Poslední kontrola: 02/01/2023

Pracovní smlouvy

Při náboru zaměstnanců musíte dodržovat minimální požadavky stanovené právními předpisy EU o zaměstnanosti. Ty se týkají podmínek pracovního poměru zaměstnance, změn v pracovních smlouvách a konzultací se zaměstnanci.

Vedle smlouvy na plný úvazek můžete s vašimi zaměstnanci uzavřít i jiný typy pracovních smluv. Nezapomeňte, že při využití nestandardních forem pracovního poměru se musíte vždy řídit zásadou nediskriminace. Může se jednat o tyto nestandardní nebo jiné typy pracovních smluv:

V případě, že musíte své zaměstnance propustit, vznikají vám specifické povinnosti týkající se hromadného propouštění. Pokud nabíráte mladé pracovníky, musíte dodržovat zvláštní pravidla pro zaměstnávání pracovníků mladších 18 let.

Pozor!

Některé státy EU mohou ve svých právních předpisech stanovit vyšší úroveň ochrany pracovníků. Proto si své povinnosti jakožto zaměstnavatele raději ověřte u orgánů pro pracovní záležitosti státu, v němž působíte.

Sdílet tuto stránku: