Podnikání
Poslední kontrola: 14/12/2022

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Předpisy EU v této oblasti se týkají zejména dálkové autobusové a autokarové dopravy, jejíž výchozí nebo cílový bod se nachází v zemi EU. Svá práva můžete uplatnit v případě, že cestujete s dopravcem, který provozuje linkovou dopravu, kdy cestující do autobusu nastupují a z něj vystupují na předem určených zastávkách podle stanoveného jízdního řádu. Jako dálková se doprava označuje tehdy, pokud plánovaná délka trasy (ne vaše cesta) činí minimálně 250 km.

Pozor!

Země EU mohou z těchto práv vyjmout některou čistě vnitrostátní linkovou dopravu a ty linky, kde se větší část trasy (včetně plánované zastávky) nachází mimo území Unie. Před zakoupením jízdenky si proto ověřte podmínky.

Během vaší cesty musí provozovatel autobusové či autokarové dopravy poskytovat jasné a správné informace o službách a právech cestujících. Tyto informace by měly být rovněž dostupné ve formátu vhodném pro osoby se zdravotním postižením.

K jakému problému došlo?

Jak uplatnit svá práva?

Pokud se domníváte, že vaše práva nebyla respektována, měli byste do 3 měsíců ode dne, kdy k problému došlo, podat stížnost společnosti, která autobusovou nebo autokarovou dopravu provozuje. Ta musí ve lhůtě 1 měsíce reagovat a do 3 měsíců po obdržení stížnosti vám musí zaslat definitivní odpověď. Pokud nejste spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu en ve vaší zemi. Příslušný vnitrostátní orgán by vám měl poskytnout nezávazné právní stanovisko ohledně toho, jak s vaší stížností pokračovat.

K řešení sporu můžete také využít mimosoudní postup nebo subjekt pro alternativní řešení sporů (ADR). Pokud jste letenku zakoupili online, můžete podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů online (ODR). Alternativní i online řešení sporů mohou využívat pouze osoby s trvalým pobytem v EU.

Můžete rovněž podat formální žalobu a zažádat o náhradu škody v rámci tzv. evropského řízení o drobných nárocích. Dále se také můžete obrátit na soud v zemi, v níž je dopravce registrován. Lhůty pro podání žaloby proti dopravci u vnitrostátního soudu jsou definovány pravidly promlčení platnými v jednotlivých zemích EU.

Pomoc a poradenství ohledně problémů souvisejících s právy cestujících v autobusové a autokarové dopravě vám také poskytne místní evropské spotřebitelské centrum .

Váš autobusový nebo autokarový spoj byl zrušen

Pokud je plánovaný autobusový nebo autokarový spoj, který jste si rezervovali, zpožděn nebo zrušen, musí vás provozovatel autobusové dopravy nebo terminálu co nejdříve informovat o situaci – nejpozději však do 30 minut po plánovaném odjezdu. V případě zpoždění byste měli být o odhadovaném čase odjezdu informováni co nejdříve, jakmile bude tato informace k dispozici.

Je-li váš dálkový spoj (250 km a více) zrušen proto, že bylo prodáno více míst, než je k dispozici, nebo z provozních důvodů, musí vám společnost:

Je-li váš dálkový spoj (250 km a více) zrušen a vaše cesta měla trvat déle než 3 hodiny, máte rovněž nárok na:

Pozor!

Pokud byla vaše autobusová nebo autokarová linka zrušena kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo přírodní katastrofě, není provozovatel služby povinen vám náklady na ubytování uhradit.

Váš autobusový nebo autokarový spoj vyjel se zpožděním

Pokud je plánovaný autobusový nebo autokarový spoj, který jste si rezervovali, zpožděn nebo zrušen, musí vás provozovatel autobusové dopravy nebo terminálu co nejdříve informovat o situaci – nejpozději však do 30 minut po plánovaném odjezdu. V případě zpoždění byste měli být o odhadovaném čase odjezdu informováni co nejdříve, jakmile bude tato informace k dispozici.

Je-li odjezd vašeho dálkového spoje (250 km a více) zpožděn o více než 2 hodiny, musí vám společnost:

Pokud vám provozovatel služby tyto možnosti nenabídne, můžete později podat stížnost a požádat o vrácení peněz za jízdenku a o náhradu ve výši 50 % ceny jízdenky.

Jestliže měla vaše cesta dálkovým autobusem či autokarem (250 km a více) trvat déle než 3 hodiny a váš odjezd je opožděn o více než 90 minut, máte mimo to rovněž nárok na:

Pozor!

Pokud zpoždění způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky nebo přírodní katastrofa, není provozovatel služby povinen vám náklady na ubytování uhradit.

Vaše zavazadlo bylo při nehodě poškozeno nebo ztraceno

Byla-li vaše zavazadla nebo jiné osobní věci během nehody dálkového autobusu či autokaru (250 km a více) poškozeny nebo ztraceny, máte právo na náhradu škody. Přesnou výši náhrady stanoví vnitrostátní předpisy, ale maximální částka by neměla být nižší než 1 200 eur za jedno cestovní zavazadlo.

Dojde-li k poškození či ztrátě invalidního vozíku nebo jiné pomůcky na podporu mobility, máte nárok na náhradu nákladů spojených s její opravou či výměnou.

Utrpěli jste zranění při autonehodě

Pokud jste se během nehody dálkové autobusové nebo autokarové linky (250 km a více) zranili, máte nárok na odškodnění. Přesnou výši náhrady stanoví vnitrostátní předpisy, ale maximální částka by neměla být nižší než 220 000 eur na pasažéra.

Provozovatel autobusové nebo autokarové dopravy vám také musí poskytnout první pomoc (např. tak, že přivolá záchrannou službu) a zajistit jakékoli další okamžité praktické potřeby, včetně potravin, oblečení a v případě potřeby i ubytování.

Při smrtelné nehodě jste přišli o vyživující osobu (rodiče, manžela apod.)

Jste-li osoba, kterou oběť smrtelné nehody vyživovala, máte nárok na náhradu škody, včetně nákladů na pohřeb. Přesnou výši náhrady stanoví vnitrostátní předpisy, ale maximální částka by neměla být nižší než 220 000 eur na pasažéra.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: