Ostatnio sprawdzono: 07/07/2022

VAT od usług cyfrowych (system MOSS)

System MOSS – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE).

Jeśli oferujesz transgraniczne usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze telewizyjne i radiowe lub usługi cyfrowe na rzecz osób niebędących podatnikami, możesz korzystać z tego mechanizmu. Do usług objętych systemem MOSS zaliczamy:

Dzięki systemowi MOSS nie musisz rejestrować się w urzędzie podatkowym w każdym kraju UE, w którym prowadzisz sprzedaż, zamiast tego możesz zarejestrować się do celów podatku VAT, składać deklaracje VAT i dokonywać płatności w jednym miejscu. Musisz stosować przepisy systemu MOSS w odniesieniu do klientów ze wszystkich państw UE, w których świadczysz się usługi.

W ramach systemu MOSS istnieją dwa rodzaje procedur:

Wybierz jedną z opcji, aby zobaczyć, która procedura jest odpowiednia dla Ciebie.

Uwaga: możesz także skorzystać z uproszczonych przepisów dotyczących podatku VAT w przypadku niskich rocznych obrotów bez konieczności rejestracji w MOSS – sprawdź, czy możesz z nich skorzystać.

Twoja firma

Procedura unijna

Z procedury unijnej możesz skorzystać, jeśli oferujesz transgraniczne usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze telewizyjne i radiowe lub usługi cyfrowe na rzecz osób konsumentów ze wszystkich krajów UE, z wyjątkiem:

Kraje UE, w których Twoje przedsiębiorstwo świadczy usługi, to państwa członkowskie konsumpcji.

Wybór państwa członkowskiego identyfikacji

Musisz wyznaczyć państwo członkowskie identyfikacji. Jest to państwo UE, w którym prowadzisz działalność gospodarczą (w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa).

Rejestracja

Rejestracji możesz dokonać online za pośrednictwem portalu państwa członkowskiego identyfikacji.

Wybierz kraj

Dane rejestracyjne, po ich otrzymaniu i zatwierdzeniu, będą przechowywane w bazie danych i przesyłane przez Twoje państwo członkowskie identyfikacji do wszystkich pozostałych krajów UE.

Kiedy rejestracja staje się aktywna?

Rejestracja staje się aktywna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego po złożeniu wniosku o włączenie do systemu (chyba że wybrałeś inaczej).

Jeśli na przykład wniosek o rejestrację w systemie MOSS zostanie przyjęty 20 lipca (czyli w trzecim kwartale), rejestracja rozpocznie się 1 października (od początku czwartego kwartału).

Jak aktywować rejestrację wcześniej

Możesz wybrać wariant aktywacji w systemie przed rozpoczęciem następnego kwartału. W takim przypadku musisz poinformować o tym państwo członkowskie identyfikacji przed 10. dniem miesiąca następującego po dniu, w którym po raz pierwszy dostarczyłeś odpowiednie usługi.

Przykładowo, jeśli w dniu 5 marca prowadzisz już działalność i od tej daty chcesz objąć świadczone usługi systemem MOSS, musisz poinformować państwo członkowskie identyfikacji przed dniem 10 kwietnia, że chcesz zostać włączony do systemu. Jeśli to zrobisz, wszystkie usługi świadczone przez Twoje przedsiębiorstwo od dnia 5 marca będą objęte systemem.

Wyrejestrowanie

Jeżeli chcesz wyrejestrować swoją działalność z systemu, musisz poinformować o tym państwo członkowskiego identyfikacji. Musisz to zrobić co najmniej 15 dni przed końcem kwartału kalendarzowego. Kwartały kalendarzowe to okresy:

Gdy wniosek zostanie przyjęty, zostaniesz o tym powiadomiony drogą elektroniczną, i nie będziesz mógł się ponownie zarejestrować w systemie przez kolejne sześć miesięcy.

Wykluczenie z systemu

Wykluczenie z systemu nastąpi jeżeli:

Wykluczenie czasowe

W niektórych przypadkach możesz zostać tymczasowo wykluczony z korzystania z jednej lub obu procedur systemu MOSS. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

Przepisy dotyczące VAT

Powinieneś stosować ten sam numer VAT, którego obecnie używasz w krajowych deklaracjach VAT, i pobierać podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju UE, w którym Twój klient ma miejsce zamieszkania.

Powinieneś stosować te same przepisy dotyczące fakturowania, które obowiązują w Twoim państwie członkowskim identyfikacji (przy świadczeniu usług w ramach systemu MOSS w większości państw faktura nie jest wymagana). Dotyczy to również świadczenia usług z państwa członkowskiego, w którym prowadzisz działalność gospodarczą.

Wszystkie usługi świadczone poza zakresem systemu MOSS muszą być rozliczane zgodnie z zwykłymi przepisami w zakresie opodatkowania dotyczącymi sprzedaży krajowej.

Deklaracje VAT

W ciągu 20 dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego musisz złożyć szczegółowe kwartalne deklaracje VAT. Informacje są następnie w bezpieczny sposób przekazywane przez państwo członkowskie identyfikacji odpowiedniemu państwu członkowskiemu konsumpcji.

Uwaga

Deklaracje VAT składa się w uzupełnieniu zwyczajowych krajowych deklaracji VAT.

Weryfikacja stawek VAT

Stawki VAT dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć w bazie danych zawierającej informacje podatkowe en .

Rejestry

Musisz prowadzić rejestry działalności, które powinny być przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym usługa została zrealizowana. W razie potrzeby masz obowiązek niezwłocznego udostępnienia rejestrów w wersji elektronicznej.

W rejestrach muszą znaleźć się następujące informacje:

Więcej informacji na temat systemu MOSS można znaleźć w portalu VAT MOSS en , a szczegółowe informacje są dostępne w przewodnikach en .

Procedura unijna

Z procedury unijnej możesz skorzystać, jeśli oferujesz transgraniczne usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze telewizyjne i radiowe lub usługi cyfrowe na rzecz konsumentów ze wszystkich krajów UE, z wyjątkiem:

Kraje UE, w których Twoje przedsiębiorstwo świadczy usługi, to państwa członkowskie konsumpcji.

Wybór państwa członkowskiego identyfikacji

Musisz wyznaczyć państwo członkowskie identyfikacji.

Może to być każde państwo UE, w którym znajduje się oddział Twojej firmy (państwa członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa).

Nie możesz zmienić swojego państwa członkowskiego identyfikacji w bieżącym roku i przez dwa kolejne lata kalendarzowe, chyba że przestałeś spełniać warunki, na przykład, jeżeli nie posiadasz już oddziału w państwie członkowskim identyfikacji. W takim przypadku możesz zmienić państwo członkowskie identyfikacji na dowolny kraj UE, w którym znajduje się oddział twojej firmy.

Zmiany możesz dokonać tego samego dnia, lecz o wyborze należy poinformować zarówno stare, jak i nowe państwo członkowskie identyfikacji. Informację taką należy przekazać przed 10. dniem miesiąca po dokonaniu zmiany.

Rejestracja

Rejestracji możesz dokonać online za pośrednictwem portalu państwa członkowskiego identyfikacji.

Wybierz kraj

Dane rejestracyjne, po ich otrzymaniu i zatwierdzeniu, będą przechowywane w bazie danych i przesyłane przez Twoje państwo członkowskie identyfikacji do wszystkich pozostałych krajów UE.

Kiedy rejestracja staje się aktywna?

Rejestracja staje się aktywna pierwszego dnia kwartału kalendarzowego po złożeniu wniosku o włączenie do systemu (chyba że wybrałeś inaczej).

Jeśli na przykład wniosek o rejestrację w systemie MOSS zostanie przyjęty 20 lipca (czyli w trzecim kwartale), rejestracja rozpocznie się 1 października (od początku czwartego kwartału).

Jak aktywować rejestrację wcześniej

Możesz wybrać wariant aktywacji w systemie przed rozpoczęciem następnego kwartału. W takim przypadku musisz poinformować o tym państwo członkowskie identyfikacji przed 10. dniem miesiąca następującego po dniu, w którym po raz pierwszy dostarczyłeś odpowiednie usługi.

Przykładowo, jeśli w dniu 5 marca prowadzisz już działalność i od tej daty chcesz objąć świadczone usługi systemem MOSS, musisz poinformować państwo członkowskie identyfikacji przed dniem 10 kwietnia, że chcesz zostać włączony do systemu. Jeśli to zrobisz, wszystkie usługi świadczone przez Twoje przedsiębiorstwo od dnia 5 marca będą objęte systemem.

Wyrejestrowanie

Jeżeli chcesz wyrejestrować swoją działalność z systemu, musisz poinformować o tym państwo członkowskiego identyfikacji. Musisz to zrobić co najmniej 15 dni przed końcem kwartału kalendarzowego. Kwartały kalendarzowe to okresy:

Gdy wniosek zostanie przyjęty, zostaniesz o tym powiadomiony drogą elektroniczną, i nie będziesz mógł się ponownie zarejestrować w systemie przez kolejne sześć miesięcy.

Wykluczenie z systemu

Wykluczenie z systemu nastąpi jeżeli:

Wykluczenie czasowe

W niektórych przypadkach możesz zostać tymczasowo wykluczony z korzystania z jednej lub obu procedur systemu MOSS. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

Przepisy dotyczące VAT

Powinieneś stosować ten sam numer VAT, którego obecnie używasz w krajowych deklaracjach VAT, i pobierać podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju UE, w którym Twój klient ma miejsce zamieszkania.

Powinieneś stosować te same przepisy dotyczące fakturowania, które obowiązują w Twoim państwie członkowskim identyfikacji (przy świadczeniu usług w ramach systemu MOSS w większości państw faktura nie jest wymagana). Dotyczy to również świadczenia usług z państwa członkowskiego, w którym prowadzisz działalność gospodarczą.

Wszystkie usługi świadczone poza zakresem systemu MOSS muszą być rozliczane zgodnie z zwykłymi przepisami w zakresie opodatkowania dotyczącymi sprzedaży krajowej.

Deklaracje VAT

W ciągu 20 dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego musisz złożyć szczegółowe kwartalne deklaracje VAT. Informacje są następnie w bezpieczny sposób przekazywane przez państwo członkowskie identyfikacji odpowiedniemu państwu członkowskiemu konsumpcji.

Uwaga

Deklaracje VAT składa się w uzupełnieniu zwyczajowych krajowych deklaracji VAT.

Weryfikacja stawek VAT

Stawki VAT dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć w bazie danych zawierającej informacje podatkowe en .

Rejestry

Musisz prowadzić rejestry działalności, które powinny być przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym usługa została zrealizowana. W razie potrzeby masz obowiązek niezwłocznego udostępnienia rejestrów w wersji elektronicznej.

W rejestrach muszą znaleźć się następujące informacje:

Więcej informacji na temat systemu MOSS można znaleźć w portalu VAT MOSS en , a szczegółowe informacje są dostępne w przewodnikach en .

Procedura nieunijna

Z procedury nieunijnej możesz skorzystać, jeśli oferujesz transgraniczne usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze telewizyjne i radiowe lub usługi cyfrowe na rzecz konsumentów ze wszystkich krajów UE (włącznie z krajem UE wybranym jako Twoje państwo członkowskie identyfikacji).

Kraje UE, w których Twoje przedsiębiorstwo świadczy usługi, to państwa członkowskie konsumpcji.

Wybór państwa członkowskiego identyfikacji

Musisz wyznaczyć państwo członkowskie identyfikacji. Może to być dowolne państwo UE.

Jeśli chcesz, możesz zmienić państwo identyfikacji w późniejszym terminie. Może to być dowolne państwo UE.

Aby dokonać tej zmiany, musisz wyrejestrować się w aktualnym państwie członkowskim identyfikacji i zarejestrować się w nowo wybranym państwie członkowskim identyfikacji.

Rejestracja

Rejestracji możesz dokonać online za pośrednictwem portalu państwa członkowskiego identyfikacji.

Wybierz kraj

Dane rejestracyjne, po ich otrzymaniu i zatwierdzeniu, będą przechowywane w bazie danych i przesyłane przez Twoje państwo członkowskie identyfikacji do wszystkich pozostałych krajów UE.

Kiedy rejestracja staje się aktywna?

Rejestracja staje się aktywna pierwszego dnia kwartału kalendarzowego po złożeniu wniosku o włączenie do systemu (chyba że wybrałeś inaczej).

Jeśli na przykład wniosek o rejestrację w systemie MOSS zostanie przyjęty 20 lipca (czyli w trzecim kwartale), rejestracja rozpocznie się 1 października (od początku czwartego kwartału).

Jak aktywować rejestrację wcześniej

Możesz wybrać wariant aktywacji w systemie przed rozpoczęciem następnego kwartału. W takim przypadku musisz poinformować o tym państwo członkowskie identyfikacji przed 10. dniem miesiąca następującego po dniu, w którym po raz pierwszy dostarczyłeś odpowiednie usługi.

Przykładowo, jeśli w dniu 5 marca prowadzisz już działalność i od tej daty chcesz objąć świadczone usługi systemem MOSS, musisz poinformować państwo członkowskie identyfikacji przed dniem 10 kwietnia, że chcesz zostać włączony do systemu. Jeśli to zrobisz, wszystkie usługi świadczone przez Twoje przedsiębiorstwo od dnia 5 marca będą objęte systemem.

Wyrejestrowanie

Jeżeli chcesz wyrejestrować swoją działalność z systemu, musisz poinformować o tym państwo członkowskiego identyfikacji. Musisz to zrobić co najmniej 15 dni przed końcem kwartału kalendarzowego. Kwartały kalendarzowe to okresy:

Gdy wniosek zostanie przyjęty, zostaniesz o tym powiadomiony drogą elektroniczną, i nie będziesz mógł się ponownie zarejestrować w systemie przez kolejne sześć miesięcy.

Wykluczenie z systemu

Wykluczenie z systemu nastąpi jeżeli:

Wykluczenie czasowe

W niektórych przypadkach możesz zostać tymczasowo wykluczony z korzystania z jednej lub obu procedur systemu MOSS. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

Przepisy dotyczące VAT

Państwo UE wybrane jako państwo członkowskie identyfikacji przydziela numer VAT. Powinieneś pobierać podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju UE, w którym Twój klient ma miejsce zamieszkania.

Powinieneś stosować te same przepisy dotyczące fakturowania, które obowiązują w Twoim państwie członkowskim identyfikacji (przy świadczeniu usług w ramach systemu MOSS w większości państw faktura nie jest wymagana).

Deklaracje VAT

W ciągu 20 dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego musisz złożyć szczegółowe kwartalne deklaracje VAT. Informacje są następnie w bezpieczny sposób przekazywane przez państwo członkowskie identyfikacji odpowiedniemu państwu członkowskiemu konsumpcji.

Uwaga

Deklaracje VAT składa się w uzupełnieniu zwyczajowych krajowych deklaracji VAT.

Weryfikacja stawek VAT

Stawki VAT dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć w bazie danych zawierającej informacje podatkowe en .

Rejestry

Musisz prowadzić rejestry działalności, które powinny być przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym usługa została zrealizowana. W razie potrzeby masz obowiązek niezwłocznego udostępnienia rejestrów w wersji elektronicznej.

W rejestrach muszą znaleźć się następujące informacje:

Więcej informacji na temat systemu MOSS można znaleźć w portalu VAT MOSS en , a szczegółowe informacje są dostępne w przewodnikach en .

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: