Ostatnio sprawdzono: 20/10/2022

Sprzedaż produktów w UE

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie mogą korzystać z jednolitego rynku UE, a także z niektórych umów handlowych z innymi krajami europejskimi. Oznacza to, że większość towarów może być swobodnie przewożona w obrębie wyznaczonego terytorium bez dodatkowych kosztów ani ograniczeń ilościowych. Jest to tzw. swobodny przepływ towarów. Jednak niektóre towary, takie jak wyroby akcyzowe czy chemikalia, podlegają dodatkowym zasadom. Istnieją także różne zobowiązania z tytułu VAT w zależności od tego, jakie towary są sprzedawane, kto jest ich nabywcą i dokąd są przewożone.

Uwaga

Formalności celne muszą zostać dopełnione, gdy towary są przywożone do UE z dowolnego kraju spoza UE lub wywożone en z UE do takiego kraju (dotyczy to również krajów, które korzystają ze swobodnego przepływu towarów, w tym przypadku: krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Turcji, Andory i San Marino).

Przepisy i rozporządzenia UE dotyczące produktów

Przed wprowadzeniem towarów na rynek UE musisz upewnić się, że Twoje produkty spełniają wymagania UE w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrony środowiska i praw konsumenta. Mogą to być zasady i specyfikacje, które są harmonizowane w ramach UE lub regulowane przez poszczególne państwa członkowskie UE, ale uznawane przez UE; jest to tzw. zasada wzajemnego uznawania. Więcej informacji na temat zasad i specyfikacji dotyczących produktów.

Równe traktowanie konsumentów w całej UE

Sprzedawca może zdefiniować ogólne warunki sprzedaży, w tym ograniczenia dotyczące dostawy, jednak wszyscy klienci zamieszkali w UE muszą mieć taki sam dostęp do towarów jak klienci lokalni.

Jeśli oferujesz specjalną cenę lub szczególne warunki sprzedaży, bądź organizujesz promocję, powinny one być dostępne dla wszystkich Twoich klientów, niezależnie od kraju UE, w którym przebywają, ich przynależności państwowej, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności.

Zasady te mają zastosowanie do transakcji online i offline, pod warunkiem że towar lub usługa sprzedawane są użytkownikowi końcowemu (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które nabywają towar lub usługę i które nie mają zamiaru ich następnie odsprzedać, przekształcić, przetworzyć lub wynająć bądź też zlecić w odniesieniu do nich podwykonawstwo).

Dostęp do interfejsów internetowych

Twoi klienci muszą mieć możliwość uzyskania dostępu do dowolnej wersji strony internetowej, na przykład jeśli klient przebywający we Włoszech wpisze adres URL hiszpańskiej wersji strony internetowej, nie powinien być automatycznie przekierowywany na stronę w wersji włoskiej. Przed przekierowaniem klient musi wyrazić zgodę na przekierowanie i w każdej chwili ma prawo zmienić zdanie.

Sprzedaż produktów bez dostawy

Jeśli oferujesz usługi odbioru, musisz zagwarantować, że klienci z państw UE, do których nie oferujesz usług dostawy, mogą zamawiać produkty na Twojej stronie internetowej i organizować we własnym zakresie dostawę lub odbiór przesyłki.

Zgłaszanie przepływu towarów

Jeśli eksportujesz lub importujesz w obrębie UE towary na kwotę przekraczającą pewien próg, musisz zgłaszać swoje wewnątrzunijne przepływy handlowe w formie sprawozdania statystycznego.

Progi, powyżej których musisz zgłaszać dane, ustala co roku każdy kraj UE (zazwyczaj w ostatnim kwartale) i są one stosowane przez cały kolejny rok kalendarzowy. Dla eksportu (wysyłki) i importu (przywozu) obowiązują osobne progi, które mogą być różne.

Progi zwolnienia z obowiązku zgłaszania danych

INTRASTAT: próg zwolnienia (wg kraju) 2021 – import – w euro 2021 – import – w walucie krajowej 2021 – eksport – w euro 2021 – eksport – w walucie krajowej
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 865 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 271 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Kiedy masz obowiązek zgłaszania danych?

„Twój" kraj UE ustala próg, który jest stosowany w danym roku kalendarzowym.

Przykład: „Twój" kraj UE wyznaczył próg dla importu w 2019 r. na 100 000 euro. Jeżeli w 2018 r. Twój import przekroczył wartość 100 000 euro, musisz rozpocząć zgłaszanie danych począwszy od stycznia 2019 r.

Przykład: „Twój" kraj UE wyznaczył próg dla importu w 2018 r. na 100 000 euro. Od stycznia do czerwca 2018 r. łączna wartość Twojego importu wyniosła 90 000 euro. W lipcu importowałeś towary na kwotę 15 000 euro. Ponieważ w lipcu 2018 r. przekroczyłeś/-aś określony próg, już w tym miesiącu musisz rozpocząć zgłaszanie danych. Twoja pierwsza deklaracja Intrastat będzie odnosić się do lipcowego importu na kwotę 15 000 euro.

Być może będziesz musiał/a zgłosić przepływy towarów między krajami UE, w których Twoja firma nie ma siedziby.

Przykład

Zgłaszanie przepływu towarów

W ciągu roku kalendarzowego austriacka firma odzieżowa wysłała z USA do Austrii towary o wartości 400 000 euro przez port w Leixões w Portugalii.

Wartość towarów wysłanych z Portugalii do Austrii przewyższała ustalony w Portugalii próg dla obowiązkowego zgłoszenia wysyłki (250 000 euro), w związku z czym austriackie przedsiębiorstwo musiało złożyć organom portugalskim sprawozdanie. Natomiast nie było potrzeby zgłaszania towarów, które przybyły do Austrii w tym roku kalendarzowym, ponieważ austriacki próg wynosi 750 000 euro, czyli jest wyższy niż wartość wysłanych towarów.

Tak więc, nawet jeśli przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Austrii, w tym przypadku zgłoszenie było wymagane wyłącznie w Portugalii.

Kto podlega obowiązkowi zgłaszania?

Przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT-u i które wysyłają lub sprowadzają towary – jeśli roczna wartość wysyłek lub przywozów przekracza określone progi.

Możesz zlecić zgłaszanie przepływów handlowych specjalizującej się w tym firmie, która będzie Cię reprezentować.

Jak często musisz zgłaszać przepływy handlowe?

Które przepływy handlowe należy zgłaszać?

Przewóz towarów z państwa członkowskiego wysyłki do państwa członkowskiego przywozu (i odwrotnie).

Jeśli masz pozwolenie na stosowanie procedury celnej uszlachetniania czynnego – i przewozisz towary nieprzetworzone lub przetworzone między państwami członkowskimi UE – masz obowiązek zgłoszenia tych przewozów.

Uwaga: Jeżeli oferujesz usługi transgraniczne, które nie obejmują żadnego transgranicznego przepływu towarów, nie ma potrzeby zgłaszania danych w ramach systemu Intrastat.

Jakie dane zgłaszać?

Comiesięczne zgłoszenie Intrastat musi zawierać następujące informacje:

(Jeżeli wartość towarów związana jest z działaniami w zakresie przetwarzania, potrzebne będzie uzyskanie wartości przetworzonych towarów, a następnie obliczenie wartości nieprzetworzonych towarów oraz wszelkiej wartości dodanej w trakcie przetwarzania, np. dotyczącej materiałów i płac).

Przykład: Zawarłeś/-aś umowę na powleczenie metalowych rur, które zostają do Ciebie przesłane z innego państwa członkowskiego. Wartość, którą musisz zgłosić w odniesieniu do swoich przywozów, będzie wartością nieprzetworzonych rur. W odniesieniu do Twoich wywozów musisz zgłosić wartość przetworzonych, powleczonych rur (która składałaby się wtedy z wartości nieprzetworzonych rur oraz wszelkich dodatkowych kosztów: usług i materiałów).

Być może będziesz też musiał/a dostarczyć dodatkowych informacji, takich jak warunki dostawy produktów określone w umowie (np. EXW, CIF, FOB) lub środek transportu (np. transport morski/drogowy/kolejowy).

Organy krajowe oferują narzędzia, aby pomóc przedsiębiorstwom w wywiązaniu się ze zobowiązań w zakresie sprawozdawczości Intrastat. Zobacz, jak poszczególne kraje stosują system Intrastat.

Wybierz kraj

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: