Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 19/12/2022

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εάν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και πάρετε μαζί σας το αυτοκίνητό σας, ισχύουν ειδικοί κανόνες για την ταξινόμησή του ανάλογα με το αν επιθυμείτε να μετακομίσετε εκεί προσωρινά ή μόνιμα, τη διάρκεια της διαμονής σας και τη χώρα στην οποία μετακομίζετε.

Προειδοποίηση

Οι περισσότεροι από τους κανόνες που ισχύουν για τα αυτοκίνητα ισχύουν και για τα ρυμουλκούμενα.

Μόνιμη μετακόμιση

Εάν μετακομίσετε μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ και πάρετε μαζί σας το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να το ταξινομήσετε και να καταβάλετε τους προβλεπόμενους φόρους στη νέα σας χώρα.

Δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες της ΕΕ για την ταξινόμηση οχημάτων και τους σχετικούς φόρους. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν κανόνες φοροαπαλλαγής για την ταξινόμηση οχήματος εάν μετακομίσετε μόνιμα σε άλλη χώρα και πάρετε μαζί σας το αυτοκίνητό σας.

Για να επωφεληθείτε από φοροαπαλλαγή, πρέπει να ελέγξετε τις προθεσμίες και τους όρους που ισχύουν στη χώρα στην οποία επιθυμείτε να μετακομίσετε.

Ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές σχετικά με τους ακριβείς κανόνες και τις προθεσμίες:

Επιλέξτε χώρα

Παράδειγμα

Μάθετε τους κανόνες για να αποφύγετε τα πρόστιμα

Η Χριστίνα από την Ισπανία βρήκε δουλειά στο Μπορντό (Γαλλία) και μετακόμισε εκεί μόνιμα. Εγγράφηκε στο δημοτολόγιο ως κάτοικος Μπορντό. Μετά από περίπου δύο μήνες, αποφάσισε να φέρει το ταξινομημένο στην Ισπανία αυτοκίνητό της στη Γαλλία, αλλά συνέχισε να οδηγεί με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας. 8 μήνες μετά τη μετακόμισή της, η τροχαία την σταμάτησε κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας. Καθώς οδηγούσε με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας, της επιβλήθηκε υψηλό πρόστιμο επειδή έπρεπε να ταξινομήσει εκ νέου το αυτοκίνητό της εντός 1 μηνός αφότου απέκτησε μόνιμη κατοικία στη Γαλλία. Δεδομένου ότι είχε εγγραφεί ως μόνιμη κάτοικος Μπορντό, θεωρείται ότι έχει τη συνήθη κατοικία της στη Γαλλία και, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, οφείλει να ταξινομήσει το αυτοκίνητό της στη χώρα αυτή και να καταβάλει εκεί τέλη ταξινόμησης.

 

Προσωρινή μετακόμιση (χωρίς αλλαγή συνήθους κατοικίας)

Αν μετακομίσετε προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να αλλάξετε τη συνήθη κατοικία σας, δεν χρειάζεται να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας ή να πληρώσετε τέλη ταξινόμησης στη χώρα αυτή. Το αυτοκίνητό σας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι ταξινομημένο στη χώρα της συνήθους κατοικίας σας.

Η συνήθης κατοικία σας είναι ο τόπος στον οποίο συνήθως ζείτε, εργάζεστε ή έχετε οικογένεια (για περισσότερες από 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος).

Εάν δεν εργάζεστε, ως συνήθης κατοικία θεωρείται ο τόπος στον οποίο έχετε προσωπικούς δεσμούς από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί ανάμεσα σε εσάς και τον τόπο όπου κατοικείτε.

Αν εργάζεστε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα στην οποία έχετε τους προσωπικούς σας δεσμούς, θεωρείται γενικά ότι έχετε τη συνήθη κατοικία σας στη χώρα της ΕΕ όπου έχετε τους προσωπικούς σας δεσμούς, υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφετε εκεί τακτικά.

Εάν σας σταματήσει η αστυνομία της χώρας προσωρινής διαμονής σας για έλεγχο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι δεν ζείτε εκεί μόνιμα. Αυτό μπορεί ορισμένες φορές να είναι δύσκολο. Όταν οδηγείτε, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα αποδεικτικά ταξινόμησης και κυριότητας του αυτοκινήτου, καθώς και αποδεικτικό της συνήθους κατοικίας σας (δελτίο ταυτότητας ή έγγραφο που αποδεικνύει ότι είστε εγγεγραμμένος ως κάτοικος άλλης χώρας της ΕΕ).

Παράδειγμα

Μάθετε τους κανόνες για να αποφύγετε τα πρόστιμα

Ο Μάσιμο, Ιταλός υπήκοος, βρήκε εργασία στη Ρουμανία και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Σύμφωνα με τους ιταλικούς και ρουμανικούς κανόνες, διέγραψε την κατοικία του από την Ιταλία, δήλωσε τον τόπο κατοικίας του στη Ρουμανία και εγγράφηκε στο μητρώο Ιταλών που ζουν στο εξωτερικό. Επίσης, ταξινόμησε το αυτοκίνητό του στη Ρουμανία. Μετά από αρκετούς μήνες διαμονής στη Ρουμανία, ο Μάσιμο επέστρεψε στην Ιταλία με το ταξινομημένο στη Ρουμανία αυτοκίνητό του. Η αστυνομία τον σταμάτησε γιατί παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και του ζήτησε όλα του τα έγγραφα. Ο Μάσιμο έδωσε την ιταλική του ταυτότητα, η οποία συνέχιζε να μην έχει επικαιροποιηθεί με τη νέα του διεύθυνση. Καθώς δεν μπορούσε να αποδείξει στην αστυνομία ότι ήταν πλέον μόνιμος κάτοικος Ρουμανίας, η αστυνομία του επέβαλε βαρύ πρόστιμο.

Αν κατοικείτε και οδηγείτε προσωρινά το αυτοκίνητό σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν θα πρέπει να δανείζετε ή να νοικιάζετε το αυτοκίνητό σας (που εξακολουθεί να είναι ταξινομημένο σε άλλη χώρα της ΕΕ) σε κάτοικο της εν λόγω χώρας, καθώς θα μπορούσε να του επιβληθεί πρόστιμο. Μπορείτε, ωστόσο, να το δανείζετε σε φίλους ή συγγενείς σας που έχουν έρθει να σας επισκεφθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κάτοικοι της εν λόγω χώρας της ΕΕ.

Μόρια ποινής και πρόστιμα

Μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο:

Μπορείτε να μάθετε τους ακριβείς κανόνες που ισχύουν για την ταξινόμηση στη χώρα όπου μετακομίζετε στους ιστότοπους των εθνικών της αρχών:

Επιλέξτε χώρα

Ειδικοί κανόνες για τους φοιτητές και τους διασυνοριακούς εργαζόμενους

Οι φοιτητές που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος με αποκλειστικό σκοπό να συνεχίσουν τις σπουδές τους και οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι συνήθως δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας.

Μάθετε τους ακριβείς κανόνες σχετικά με τη φορολογία αυτοκινήτων σε άλλη χώρα της ΕΕΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου που ισχύουν για τους φοιτητές και τους διασυνοριακούς εργαζόμενους.

Φοιτητές

Αν είστε φοιτητής και μεταβείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ με αποκλειστικό σκοπό να συνεχίσετε τις σπουδές σας, μπορείτε να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, που είναι ταξινομημένο στη χώρα σας, χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε ή να καταβάλετε φόρους στη νέα σας χώρα. Για να είστε φοιτητής, πρέπει να έχετε εγγραφεί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας αυτής και να μπορείτε να προσκομίσετε έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής. Εάν, ωστόσο, αρχίσετε να εργάζεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στην εν λόγω χώρα.

Προτού αναχωρήσετε από τη χώρα σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες στη χώρα όπου σκοπεύετε να σπουδάσετε. Ίσως χρειάζεται να διεκπεραιώσετε ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις ή να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά τους ελέγχους της αστυνομίας.

Προειδοποίηση

Στη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία και τη Σουηδία οι φοιτητές δεν απαλλάσσονται από την ταξινόμηση των αυτοκινήτων τους ούτε από την καταβολή των σχετικών φόρων.

Παράδειγμα

Ο Ματιέ μετακόμισε από τη Γαλλία στο Βέλγιο όπου παρακολουθεί ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Λόγω του ότι το αυτοκίνητό του υπέστη ζημίες, ο Ματιέ πήγε στην αστυνομία για να πάρει βεβαίωση που θα έπρεπε να υποβάλει στην ασφαλιστική του εταιρεία. Όταν η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Ματιέ ζούσε στο Βέλγιο για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς να έχει ταξινομήσει εκεί το αυτοκίνητό του, τον ενημέρωσε ότι αυτό ήταν παράνομο και ότι έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο.

Ο Ματιέ μπόρεσε να αποδείξει, ωστόσο, ότι ήταν εγγεγραμμένος στο πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και ότι, ως φοιτητής προερχόμενος από άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειαζόταν να καταβάλει τέλη ή φόρους στο Βέλγιο.

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Ως διασυνοριακός εργαζόμενος (εργάζεστε σε μια χώρα και κατοικείτε σε άλλη), μπορεί να χρειάζεται να οδηγείτε αυτοκίνητο το οποίο είναι ταξινομημένο σε μία από τις δύο χώρες.

Εάν οδηγείτε εταιρικό αυτοκίνητο το οποίο είναι ταξινομημένο στη χώρα όπου εργάζεστε, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και στη χώρα όπου ζείτε χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε εκεί. Διαβάστε τους διάφορους όρους χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων που ισχύουν στην ΕΕ, καθώς οι κανόνες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά το δικό σας αυτοκίνητο για να πηγαίνετε στη δουλειά σας στη γειτονική χώρα, πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας και να καταβάλετε τα σχετικά τέλη στη χώρα όπου ζείτε - και όχι στη χώρα όπου εργάζεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των αυτοκινήτων και την επιβολή σχετικών φόρων, καθώς και για συνδέσμους προς τους ιστότοπους των εθνικών αρχών, δείτε:

Επιλέξτε χώρα

Προειδοποίηση

Οι πληροφορίες στην παρούσα σελίδα δεν ισχύουν για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ και τους υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται εθνικοί κανόνες.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: