Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/04/2017

Bezpečnost letišť a leteckých společností

Používání tělesných skenerů na letištích EU

Na jakémkoli letišti v EU mohou být cestující podrobeni detekční kontrole pomocí tělesných skenerů, přičemž jejich použití může být hlavní metodou detekční kontroly, nebo metodou, jak dodatečně zjistit příčinu zaznění bezpečnostního signálu.

Rozhodnutí, zda bude skenery využívat, je na každém členském státu, nicméně pokud tuto možnost zvolí, jejich využívání se musí řídit pravidly EUEnglish. Pokud jste požádáni, abyste se podrobili detekční kontrole skenerem, je zejména dobré vědět, že:

 • vám musí být poskytnuta možnost se kontroly tělesným skenerem neúčastnit a v takovém případě bude detekční kontrola provedena alternativní metodou, která zahrnuje minimálně ruční prohlídku
 • vám musejí být poskytnuty úplné informace o používané technologii před tím, než je detekční kontrola provedena
 • můžete vybrat, zda bude osobou, která bude výsledný snímek vašeho těla analyzovat, žena nebo muž
 • tato osoba se nebude nacházet poblíž, takže vás nebude mít vidět
 • snímky musí být rozmazané nebo rozostřené, tak aby neumožňovaly identifikaci, a nesmí být možné je kopírovat, ukládat ani tisknout
 • smějí se používat pouze skenery nevydávající ionizující záření

Letecké společnosti zakázané v EU

Všechny letecké společnosti provozující lety, které začínají nebo končí na území EU, musí splňovat určitá bezpečnostní kritéria. Některé letecké společnosti z různých částí světa provozují svou činnost za podmínek, které neodpovídají evropským bezpečnostním standardům, a proto:

 • mohou mít zcela zakázán provoz v evropském vzdušném prostoru
 • mohou mít provoz povolen pouze za určitých, přesně daných podmínek.

Seznam leteckých společností zakázaných v EU je k dispozici online.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství