Pēdējā pārbaude: 24/08/2020

Uzņēmuma izveidošana

Vai jūs skar “Brexit”?

Lai izveidotu jaunu uzņēmumu vai izvērstu sava jau esošā uzņēmuma darbību citā ES valstī (Šajā gadījumā 28 ES dalībvalstis + Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un Šveice), jums ir jāzina attiecīgajā valstī spēkā esošie noteikumi un nacionālais kontaktpunkts , kurā varat vērsties.

Noskaidrojiet, kā izveidot uzņēmumu dažādās ES valstīs:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ko varat darīt

Jums kā ES pilsonim ir tiesības:

Formalitātes

Formalitātes dažādās valstīs ir atšķirīgas. Tomēr ES mudina visas valstis sasniegt noteiktus mērķus, lai atvieglinātu uzņēmumu izveidi, jo īpaši šādus:

Finansējums un atbalsts

Lai palīdzētu jaunu uzņēmumu izveidē, ir pieejama palīdzība no dažādiem ES fondiem. Lai noskaidrotu, kurš no tiem atbilst jūsu vajadzībām, un skatiet finansējuma saņemšanas iespējas vietnēen Startup Europe Cluben.

Varat izmantot arī platformu Startup Europe Partnershipen (jaunuzņēmumu partnerība), lai saņemtu palīdzību savas uzņēmējdarbības paplašināšanā un attīstīšanā. 

Vēlaties vairot sava uzņēmējdarbības projekta redzamību? Reģistrējieties Eiropas Investīciju projektu portālā. Šajā portālā varat arī nodibināt sakarus ar potenciāliem ārzemju investoriem.

Skatiet arī:

Saistītās tēmas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vienotie kontaktpunkti

Valstu informācija par uzņēmējdarbības paplašināšanu citā ES valstī.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: