Ostatnio sprawdzono: 29/04/2022

Przewożenie produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności lub roślin

Przewożenie produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności lub roślin w UE

Jeżeli podróżujesz w obrębie UE, możesz przewozić wyroby mięsne lub produkty mleczne, o ile są przeznaczone do spożycia własnego. Podobnie jest w przypadku roślin lub produktów roślinnych, takich jak cięte kwiaty, owoce lub warzywa, o ile pochodzą one z państw członkowskich UE i są wolne od szkodników lub chorób.

W tym kontekście jako UE traktuje się 27 państw członkowskich oraz Andorę, Islandię, Liechtenstein, Norwegię, San Marino, Szwajcarię.

Zasady te mają również zastosowanie w przypadku przewożenia mięsa, nabiału lub produktów roślinnych w bagażu bądź zamawiania ich przez internet lub przesyłania pocztą.

Uwaga

W przypadku lokalnych ognisk chorób zwierząt lub miejscowego występowania szkodników mogą obowiązywać ograniczenia w odniesieniu do rodzaju i ilości produktów, które można przewozić.

Zasady szczególne obowiązują w przypadku Wysp Owczych i Grenlandii.

Jeżeli przyjeżdżasz z Wysp Owczych lub Grenlandii, możesz mieć ze sobą niewielkie ilości produktów mięsnych lub mlecznych do spożycia własnego. W przypadku ryb i produktów rybnych nie ma ograniczeń ilościowych.

Produkt Ilość na osobę Dodatkowe ograniczenia

Mięso / produkty mięsne

10 kg

Brak

Nabiał / produkty mleczne

10 kg

Brak

Miód, jaja i produkty jajeczne

10 kg

Brak

Ślimaki

10 kg

Brak

Żywe małże (ostrygi, omułki)

10 kg

Brak

Wyjątki – żywność i mleko (w proszku) dla niemowląt, żywność wymagana ze względów medycznych, specjalna karma dla zwierząt domowych

Możesz przywieźć ograniczoną ilość (mniej niż 10 kg) mleka w proszku dla niemowląt, żywności dla niemowląt, żywności wymaganej ze względów medycznych lub specjalnej karmy dla zwierząt domowych, jeżeli:

Zasady obowiązujące w przypadku przyjazdu z państwa spoza UE

Jeżeli przyjeżdżasz do UE z kraju nienależącego do Unii, nie możesz przywieźć żadnych produktów mięsnych lub mlecznych. Możesz jednak przywieźć ograniczoną ilość owoców i warzyw, a także jaj, produktów jajecznych oraz miodu. Dopuszczalne są również ograniczone ilości ryb lub produktów rybnych.

Produkt Ilość na osobę Dodatkowe ograniczenia

Wypatroszone świeże produkty rybne bądź gotowe lub przetworzone produkty rybne

20 kg lub 1 ryba (jeżeli waży więcej)

 

Produkty rybne pochodzące z Wysp Owczych lub Grenlandii

   

Produkty, inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia oraz inne niż produkty rybne, pochodzące z Wysp Owczych lub Grenlandii 

 

Ich łączna waga nie może przekraczać 10 kg

Rośliny lub produkty roślinne, w tym kwiaty cięte

 

Wymagane jest świadectwo fitosanitarne (tj. dotyczące zdrowia roślin) poświadczające, że produkt jest wolny od pewnych konkretnych szkodników

Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych

Maksymalnie 2 kg
  • nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia
  • pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu
  • opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu

Karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych

Maksymalnie 2 kg
  • produkty są przeznaczone dla zwierzęcia domowego, które towarzyszy pasażerowi
  • produkty są trwałe w temperaturze pokojowej (nie wymagają chłodzenia)
  • pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu
  • opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu
Produkty inne niż opisane powyżej, które nie zawierają mięsa ani mleka (np. miód) 2 kg

Brak

Kontrole przy wjeździe do UE

Przy wjeździe do UE musisz się liczyć z ewentualnymi kontrolami urzędowymi. Jeżeli przewozisz produkty mięsne lub mleczne, które nie zostały zadeklarowane, zostaną one skonfiskowane i zniszczone; grozi Ci również grzywna lub pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz inne rośliny

Możesz przewozić produkty pochodzenia zwierzęcego, o ile podróżujesz w obrębie UE. W większości krajów UE obowiązują jednak rygorystyczne przepisy w zakresie przewożenia zagrożonych gatunków zwierząt lub roślin bądź produktów z nich uzyskanych, a w niektórych przypadkach musisz posiadać stosowne zezwolenie. Dla przykładu, można przewozić jedynie 125 g kawioru jesiotra – na większą ilość wymagane jest zezwolenie.

Aby uzyskać informacje na temat konkretnego gatunku, należy zawsze zajrzeć do unijnej referencyjnej bazy danych dotyczącej handlu dzikimi zwierzętami i roślinami en . Możesz również skontaktować się z organem CITES en w Twoim kraju, aby dowiedzieć się, czy gatunek, z którym planujesz podróżować, wymaga posiadania zezwolenia.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: