Τελευταίος έλεγχος: 20/05/2022

Εθελοντισμός στην ΕΕ και πέραν αυτής

Ο εθελοντισμός είναι ένας σημαντικός τρόπος συμβολής στις τοπικές κοινότητες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και, ταυτόχρονα, απόκτησης χρήσιμης εμπειρίας, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και δημιουργίας φίλων. Η ΕΕ προσφέρει πολλά διαφορετικά είδη ευκαιριών εθελοντισμού με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης τόσο στην Ευρώπη όσο και, στην περίπτωση έργων ανθρωπιστικής βοήθειας, στο εξωτερικό. Οι εθελοντικές δραστηριότητες είναι μη αμειβόμενες, αλλά καλύπτονται όλες οι δαπάνες.

Αν είστε μεταξύ 18 και 30 ετών και είστε έτοιμος/-η και πρόθυμος/-η, μπορείτε να περάσετε από 2 εβδομάδες έως 12 μήνες ως εθελοντής/-ρια, είτε στη χώρα σας είτε στο εξωτερικό. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε εθελοντικά σε έργα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αν είστε μεταξύ 18 και 35 ετών. Περισσότερες πληροφορίες:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: