Τελευταίος έλεγχος: 04/07/2022

Γεωγραφικές ενδείξεις

Αν το προϊόν σας έχει συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση και φήμη - δεδομένη ποιότητα ή άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος τα οποία αποδίδονται κατά κύριο λόγο στην προέλευσή του - μπορείτε να το προστατεύσετε με μια γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ).

Οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν:

Τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της προστασίας γεωγραφικής ένδειξης

Οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν τα προϊόντα σας από κατάχρηση ή απομίμηση της καταχωρισμένης ονομασίας και εγγυώνται στους καταναλωτές την πραγματική προέλευση του προϊόντος. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι εσείς όπως και όλοι οι παραγωγοί της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής έχετε συλλογικά δικαιώματα επί του προϊόντος, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Λίγα λόγια για τα καθεστώτα ποιότητας

Στο πλαίσιο των καθεστώτων ποιότητας της ΕΕ, προστατεύονται οι ονομασίες προϊόντων για τα οποία υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ, αφενός, των ιδιοτήτων τους ή των χαρακτηριστικών τους και, αφετέρου, της γεωγραφικής προέλευσής en τους. Τα καθεστώτα αυτά είναι:

Μάθετε περισσότερα για τα καθεστώτα ποιότητας της ΕΕ en .

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τις ονομασίες προϊόντων en για τις οποίες είτε έχει υποβληθεί αίτηση για προστασία είτε έχουν ήδη καταχωριστεί ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΓΕ.

Πώς να λάβετε προστασία γεωγραφικής ένδειξης

Δείτε πώς μπορείτε να καταχωρίσετε την ονομασία του προϊόντος σας en στο πλαίσιο καθεστώτος ποιότητας της ΕΕ.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: