Τελευταίος έλεγχος: 13/06/2022

Εργαζόμενοι στις οδικές μεταφορές

Εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας

Αν απασχολείτε εργαζομένους που απασχολούνται με δραστηριότητες οδικών μεταφορών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 48 ωρών.

Ένας υπάλληλος θεωρείται ως εργαζόμενος στον τομέα των μεταφορών, όταν:

<label id="yeb_label_warning" language="el">Προειδοποίηση</label>

Αν είστε αυτοαπασχολούμενος οδηγός, μπορείτε να υπολογίζετε ως χρόνο εργασίας τις δραστηριότητες του χρόνου εργασίας κατά τις οποίες έχετε την υποχρέωση να βρίσκεστε στη θέση εργασίας ή στο όχημά σας, στη διάθεση του πελάτη ή όταν αναλαμβάνετε δραστηριότητες μεταφορών.

Ως εργοδότης, πρέπει να θυμάστε ότι τα μέλη του προσωπικού σας μπορούν να οδηγούν έως 9 ώρες το πολύ την ημέρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο δύο φορές την εβδομάδα- οι υπάλληλοί σας μπορούν να οδηγούν έως και 10 ώρες την ημέρα. Δεν επιτρέπεται να οδηγούν περισσότερες από 56 ώρες την εβδομάδα και ο συνολικός χρόνος οδήγησης το δεκαπενθήμερο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ώρες. Μπορείτε να παρατείνετε αυτόν τον χρόνο, αν είναι αναγκαίο, έως 60 ώρες το πολύ, αλλά μόνο αν οι υπάλληλοί σας εργάζονται κατά μέσο όρο 48 ώρες την εβδομάδα επί 4 μήνες.

Παράδειγμα

Προσλαμβάνετε οδηγό για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας, οδηγεί επί 56 ώρες και αφιερώνει 4 ώρες στη συντήρηση του οχήματος, δηλαδή απασχολείται συνολικά 60 ώρες. Για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 48 ωρών, ο οδηγός πρέπει να εργάζεται λιγότερο από 48 ώρες κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που έπονται της εν λόγω τοποθέτησης εντός της τετράμηνης περιόδου αναφοράς.

<label id="yeb_label_warning" language="el">Προειδοποίηση</label>

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα τα οποία:

  • έχουν βάρος άνω των 3.5 τόνων, ή

  • χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά περισσοτέρων των 9 προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

Διαλείμματα κατά τη διάρκεια της ημέρας εργασίας

Το προσωπικό σας δεν πρέπει να εργάζεται περισσότερες από 6 συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπή. Εάν οι υπάλληλοί σας εργάζονται από 6 έως 9 ώρες, πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών. Εάν εργάζονται περισσότερες από 9 ώρες, δικαιούνται διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον 45 λεπτών.

Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι, ύστερα από περίοδο οδήγησης 4,5 ωρών, οι οδηγοί σας κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός αν λαμβάνουν περίοδο ανάπαυσης. Εναλλακτικά, το διάλειμμα αυτό μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: το πρώτο διάλειμμα διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά και το δεύτερο διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτά

Περίοδοι ανάπαυσης

Οφείλετε να εξασφαλίζετε στους υπαλλήλους σας ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 11 συνεχόμενων ωρών, την οποία μπορείτε να μειώνετε σε 9 ώρες 3 φορές την εβδομάδα το πολύ. Ο οδηγός μπορεί να χωρίσει την περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ωρών και το δεύτερο μέρος τουλάχιστον 9 ωρών, ώστε το άθροισμα των δύο μερών να είναι τουλάχιστον 12 ώρες.

Οι οδηγοί πρέπει να ολοκληρώσουν την περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης εντός 24 ωρών από την έναρξη της εργάσιμης ημέρας.

Οι οδηγοί που λαμβάνουν περιόδους συνεχούς ανάπαυσης 45 ωρών πρέπει να αναπαύονται σε κατάλληλο και φιλικό προς τα φύλα κατάλυμα με κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής και όχι μέσα στο όχημα.

Οι υπάλληλοί σας πρέπει να έχουν εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης 45 ωρών χωρίς διακοπή, η οποία μπορεί να μειώνεται σε 24 ώρες κάθε δεύτερη εβδομάδα. Αν μειώσετε την περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να συμφωνήσετε με τους υπαλλήλους σας για μια αντισταθμιστική περίοδοι ανάπαυσης.

Οι υπάλληλοί σας πρέπει να λαμβάνουν εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης ύστερα από 6 συνεχόμενες ημέρες εργασίας. Εάν οι οδηγοί πούλμαν που απασχολείτε μεταφέρουν περιστασιακά επιβάτες και οδηγούν τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ, μπορούν να αναβάλλουν την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσής τους. Μπορούν να περιμένουν έως και 12 ημέρες για να την πάρουν, αρχής γενομένης από τη λήξη της τελευταίας εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης που έχουν ήδη λάβει.

Παράδειγμα

Είστε ιδιοκτήτης ταξιδιωτικής εταιρείας στη Σλοβενία και θέλετε να διοργανώσετε ένα 10ήμερο ταξίδι με πούλμαν στην Πορτογαλία, με μερικές στάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το ταξίδι αρχίζει στις 11 Απριλίου και τελειώνει στις 21 Απριλίου. Ο οδηγός σας έχει 48 ώρες ανάπαυση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της 9ης και 10ης Απριλίου και αρχίζει την οδήγηση στις 11 Απριλίου. Σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την εβδομαδιαία ανάπαυση μετά το τέλος του ταξιδιού. Ωστόσο, η περίοδος ανάπαυσης πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο 12 ημέρες μετά την 11η Απριλίου, δηλαδή το αργότερο έως τις 23 Απριλίου.

Νυκτερινή εργασία

Εάν οι υπάλληλοί σας εκτελούν εργασία από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί, θεωρούνται ως εργαζόμενοι τη νύχτα. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοί σας εκτελούν νυχτερινή εργασία, μπορούν να εργάζονται έως 10 ώρες το πολύ (συμπεριλαμβανομένων των ωρών της νυχτερινής βάρδιας) ανά εικοσιτετράωρο.

Επιστροφή των οδηγών

Ως εργοδότης, πρέπει να οργανώσετε την εργασία του οδηγού και τον χρόνο εργασίας του ώστε να μην απουσιάζει για εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των 4 συναπτών εβδομάδων

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ο τόπος επιστροφής του οδηγού μπορεί να είναι:

Εναπόκειται στον οδηγό να επιλέξει τον τόπο επιστροφής. Αν ο οδηγός δεν επιλέξει, μπορεί να λάβει την απόφαση αυτή ο εργοδότης.

Ταχογράφος

Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή που καταγράφει:

Ως εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζετε ότι οι οδηγοί σας είναι εκπαιδευμένοι ώστε να χρησιμοποιούν σωστά τον ταχογράφο. Πρέπει να φυλάσσετε τα αρχεία του ταχογράφου για τουλάχιστον 1 έτος. Μπορείτε να παρέχετε αντίγραφα στον οδηγό ή στις τοπικές αρχές κατόπιν αιτήματος.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χειροκίνητη καταγραφή της διέλευσης των συνόρων στους ταχογράφους en

Τυποποιημένο έντυπο για τις δραστηριότητες καταγραφής

Αν ορισμένες από τις δραστηριότητες των υπαλλήλων σας δεν καταγράφονται από τον ταχογράφο (για παράδειγμα, λόγω τεχνικών προβλημάτων), πρέπει να καταγράφονται με χρήση του επίσημου εντύπου της ΕΕ. Το έγγραφο είναι έγκυρο εάν:

Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων οδηγών, ο οδηγός υπογράψει μία φορά ως εταιρεία και μία φορά ως οδηγός

Έντυπο βεβαίωσης των δραστηριοτήτων του οδηγού

Οι τοπικές αρχές μπορούν να επιθεωρούν τον ταχογράφο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων Παρατυπίες ως προς την καταγραφή μπορεί να υπόκεινται σε κυρώσεις

 

Ειδικοί κανόνες ισχύουν όταν οι υπάλληλοί σας είναι αποσπασμένοι οδηγοί.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe &nbsp;μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: