Poslední kontrola: 02/01/2023

Sociální zabezpečení

Každá země EU má své vlastní právní předpisy o sociálním zabezpečení. Povinnosti a práva podle těchto předpisů jsou stejné pro všechny pracovníky, kteří v dané zemi pracují, bez ohledu na to, zda jsou místní nebo ze zahraničí.

Nicméně pravidla EU tyto národní systémy koordinují a zajišťují, aby lidé při přestěhování do libovolného státu EU o svůj nárok na sociální zabezpečení nepřišli (např. důchodová práva a nárok na zdravotní péči) a aby vždy věděli, které vnitrostátní předpisy se na ně vztahují.

Podle pravidel EU můžete být v určitém okamžiku poplatníkem pouze v jednom systému sociálního zabezpečení - můžete tedy hradit své příspěvky na sociální zabezpečení pouze v jedné zemi.

Většinou se uplatňují právní předpisy země, kde daná osoba skutečně pracuje (jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná), a příspěvky musí být hrazeny v této zemi. Nezáleží na tom, kde daná osoba žije (zda například do práce dojíždí přes hranice) nebo kde je sídlo jejího zaměstnavatele.

Existuje výjimka pro pracovníky vyslané do zahraničí na dobu kratší 2 let: Ti pak mohou zůstat pojištěni a platit příspěvky v zemi, ze které byli vysláni.

Zvláštní pravidla upravují situaci lidí, kteří současně pracují v několika zemích. V jejich případě je nutné určit stát, jehož právní předpisy se na ně vztahují a v němž musí hradit příspěvky.

K informacím o vnitrostátní situaci vás dovedou odkazy níže.

Zvolit zemi

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

EESSI (elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení)

databáze systému EESSI (elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení) vám umožní najít příslušný orgán v členském státu EU, který má na starosti nemocenské, důchody, dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: