Ostatnio sprawdzono: 23/12/2020

Etykiety na obuwiu

Skutki brexitu

Jeżeli chcesz sprzedawać obuwie w jednym lub kilku krajach UE, Twoje produkty muszą spełniać unijne wymogi w zakresie etykietowania. Jako producent odpowiadasz za zamieszczenie etykiety na produkcie i jej poprawność. Jeżeli obuwie jest importowane, za etykietowanie odpowiada ta firma, która jako pierwsza wprowadziła je na unijny rynek.

Czy etykiety na obuwiu są obowiązkowe?

W UE etykiety na obuwiu są obowiązkowe. Zgodnie z przepisami UE termin „obuwie" odnosi się do wszystkich artykułów z zamocowaną podeszwą, ochraniających lub okrywających stopę. Na przykład:

W zależności od tego, w którym kraju obuwie ma zostać wprowadzone na rynek, mogą obowiązywać dodatkowe wymogi.

Jakie informacje powinny się znaleźć na etykiecie?

Do opisu materiałów, z jakich zbudowane jest obuwie, oraz jego poszczególnych części, należy skorzystać z piktogramów wskazanych w aktach prawnych UE lub podać pisemną informację w językach kraju UE, w którym obuwie ma być sprzedawane. Etykieta musi zawierać opis materiałów trzech głównych elementów obuwia:

Etykieta powinna zawsze wskazywać na to, czy element został wykonany:

Jeżeli dany produkt nie jest w przynajmniej w 80 proc. wykonany z jednego materiału, na etykiecie należy wskazać dwa główne wykorzystane materiały.

Jak należy zamieścić etykietę na obuwiu?

Należy umieścić ją na co najmniej jednym bucie z pary. Może zostać nadrukowana, naklejona, wytłoczona na obuwiu lub przywiązana do obuwia.

Etykiety muszą być widoczne, bezpiecznie zamocowane i dostępne, a rozmiary piktogramów muszą być na tyle duże, by były czytelne.

Aby opatrzyć swój produkt wiarygodnym znakiem ekologicznej doskonałości, można wystąpić z wnioskiem o przyznanie oznakowania ekologicznego UE.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: