Ostatnio sprawdzono: 26/08/2022

Ochrona baz danych

Twoje prawa

Jeżeli stworzyłeś bazę danych, do której dostęp można uzyskać drogą elektroniczną lub w inny sposób, możesz chronić:

Jeżeli Twoja baza danych spełnia warunki wymagane dla objęcia jej ochroną na podstawie prawa autorskiego i prawa sui generis, możesz ubiegać się o zapewnienie jej ochrony dwojakiego rodzaju.

Chroń swoją oryginalną bazę danych prawami autorskimi

Jeżeli Twoja baza danych jest oryginalnym dziełem (w sensie intelektualnej twórczości), możesz ją chronić za pomocą prawa autorskiego, które gwarantuje Ci wyłączne prawa (Posiadacz prawa własności intelektualnej może pozbawić osoby trzecie możliwości korzystania z jego własności intelektualnej.) do zwielokrotniania, rozpowszechniania bazy danych lub dokonywania w niej zmian. W prawie autorskim ochroną objęta jest struktura Twojej bazy danych, ale nie jej zawartość.

Ochrona sui generis

Jeżeli struktura Twojej bazy danych nie jest oryginalnym dziełem (w sensie intelektualnej twórczości), możesz chronić jej zawartość prawem sui generis (Prawo, którego celem jest uznanie inwestycji poniesionych w związku ze stworzeniem bazy danych, nawet jeżeli nie ma ona aspektu „kreatywności) .

Aby skorzystać z odnoszącego się do baz danych prawa sui generis, twórca bazy danych musi być obywatelem lub rezydentem UE. Aby skorzystać z ochrony na gruncie prawa sui generis, musisz udowodnić, że dokonałeś znacznych inwestycji (w postaci zasobów finansowych, materialnych i ludzkich) w celu uzyskania, weryfikacji lub przedstawienia zawartości bazy danych.

Na podstawie prawa sui generis chroniona jest zawartość Twojej bazy danych. Ty lub twórca bazy danych możecie zapobiegać nieuprawnionemu pobieraniu lub wtórnemu wykorzystywaniu w całości lub w istotnej części zawartości bazy danych. Jeżeli opracujesz bazę danych spełniającą wymagania dotyczące objęcia jej ochroną sui generis, automatycznie będziesz korzystać z tej ochrony przez okres 15 lat, który rozpocznie się albo od dnia sporządzenia bazy danych, albo od dnia jej publicznego udostępnienia.

Przykład

Karoline i Frederik prowadzą biuro porad prawnych w Danii. Chcą stworzyć elektroniczną bazę danych z dokumentacją orzecznictwa. Aby zgromadzić potrzebne dane, muszą przejrzeć różne zewnętrzne źródła – wykonanie tego zadania zajmuje kilka miesięcy. Kiedy baza danych jest gotowa, Karoline i Frederik mogą ją skomercjalizować i chronić na podstawie prawa sui generis. Oznacza to, że mogą przez 15 lat uniemożliwiać innym osobom pobieranie lub wtórne wykorzystywanie istotnej części zawartości ich bazy danych. Niemniej jednak takiemu ograniczeniu nie podlega wtórne wykorzystanie lub pobranie z bazy danych tylko jednego pliku dokumentacji orzecznictwa lub jej nieistotnej zawartości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie o ochronie baz danych en prowadzonej przez Europejski Punkt Informacyjny IPR.

Zobacz również

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: