Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Při nákupu autobusové nebo autokarové jízdenky vám nesmí být účtována vyšší cena jen proto, že ji kupujete ze zahraničí, nebo z důvodu vaší státní příslušnosti.

Další vaše práva se týkají zejména dálkové autobusové a autokarové dopravy (více než 250 km), jejíž výchozí nebo cílový bod se nachází v zemi EU. Některá z těchto práv se rovněž týkají veškeré linkové dopravy.

Země EU mohou z těchto práv vyjmout čistě vnitrostátní linkovou dopravu a ty linky, kde se větší část trasy (včetně zastávky) nachází mimo území Unie.

Zrušení nebo zpoždění

Pokud je váš spoj zrušen nebo zpožděn, dopravce je povinen vám během čekání poskytnout adekvátní informace o aktuální situaci.

Jestliže je váš dálkový spoj (více než 250 km), který jste si rezervovali, zrušen nebo je jeho odjezd zpožděn o více než 2 hodiny, máte na výběr:

Pokud vám dopravce v té chvíli žádnou z těchto možností nenabídne, můžete později podat stížnost a požadovat vrácení peněz za jízdenku a také odškodnění ve výši 50 % ceny jízdenky.

Jestliže měla vaše cesta (více než 250 km) trvat déle než 3 hodiny a váš odjezd je opožděn o více než 90 minut nebo je zrušen, máte rovněž nárok na:

Nehody – odškodnění a pomoc

Pokud jste se během nehody dálkové autobusové linky (vzdálenost cesty větší než 250 km) zranili, máte nárok na odškodnění. V případě vašeho úmrtí mohou o odškodnění žádat pozůstalí.

Na odškodnění ze strany autodopravce máte nárok i v tom případě, že během nehody dálkového autobusu došlo ke ztrátě či poškození vašich zavazadel.

V případě potřeby vám autodopravce také poskytne bezprostřední pomoc: první pomoc, jídlo, oblečení, přepravu a ubytování.

Stížnosti

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, můžete během 3 měsíců od incidentu zaslat stížnost dopravci. Ten musí ve lhůtě 1 měsíce reagovat a do 3 měsíců po obdržení stížnosti vám musí zaslat definitivní odpověď.

Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgánpdfen.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: