Viimati ajakohastatud: 27/03/2019

Geograafilised tähised

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui teie tootel on konkreetne geograafiline päritolu ja maine – teatav tooteomadus või muu tunnus, mis on sellega olulisel määral seostatav –, siis võite seda kaitsta geograafilise tähise abil.

Geograafilised tähised kaitsevad:

Teie õigused seoses geograafilise tähise kaitsega

Geograafilised tähised kaitsevad teie tooteid registreeritud nimetuse väärkasutuse või jäljendamise eest ning tagavad teie klientidele toote tegeliku päritolu. Nende eeskirjadega tagatakse, et teil ja kõigil asjaomases geograafilises piirkonnas asuvatel tootjatel on toote suhtes ühised õigused, kui teatavad nõuded on täidetud.

Kvaliteedikavad lahtiseletatuna

ELi kvaliteedikavade alusel on kaitstud need tootenimetused, mille puhul toote omaduste või tunnuste ning geograafilise päritoluen vahel on olemas sisemine seos. Need on:

Lisateave ELi kvaliteedikavadeen kohta.

Tutvuge loeteluga nendest tootenimetustesten, mille puhul on kas taotletud kaitset või millel juba on kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafiline tähis või geograafiline tähis.

Lisateave geograafilise tähise kaitse kohta teie ELi liikmesriigis:

Valige riik
 • Leedult
 • Liechtensteinli
 • Luksemburgludeenfr
 • Lätilv
 • Madalmaadnl
 • Maltamt
 • Norranoen
 • Poolaplenpl
 • Portugalpt
 • Prantsusmaafrenfr
 • Rootsiseensv

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Kuidas taotleda geograafilise tähise kaitset?

Saage teada, kuidas registreerida tootenimetusten ELi kvaliteedikava raames.

Seonduvad teemad

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: