Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 24/08/2020

Osoby poszukujące pracy - prawa przysługujące członkom rodziny

Skutki brexitu

Pytania i odp owiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu

1 stycznia 2021 r. zmienią się przepisy obowiązujące obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i przeprowadzających się do tego kraju. To samo dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w jednym z krajów UE lub przeprowadzających się do UE.

Mam miejsce stałego pobytu w Wielkiej Brytanii/UE lub nabędę je w okresie przejściowym.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do stałego pobytu w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Mieszkam w Wielkiej Brytanii/UE, ale nie mam jeszcze prawa stałego pobytu.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do utrzymania miejsca zamieszkania w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Chcę się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii/UE.

Do 31 grudnia 2020 r. możesz przeprowadzić się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii lub do kraju UE zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami UE. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz wówczas zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme). W UE należy sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają rejestracji i czy istnieje obowiązek wystąpienia z wnioskiem o nowy status pobytu.

Chcę się udać do Wielkiej Brytanii/UE na krótki pobyt.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania pobytu, rejestracji pobytu za granicą, rejestracji członków rodziny będących obywatelami UE, rejestracji członków rodziny pochodzących spoza UE będą nadal obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

Potrzebuję pomocy.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z przepisów UE nie są przestrzegane, skorzystaj z naszej pomocy.

Szczegółowe informacje o wdrożeniu umowy o wystąpieniu i o prawach obywateli

Jeśli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE w celu poszukiwania tam pracy, dzięki przepisom UE Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć.

Przepisy UE nie mają zastosowania, jeżeli jesteś obywatelem UE i nie przeniosłeś się do innego kraju UE, ale nadal mieszkasz w swoim kraju pochodzenia. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy krajowe.

Pobyt za granicą do sześciu miesięcy

Jeżeli jesteś obywatelem UE poszukującym pracy w innym kraju UE, Twoja żona lub mąż, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie, o ile są obywatelami UE, mogą przebywać tam razem z Tobą, pod warunkiem spełnienia wymagań administracyjnych mających zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeżeli Twoja żona lub mąż, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie nie są obywatelami UE lub nie spełniają warunków pobytu dla obywateli UE, mogą mimo to przebywać z Tobą w nowym kraju zamieszkania jako członkowie rodziny obywatela UE poszukującego pracy.

W niektórych krajach UE wymagane jest, aby członkowie rodziny zgłosili swoją obecność w odpowiednim urzędzie (najczęściej jest to urząd miasta lub lokalny komisariat policji) w określonym terminie po przyjeździe.

Karta pobytu

Członków rodziny obywatela UE niebędących obywatelami UE może obowiązywać wymóg wystąpienia o kartę pobytu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoja małżonka (małżonek) oraz dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie powinni być traktowani jak obywatele tego kraju, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, płace, zapisy do szkół itp.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

Twoja żona (mąż) oraz dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą mieszkać z Tobą w nowym kraju, o ile przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować o ich wydaleniu ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać przekazane na piśmie. Taki dokument musi zawierać pełne uzasadnienie oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad sześć miesięcy

Twoja żona (mąż), dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie - bez względu na to, czy są obywatelami UE, czy nie - mogą przebywać z Tobą w nowym kraju pod pewnymi warunkami:

  • jeżeli stracisz pracę w nowym kraju po przepracowaniu w nim pewnego okresu, musisz być w stanie to udowodnić oraz spełnić określone warunki lub
  • jeżeli poszukujesz pierwszej pracy w nowym kraju, musisz być w stanie udowodnić, że szukasz jej aktywnie i masz realne szanse na jej znalezienie.

Prawdziwa historia

Celia jest Niemką i pracuje w Austrii. Wyszła za Turka - Özgüra. Özgür, jako mąż Celii, otrzymał kartę pobytu umożliwiającą mu zamieszkanie i pracę w Austrii. Po 13 miesiącach Celia straciła pracę. Zarejestrowała się w austriackim urzędzie pracy jako bezrobotna i rozpoczęła poszukiwanie nowej pracy. Oboje z Özgürem mogą w dalszym ciągu przebywać w Austrii.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: