Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 14/05/2018

Ασφαλιστικά προϊόντα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε όλη την ΕΕ είτε με την εγκατάστασή τους σε άλλες χώρες είτε με την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, απευθείας ή  μέσω αντιπροσώπων.

Επομένως, μπορείτε να κάνετε μια έρευνα αγοράς στην Ευρώπη για να βρείτε τα πιο συμφέροντα ασφαλιστικά προϊόντα (ασφάλεια ζωής, ασφάλεια κατοικίας,  ασφάλεια αυτοκινήτου, κ.λπ.).

Αυτό αφορά μόνο τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και συνταξιοδότησης και όχι την  υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση συνταξιοδότησης βάσει των ετών εργασίας.

Όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν από ασφαλιστή άλλης χώρας της ΕΕ, οι αρχές που εποπτεύουν τις ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα αυτή και στη δική σας χώρα θα ανταλλάξουν πληροφορίες για τα εξής:

 • το επίπεδο κινδύνου που ενέχει η ασφάλιση που σκοπεύετε να αγοράσετε
 • τη φερεγγυότητα του ασφαλιστή
 • τα είδη κινδύνου τα οποία μπορεί να αναλάβει ο ασφαλιστής στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος.

Τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα πωλούνται μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (μεσιτών, πρακτόρων). Αυτοί πρέπει να σας παρέχουν ορισμένες ουσιώδεις πληροφορίες πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, μεταξύ άλλων:

 • τους συνδέσμους τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες
 • εάν ενεργούν ως πράκτορες ή μεσίτες.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν με σαφήνεια γραπτώς:

 • τι ζητάτε και τι χρειάζεστε από την ασφαλιστική εταιρεία
 • τους λόγους για τους οποίους σας προτείνουν ένα ασφαλιστικό προϊόν.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να αποφασίσετε ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το καλύτερο για εσάς.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές