Viimati ajakohastatud: 11/02/2022

Tarbijakrediit ja laenud

Tarbijakrediidi puhul tuleb meeles pidada, et ELis on kehtestatud õigusnormid, mis kaitsevad teid enne lepingu allkirjastamist ning tagavad vajaduse korral pääsetee.

Põhiteave, mis aitab teil pakkumisi võrrelda

Kui otsustate krediidi abil osta uue toote, on enne otsuse tegemist soovitatav võrrelda erinevaid pakkumisi. Enne mis tahes krediidilepingu allkirjastamist peab krediidiandja teile esitama standarddokumendi, milleks onn Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht en . See annab teile parima ülevaate tingimustest, mis on seotud teie poolt kaalutava mis tahes krediidilepinguga. See hõlmab järgmist:

See võimaldab teil võrrelda eri krediidiandjate pakkumisi ja valida neist kõige sobivam. Kui krediidiandja ei ole teile seda vormi andnud, siis võite seda temalt küsida.

Krediidilepingust taganemine

Kui mõtlete juba allkirjastatud krediidilepingu osas ümber või jõuate järeldusele, et te siiski krediiti ei vaja, siis on teil võimalik taganeda lepingust 14 kalendripäeva jooksul pärast selle allkirjastamist. Te ei pea krediidiandjale midagi põhjendama, kuid peate tagastama juba laenatud raha, sh intressid ja muud hüvitamisele mittekuuluvad krediidiandja poolt kantud kulud.

Näide

Itaaliast pärit Paolo võttis uue pesumasina ostmiseks pangaväliselt krediidiandjalt 1000 euro suuruse krediidi. Enne lepingu allkirjastamist anti talle krediidi kohta väga vähe teavet ning talle ei esitatud ka standardset lepingueelset teabelehte ( Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht en ). Talle öeldi, et ta peab mõõduka intressimääraga krediidi tagasi maksma 2 aasta jooksul.

Pärast lepingu allkirjastamist avastas ta, et krediidikulukuse määr (krediidi üldmaksumus) oleks tulnud väga suur. Seejärel otsustas ta seda krediiti mitte kasutada, vaid leida parema alternatiivi. Kohaliku tarbijaorganisatsiooniga ühendust võttes sai ta teada, et ta võib lepingust 14 päeva jooksul taganeda, saates lihtsalt krediidiandjale vastavasisulise kirja ning makstes tagasi raha, mille ta oli juba saanud.

Ennetähtaegne krediidi tagastamine

Teil on õigus krediit ennetähtaegselt tagastada. Pange tähele, et võib-olla peate krediidiandjale saamata jäänud sissetuleku eest hüvitist maksma. See hüvitis ei tohi siiski ületada tegelikkuses saamatajäänud intresside kogusummat.

Neid eeskirju kohaldatakse 200–75 000 euro suuruse tarbijakrediidi suhtes, v.a laenud, mis on:

Krediidi või laenu taotlemine teises ELi riigis

Kui soovite teises ELi riigis krediiti või laenu taotleda, siis pidage meeles, et pangad ei pruugi seda anda teistele kui panga asukohariigi residentidele ega isegi sama riigi residentidele, kes töötavad teises ELi riigis.

Pangad võivad tõepoolest antavatele laenudele selliseid piiranguid kehtestada. Kuid kui arvate, et pank on teie suhtes diskrimineerivalt käitunud, siis võite:

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: