Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Zabezpieczenie społeczne

Każdy kraj UE ma własne przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego. Prawa i obowiązki wynikające z tych przepisów są takie same dla wszystkich pracowników w danym kraju bez względu na to, czy są to pracownicy miejscowi, czy z zagranicy.

Przepisy UE koordynują jednak poszczególne systemy krajowe, aby zagwarantować, że obywatele przeprowadzający się do innego państwa członkowskiego nie stracą swoich uprawnień (np. emerytalnych albo prawa do opieki zdrowotnej) i że zawsze będą poinformowani o tym, którego kraju ustawodawstwo ma w ich sytuacji zastosowanie.

Zgodnie z unijnymi przepisami dana osoba może w tym samym czasie podlegać przepisom z zakresu zabezpieczenia społecznego w wyłącznie jednym kraju - a zatem musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne tylko w tym kraju.

Co do zasady zastosowanie mają przepisy kraju, w którym dana osoba w rzeczywistości pracuje (jako osoba zatrudniona lub samozatrudniona) i tam też muszą być opłacane składki. Nie ma znaczenia, gdzie taka osoba zamieszkuje (np. jeśli dojeżdża do pracy) ani gdzie ma siedzibę pracodawca zatrudniający tę osobę.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek dotyczący pracowników, których oddelegowano do wykonywania pracy za granicą na okres nieprzekraczający dwóch lat: mogą oni pozostać ubezpieczeni i opłacać składki w kraju, z którego zostali czasowo oddelegowani.

W przypadku osób pracujących jednocześnie w więcej niż jednym kraju szczegółowe zasady określają, którego kraju przepisy mają zastosowanie i gdzie należy odprowadzać składki.

Informacje o poszczególnych krajach.

Wybierz kraj

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI)

Baza danych systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI) umożliwia wyszukanie właściwych instytucji krajowych w UE, które są kompetentne w zakresie świadczeń chorobowych, emerytalnych, dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: