Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Vysílání pracovníků do zahraničí

Má-li váš podnik usazený v jednom státě EU smlouvu s partnerským podnikem v jiném státě EU a je potřeba z důvodu plnění smlouvy vyslat vaše pracovníky na časově omezenou dobu do tohoto státu, budete se muset řídit předpisy, která vysílání pracovníků upravují. Tyto předpisy se vztahují i na případy, kdy vysíláte pracovníka sice do vašeho podniku, který ale sídlí v jiném státě EU. V obou případech musí být vysílaný pracovník ve vašem podniku v zaměstnaneckém poměru.

Předpisy o vysílání pracovníků se rovněž vztahují na případy, kdy personální agentura nebo agentura zprostředkovávající dočasnou práci najme zahraničního pracovníka z jiného státu EU, aby pracoval v podniku registrovaném ve státě, kde agentura působí. V tomto případě musí být mezi pracovníkem a agenturou uzavřen pracovní poměr.

Podmínky zaměstnání v hostitelské zemi

Během vyslání musíte svému zaměstnanci zajistit pracovní podmínky, které ze zákona nebo na základě kolektivní smlouvy platí v hostitelské zemi. Jde o podmínky upravující:

  • minimální dobu odpočinku
  • maximální délku pracovní doby
  • minimální délku dovolené za kalendářní rok
  • minimální mzdu - zvláštní příplatky za vyslání (např. denní příspěvky) se považují za součást minimální mzdy, pokud se nevyplácejí jako náhrada skutečných výdajů, které vámi vyslanému pracovníkovi vznikají (např. výdaje na ubytování nebo cestovné)
  • ochranná opatření pro těhotné ženy a matky s malými dětmi
  • rovné zacházení se ženami a muži.

Pokud jsou pracovní podmínky ve vašem státě pro pracovníky výhodnější než podmínky v hostitelské zemi, můžete samozřejmě tyto výhodnější podmínky zachovat i během jejich vyslání do zahraničí.

Pokud je počáteční instalace nebo první montáž určitého produktu nedílnou součástí vaší smlouvy a musí je provést vaši kvalifikovaní zaměstnanci, zaniká povinnost dodržovat požadavky na minimální mzdu a roční dovolenou, pokud je jejich vyslání do zahraniční kratší než 8 dní.

Státy EU se mohou po dohodě se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců rozhodnout, že požadavky hostitelské země na minimální mzdu a roční dovolenou se nepoužijí v případech, kdy celá doba vyslání nepřekročí jeden měsíc. Tato výjimka se nevztahuje na pracovníky vyslané do zahraničí přes personální agentury.

Kontaktní místa v členských státech

Státy EU provozují jedno nebo více kontaktních míst, která poskytují poradenství podnikům vysílajícím své pracovníky do zahraničí. Tyto subjekty spolupracují a předávají si informace, sledují pracovní podmínky během vyslání a zabývají se podezřeními z porušení předpisů. Kontaktní místa také informují zahraniční podniky, které chtějí do dané země vyslat své pracovníky, o tuzemským pracovních podmínkách.

Sociální zabezpečení pro vyslané pracovníky

Během dočasného vyslání do některé ze zemí EU, mohou pracovníci zůstat pojištěni v systému sociálního zabezpečení státu, v němž pracovali před vysláním.

Pro zaměstnance platí jiné předpisy o sociálním zabezpečení během vyslání do zahraničí než pro osoby samostatně výdělečně činné.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.