Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 09/04/2019

Osoby poszukujące pracy - prawa przysługujące członkom rodziny

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Jeśli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE w celu poszukiwania tam pracy, dzięki przepisom UE Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć.

Przepisy UE nie mają zastosowania, jeżeli jesteś obywatelem UE i nie przeniosłeś się do innego kraju UE, ale nadal mieszkasz w swoim kraju pochodzenia. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy krajowe.

Pobyt za granicą do sześciu miesięcy

Jeżeli jesteś obywatelem UE poszukującym pracy w innym kraju UE, Twoja żona lub mąż, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie, o ile są obywatelami UE, mogą przebywać tam razem z Tobą, pod warunkiem spełnienia wymagań administracyjnych mających zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeżeli Twoja żona lub mąż, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie nie są obywatelami UE lub nie spełniają warunków pobytu dla obywateli UE, mogą mimo to przebywać z Tobą w nowym kraju zamieszkania jako członkowie rodziny obywatela UE poszukującego pracy.

W niektórych krajach UE wymagane jest, aby członkowie rodziny zgłosili swoją obecność w odpowiednim urzędzie (najczęściej jest to urząd miasta lub lokalny komisariat policji) w określonym terminie po przyjeździe.

Karta pobytu

Członków rodziny obywatela UE niebędących obywatelami UE może obowiązywać wymóg wystąpienia o kartę pobytu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoja małżonka (małżonek) oraz dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie powinni być traktowani jak obywatele tego kraju, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, płace, zapisy do szkół itp.

Wezwanie do opuszczenia kraju/wydalenie z kraju

Twoja żona (mąż) oraz dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą mieszkać z Tobą w nowym kraju, o ile przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować o ich wydaleniu ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać przekazane na piśmie. Taki dokument musi zawierać pełne uzasadnienie oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad sześć miesięcy

Twoja żona (mąż), dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie - bez względu na to, czy są obywatelami UE, czy nie - mogą przebywać z Tobą w nowym kraju pod pewnymi warunkami:

  • jeżeli stracisz pracę w nowym kraju po przepracowaniu w nim pewnego okresu, musisz być w stanie to udowodnić oraz spełnić określone warunki lub
  • jeżeli poszukujesz pierwszej pracy w nowym kraju, musisz być w stanie udowodnić, że szukasz jej aktywnie i masz realne szanse na jej znalezienie.

Prawdziwa historia

Celia jest Niemką i pracuje w Austrii. Wyszła za Turka - Özgüra. Özgür, jako mąż Celii, otrzymał kartę pobytu umożliwiającą mu zamieszkanie i pracę w Austrii. Po 13 miesiącach Celia straciła pracę. Zarejestrowała się w austriackim urzędzie pracy jako bezrobotna i rozpoczęła poszukiwanie nowej pracy. Oboje z Özgürem mogą w dalszym ciągu przebywać w Austrii.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: