Poslední kontrola: 17/11/2020

Právo pobytu

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Zde najdete veškeré informace související s pobytem v jiné zemi EU – ať už si v zahraničí hledáte zaměstnání, jedete tam studovat, pracovat nebo trávit důchod. Jaká máte v hostitelské zemi práva? Jaké administrativní náležitosti budete muset vyřídit?

Co platí konkrétně ve vašem případě

Jako občan EU máte právo přestěhovat se do kterékoli země Unie s cílem tam žít, pracovat, studovat, hledat si práci nebo trávit důchod.

V zemi Unie můžete bez registrace pobývat až 3 měsíce. V některých zemích však budete muset nahlásit svou přítomnost v zemi. Jediným požadavkem je vlastnit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud byste chtěli zůstat déle než 3 měsíce, budete možná muset svůj pobyt nahlásit.

V mnoha zemích EU máte povinnost mít občanský průkaz nebo pas neustále u sebe. V těchto zemích platí, že pokud si své doklady zapomenete doma, může vám být udělena pokuta nebo vás mohou dočasně zadržet. Zpět domů vás však kvůli tomuto přestupku poslat nemohou.

Zda tento požadavek platí v zemi, kam se chystáte, si můžete ověřit zde:

Zvolit zemi
  • Rakouskoatdeen
  • Rumunskoroenro
  • Slovensko *sk
  • Slovinsko *si
  • Spojené královstvígben
  • Českoczcsen
  • Řeckogrelen
  • Španělskoesenes
  • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Pobýváte-li v zemi EU legálně nepřetržitě alespoň 5 let, máte automaticky nárok na povolení k trvalému pobytu.

Informujte se o svých právech v závislosti na vaší situaci:

Chci se přestěhovat do jiné země EU:

za prací

kvůli studiu

na důchod

kvůli hledání zaměstnání

za svou rodinou

z jiného důvodu

Pokud nejste občanem EU a chcete se přestěhovat do jedné ze zemí Unie za prací či studiem, najdete všechny praktické informace na portálu o přistěhovalectvíesfrpten .

Rodinní příslušníci v EU

Sdílet tuto stránku: