Poslední kontrola: 06/04/2022

Pracovní smlouvy

Při náboru zaměstnanců musíte dodržovat minimální požadavky stanovené právními předpisy EU o zaměstnanosti. Ty se týkají podmínek pracovního poměru zaměstnance, změn v pracovních smlouvách a konzultací se zaměstnanci.

Vedle smlouvy na plný úvazek můžete s vašimi zaměstnanci uzavřít i jiný typy pracovních smluv. Nezapomeňte, že při využití nestandardních forem pracovního poměru se musíte vždy řídit zásadou nediskriminace. Může se jednat o tyto nestandardní nebo jiné typy pracovních smluv:

V případě, že musíte své zaměstnance propustit, vznikají vám specifické povinnosti týkající se hromadného propouštění. Pokud nabíráte mladé pracovníky, musíte dodržovat zvláštní pravidla pro zaměstnávání pracovníků mladších 18 let.

<label id="yeb_label_warning" language="cs">Pozor!</label>

Některé státy EU mohou ve svých právních předpisech stanovit vyšší úroveň ochrany pracovníků. Proto si své povinnosti jakožto zaměstnavatele raději ověřte u orgánů pro pracovní záležitosti státu, v němž působíte.

Sdílet tuto stránku: