Nāve, šķiršanās / laulāto atšķiršana, reģistrētu partnerattiecību izbeigšana

Ja nomirst jūsu laulātais vai partneris, tad ES valsts tiesa, kuras kompetencē ir risināt jūsu laulātā vai partnera mantojuma lietas, risinās arī jautājumus, kas saistīti ar jūsu kā pāra mantiskajām attiecībām.

Līdzīgā kārtā ES valsts tiesa, kas ir kompetenta šķirt jūsu laulību vai veikt laulāto atšķiršanu, vai izbeigt jūsu reģistrētās partnerattiecības, risinās arī jautājumus, kas saistīti ar jūsu kā pāra mantiskajām attiecībām.

Pārējie gadījumi

Pārējos gadījumos par jūsu kā pāra mantiskajām attiecībām lēmumus pieņemt ir kompetenta tiesa tajā ES valstī,

Vienošanās par tiesas izvēli

Citos gadījumos (ja runa nav par mantojumu vai laulības šķiršanu / laulāto atšķiršanu vai reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu) jūs ar savu laulāto vai reģistrēto partneri varat noslēgt vienošanos par tiesas izvēli (rakstiski, dokumentam jābūt abu pušu parakstītam un datētam). Varat izvēlēties:

Ja kāda ES valsts uzskata, ka laulību vai reģistrētas partnerattiecības nevar atzīt mantisko attiecību risināšanas vajadzībām, varat savu lietu iesniegt tiesai jebkurā citā ES valstī, kur šāda saistība pastāv.

Kuras valsts likumi tiek piemēroti un vienošanās par piemērojamiem likumiem

Jūs varat ar savu laulāto vai reģistrēto partneri noslēgt oficiālu vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli (rakstiski, dokumentam jābūt abu pušu parakstītam un datētam), kurā noteikts, kuras valsts likumi jāpiemēro jūsu mantiskajām attiecībām. Šādu vienošanos var noslēgt pirms laulības vai reģistrētām attiecībām, tajās stājoties vai to laikā. Laulātie vai partneri var izvēlēties tās valsts likumus,

Uzmanību

Saskaņā ar ES noteikumiem ir tā, ka tās valsts (ES valsts vai ārpussavienības valsts) likumi, kas piemērojami jūsu mantiskajām attiecībām, attiecas uz visiem jūsu īpašumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Ja neesat noslēguši oficiālu vienošanos par to, kuras valsts likumi jāpiemēro, tiks piemēroti tās valsts likumi,

Tiesas spriedumu atzīšana un izpilde

Tiesas spriedumus, kas kādā ES valstī pieņemti īpašuma lietās, citās ES valstīs atzīst bez kādas īpašas procedūras. Tomēr to izpilde nenotiek automātiski un, lai spriedumus izpildītu, ir vajadzīga izpildāmības deklarācija. Sprieduma izpildes valsts var atteikties izpildīt spriedumu šādos gadījumos:

Publiskus aktus (bieži — notariālus aktus) atzīst un izpilda tādā pašā veidā kā tiesas lēmumus.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: