Viimati ajakohastatud: 04/07/2022

Geograafilised tähised

Kui teie tootel on konkreetne geograafiline päritolu ja maine – teatav tooteomadus või muu tunnus, mis on sellega olulisel määral seostatav –, siis võite seda kaitsta geograafilise tähise abil.

Geograafilised tähised kaitsevad:

Teie õigused seoses geograafilise tähise kaitsega

Geograafilised tähised kaitsevad teie tooteid registreeritud nimetuse väärkasutuse või jäljendamise eest ning tagavad teie klientidele toote tegeliku päritolu. Nende eeskirjadega tagatakse, et teil ja kõigil asjaomases geograafilises piirkonnas asuvatel tootjatel on toote suhtes ühised õigused, kui teatavad nõuded on täidetud.

Kvaliteedikavad lahtiseletatuna

ELi kvaliteedikavade alusel on kaitstud need tootenimetused, mille puhul toote omaduste või tunnuste ning geograafilise päritolu en vahel on olemas sisemine seos. Need on:

Lisateave ELi kvaliteedikavade en kohta.

Tutvuge loeteluga nendest tootenimetustest en , mille puhul on kas taotletud kaitset või millel juba on kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafiline tähis või geograafiline tähis.

Kuidas taotleda geograafilise tähise kaitset?

Saage teada, kuidas registreerida tootenimetust en ELi kvaliteedikava raames.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatavate projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: