Ostatnio sprawdzono: 30/11/2018

Założenie firmy

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Przed założeniem firmy w UE lub wejściem ze swoją działalnością na rynek innego kraju UE zapoznaj się z obowiązującymi przepisami i odszukaj krajowy punkt kontaktowy, który pomoże Ci w założeniu firmy w danym kraju.

Gdzie znaleźć informacje dotyczące poszczególnych krajów UE:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Jakie masz prawa?

Obywatele UE mają prawo:

Wymogi

Wymogi administracyjne w poszczególnych krajach różnią się. UE zachęca jednak wszystkie kraje do wprowadzenia zasad, które ułatwią zakładanie nowych firm. Zasady te obejmują:

Źródła finansowania i wsparcia

Dla firm, które stawiają pierwsze kroki, dostępne są różne źródła finansowania ze środków unijnych. Aby sprawdzić, które z nich odpowiadają Twoim potrzebom, wejdź na stronę Startup Europe Cluben i przejrzyj informacje o możliwościach uzyskania finansowaniaen.

Możesz też skorzystać z platformy Startup Europe Partnershipen, aby uzyskać pomoc w rozszerzeniu działalności na inne rynki lub rozwoju firmy. 

Jeśli chcesz zwiększyć widoczność swojego projektu biznesowego, możesz zarejestrować go w Europejskim portalu projektów inwestycyjnych. Portal umożliwia także nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami z zagranicy.

Zobacz również:

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pojedyncze punkty kontaktowe

Krajowe przepisy dotyczące rozszerzenia działalności na rynek innego kraju UE

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: