Podnikání
Poslední kontrola: 11/02/2022

Spotřebitelské úvěry a půjčky

Pokud jste se rozhodli vzít si spotřebitelský úvěr, je dobré se seznámit s předpisy Evropské unie, které vám poskytují ochranu jak ve fázi před podpisem smlouvy o úvěru, tak v případě, že chcete od již podepsané smlouvy odstoupit.

Důležité informace, díky nimž můžete porovnat jednotlivé nabídky

Při rozhodování o koupi nového výrobku na úvěr je nejrozumnější si nejdříve porovnat několik nabídek. Před tím, než smlouvu o úvěru podepíšete, musí vám jeho poskytovatel předložit formulář s názvem Standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru en . Najdete v něm podrobný přehled podmínek vztahující se na kteroukoli úvěrovou smlouvu, jejíž uzavření zvažujete. Formulář obsahuje tyto informace:

Díky těmto informacím můžete nabídky různých poskytovatelů úvěrů porovnat a zvolit si tu, která vám nejlépe vyhovuje. Pokud vám poskytovatel úvěru výše uvedený formulář nedal, můžete si jej vyžádat.

Odstoupení od úvěrové smlouvy

Pokud jste si po podpisu smlouvy o úvěru uvědomili, že vám její podmínky nevyhovují, nebo že žádný úvěr vlastně nepotřebujete, můžete od smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu. Poskytovateli úvěru nemusíte podávat žádné vysvětlení, musíte však vrátit peníze, které jste si půjčili, a uhradit navíc úroky a případné nevratné poplatky, které již poskytovatel úvěru zaplatil.

Příklad

Paolo z Itálie si od nebankovního poskytovatele vzal úvěr ve výši 1 000 eur na nákup nové pračky. Před podpisem smlouvy mu bylo o úvěru poskytnuto minimum informací a ani neobdržel standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru . Bylo mu řečeno, že bude úvěr splácet po dobu 2 let za výhodných úrokových podmínek.

Po podpisu smlouvy si uvědomil, že roční procentní sazba nákladů (tj. celkové náklady úvěru) je velmi vysoká. Proto se rozhodl, že si tento úvěr nakonec nevezme, a bude se snažit najít lepší alternativu. Místní spotřebitelská organizace mu poradila, že má právo od smlouvy do 14 dnů odstoupit. Stačí poskytovateli úvěru napsat dopis a vrátit částku, kterou již obdržel.

Předčasné splacení úvěru

Chcete-li úvěr splatit před termínem, který je stanoven ve smlouvě, máte na to právo. Počítejte však s tím, že budete pravděpodobně muset poskytovateli úvěru uhradit příjem, o který předčasným splacením z vaší strany přijde. Toto vyrovnání ale nesmí přesáhnout celkovou částku skutečně ušlých úroků.

Tato pravidla platí pro spotřebitelské úvěry ve výši od 200 eur do 75 000 eur. Nevztahují se však na půjčky:

Uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce v jiné zemi EU

Máte-li v úmyslu vzít si půjčku nebo úvěr v jiné zemi EU, připravte se na to, že vám tamější banky nemusí být ochotny půjčit, protože v dané zemí nebydlíte. Někdy nejsou ani ochotny půjčit osobě, která sice v dané zemi bydlí, ale pracuje v jiné zemi EU.

Banky mají při půjčování finančních prostředků právo taková omezení stanovit. Pokud ale máte pocit, že vás banka diskriminuje, můžete:

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: