Ostatnio sprawdzono: 17/06/2019

Sprzedaż produktów w UE

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie mogą korzystać z jednolitego rynku UE, a także z niektórych umów handlowych z innymi krajami europejskimi. Oznacza to, że Twoje towary mogą być swobodnie przewożone w obrębie wyznaczonego terytorium bez dodatkowych kosztów ani ograniczeń ilościowych. Jest to tzw. swobodny przepływ towarów.

Formalności celne muszą zostać dopełnione, gdy towary są przywożone do UE z dowolnego kraju spoza UE lub wywożoneen z UE do takiego kraju (dotyczy to również krajów, które korzystają ze swobodnego przepływu towarów, w tym przypadku: krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Turcji, Andory i San Marino).

Przepisy i rozporządzenia UE dotyczące produktów

Przed wprowadzeniem towarów na rynek UE musisz upewnić się, że Twoje produkty spełniają wymagania UE w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrony środowiska i praw konsumenta. Mogą to być zasady i specyfikacje, które są harmonizowane w ramach UE lub regulowane przez poszczególne państwa członkowskie UE, ale uznawane przez UE; jest to tzw. zasada wzajemnego uznawania. Więcej informacji na temat zasad i specyfikacji dotyczących produktów.

Równe traktowanie konsumentów w całej UE

Sprzedawca może zdefiniować ogólne warunki sprzedaży, w tym ograniczenia dotyczące dostawy, jednak wszyscy klienci zamieszkali w UE muszą mieć taki sam dostęp do towarów jak klienci lokalni.

Jeśli oferujesz specjalną cenę lub szczególne warunki sprzedaży, bądź organizujesz promocję, powinny one być dostępne dla wszystkich Twoich klientów, niezależnie od kraju UE, w którym przebywają, ich przynależności państwowej, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności.

Zasady te mają zastosowanie do transakcji online i offline, pod warunkiem że towar lub usługa sprzedawane są użytkownikowi końcowemu (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które nabywają towar lub usługę i które nie mają zamiaru ich następnie odsprzedać, przekształcić, przetworzyć lub wynająć bądź też zlecić w odniesieniu do nich podwykonawstwo).

Dostęp do interfejsów internetowych

Twoi klienci muszą mieć możliwość uzyskania dostępu do dowolnej wersji strony internetowej, na przykład jeśli klient przebywający we Włoszech wpisze adres URL hiszpańskiej wersji strony internetowej, nie powinien zostać automatycznie przekierowany na stronę w wersji włoskiej. Przed przekierowaniem klient musi wyrazić zgodę na przekierowanie i w każdej chwili ma prawo zmienić zdanie.

Sprzedaż produktów bez dostawy

Jeśli oferujesz usługi odbioru, musisz zagwarantować, że klienci z państw UE, do których nie oferujesz usług dostawy, mogą zamawiać produkty na Twojej stronie internetowej i organizować we własnym zakresie dostawę lub odbiór przesyłki.

Zgłaszanie przepływu towarów

Jeśli eksportujesz lub importujesz w obrębie UE towary na kwotę przekraczającą pewien próg, musisz zgłaszać swoje wewnątrzunijne przepływy handlowe w formie sprawozdania statystycznego.

Progi, powyżej których musisz zgłaszać dane, ustala co roku każdy kraj UE (zazwyczaj w ostatnim kwartale) i są one stosowane przez cały kolejny rok kalendarzowy. Dla eksportu (wysyłki) i importu (przywozu) obowiązują osobne progi, które mogą być różne.

Progi zwolnienia z obowiązku zgłaszania danych

INTRASTAT: próg zwolnienia (wg kraju) 2019 – import – w euro 2019 – import – w walucie krajowej 2019 – eksport – w euro 2019 – eksport – w walucie krajowej
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Kiedy masz obowiązek zgłaszania danych?

„Twój" kraj UE ustala próg, który jest stosowany w danym roku kalendarzowym.

Przykład: „Twój" kraj UE wyznaczył próg dla importu w 2016 r. na 100 000 euro. Jeżeli w 2015 r. Twój import przekroczył wartość 100 000 euro, musisz rozpocząć zgłaszanie danych począwszy od stycznia 2016 r.

Przykład: „Twój" kraj UE wyznaczył próg dla importu w 2015 r. na 100 000 euro. Od stycznia do czerwca 2015 r. łączna wartość Twojego importu wyniosła 90 000 euro. W lipcu importowałeś towary na kwotę 15 000 euro. Ponieważ w lipcu 2015 r. przekroczyłeś określony próg, już w tym miesiącu musisz rozpocząć zgłaszanie danych. Twoja pierwsza deklaracja Intrastat będzie odnosić się do lipcowego importu na kwotę 15 000 euro.

Być może będziesz musiał zgłosić przepływy towarów między krajami UE, w których Twoja firma nie ma siedziby.

Przykład

Firma odzieżowa mająca siedzibę w Austrii (AT) kupuje towary z USA i dokonuje odprawy celnej w Holandii (NL) (jeśli uzyska holenderski numer VAT, nie musi być zarejestrowana jako firma w Holandii).

Po dokonaniu odprawy celnej austriacka firma przewozi towary z Holandii do Austrii – jest to tzw. wysyłka wewnątrzunijna w Holandii. Jeżeli w okresie sprawozdawczym firma austriacka realizuje wysyłki z Holandii o wartości powyżej progu sprawozdawczego (1 200 000 euro), będzie musiała zgłosić przepływy handlowe w Holandii.

Jednak ze względu na różne progi w krajach UE firma austriacka może być zwolniona z obowiązku zgłaszania w Austrii (w tym przypadku 750 000 EUR), gdzie jest zarejestrowana.

Kto podlega obowiązkowi zgłaszania?

Przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT-u i które wysyłają lub sprowadzają towary – jeśli roczna wartość wysyłek lub przywozów przekracza określone progi.

Możesz zlecić zgłaszanie przepływów handlowych specjalizującej się w tym firmie, która będzie Cię reprezentować.

Jak często musisz zgłaszać przepływy handlowe?

Które przepływy handlowe należy zgłaszać?

Przewóz towarów z państwa członkowskiego wysyłki do państwa członkowskiego przywozu (i odwrotnie).

Jeśli masz pozwolenie na stosowanie procedury celnej uszlachetniania czynnegofrdeen – i przewozisz towary nieprzetworzone lub przetworzone między państwami członkowskimi UE – masz obowiązek zgłoszenia tych przewozów.

Uwaga: Jeżeli oferujesz usługi transgraniczne, które nie obejmują żadnego transgranicznego przepływu towarów, nie ma potrzeby zgłaszania danych w ramach systemu Intrastat.

Jakie dane zgłaszać?

Comiesięczne zgłoszenie Intrastat musi zawierać następujące informacje:

(Jeżeli wartość towarów związana jest z działaniami w zakresie przetwarzania, potrzebne będzie uzyskanie wartości przetworzonych towarów, a następnie obliczenie wartości nieprzetworzonych towarów oraz wszelkiej wartości dodanej w trakcie przetwarzania, np. dotyczącej materiałów i płac).

Przykład: Zawarłeś umowę na powleczenie metalowych rur, które zostają do Ciebie przesłane z innego państwa członkowskiego. Wartość, którą powinieneś zgłosić w odniesieniu do swoich przywozów, będzie wartością nieprzetworzonych rur. W odniesieniu do Twoich wywozów powinieneś zgłosić wartość przetworzonych, powleczonych rur (która składałaby się wtedy z wartości nieprzetworzonych rur oraz wszelkich dodatkowych kosztów: usług i materiałów).

Być może będziesz też musiał dostarczyć dodatkowych informacji, takich jak warunki dostawy produktów określone w umowie (np. EXW, CIF, FOB) lub środek transportu (np. transport morski/drogowy/kolejowy).

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: