Τελευταίος έλεγχος: 11/02/2022

Ασφαλιστικά προϊόντα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους οπουδήποτε στην ΕΕ – είτε με την εγκατάστασή τους σε άλλες χώρες είτε με τη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών τους απευθείας, π.χ. μέσω των ιστοτόπων τους, είτε μέσω διαμεσολαβητών.

Επομένως, μπορείτε να κάνετε έρευνα αγοράς στην Ευρώπη για να βρείτε τα πιο συμφέροντα ασφαλιστικά προϊόντα (π.χ. ασφάλεια ζωής, ασφάλεια κατοικίας, και ασφάλεια αυτοκινήτου).

Προειδοποίηση

Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και όχι την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και τα νόμιμα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα βάσει των ετών εργασίας.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να πωλούνται είτε απευθείας από ασφαλιστικές εταιρείες (συχνά μέσω ιστοτόπων), είτε μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (μεσιτών, πρακτόρων) είτε από επιχειρήσεις, όπως αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά πρακτορεία, οπτικούς ή πωλητές ηλεκτρονικών συσκευών. Προτού υπογράψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι πωλητές ασφαλιστικών προϊόντων οφείλουν να σας δώσουν ορισμένες βασικές πληροφορίες για τους ίδιους και για το ασφαλιστικό προϊόν που αγοράζετε.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε προτού αγοράσετε ένα ασφαλιστικό προϊόν

Προτού υπογράψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα πρέπει να λάβετε ένα τυποποιημένο έγγραφο πληροφοριών, γνωστό ως «έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν». Το έγγραφο αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τι αγοράζετε και να συγκρίνετε προσφορές για παρεμφερή ασφαλιστικά προϊόντα από άλλους ασφαλιστές.

Προειδοποίηση

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τα προϊόντα ασφάλισης ζωής.

Το έγγραφο που θα λάβετε πρέπει να είναι σύντομο (όχι μεγαλύτερο από δύο σελίδες A4), διατυπωμένο με σαφήνεια και να παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

Προτού υπογράψετε ένα συμβόλαιο, το πρόσωπο ή η εταιρεία που πωλεί το ασφαλιστικό προϊόν πρέπει επίσης να σας πει αν ενεργεί ως πράκτορας ή μεσίτης και αν έχει σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει το προϊόν. Για παράδειγμα, πρέπει να σας ενημερώσει αν εισπράττει προμήθεια από την ασφαλιστική εταιρεία για να πωλεί τα προϊόντα της.

Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μαζί με ασφαλιστικό προϊόν

Όταν σας προσφέρουν ένα ασφαλιστικό προϊόν εκτός ασφαλειών ζωής μαζί με άλλο προϊόν ή υπηρεσία – όπως ασφάλεια αυτοκινήτου για το καινούργιο σας αυτοκίνητο ή ασφάλεια έναντι απρόβλεπτων ζημιών για τον καινούργιο σας φορητό υπολογιστή – έχετε πάντα το δικαίωμα να αγοράσετε το προϊόν ή την υπηρεσία χωρίς ασφάλεια.

Μια πραγματική ιστορία

Ο έμπορος από τον οποίο κάνατε την αγορά σας δεν μπορεί να σας υποχρεώσει να πάρετε ασφάλεια

Η Κάρολ, από τη Γαλλία, έσπασε πρόσφατα τα γυαλιά της και πήγε στον οπτικό της γειτονιάς της για να αγοράσει καινούργια . Αφού διάλεξε τα καινούργια γυαλιά, ο οπτικός τής πρότεινε να πάρει ασφάλεια έναντι απρόβλεπτων ζημιών ώστε να έχει κάλυψη σε περίπτωση που σπάσει πάλι τα γυαλιά της. Της εξήγησε τι καλύπτει η ασφάλεια και το κόστος και της έδωσε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες ώστε να μπορέσει να σκεφτεί με ησυχία μέχρις ότου ετοιμαστούν τα γυαλιά της.

Στο σπίτι, η Κάρολ συνέκρινε στο διαδίκτυο παρόμοιες ασφάλειες άλλων εταιρειών και βρήκε μία που προσέφερε την ίδια κάλυψη σε χαμηλότερη τιμή. Όταν πήγε να πάρει τα καινούργια της γυαλιά μια εβδομάδα αργότερα, αποφάσισε να μην πάρει την ασφάλεια που της πρότεινε ο οπτικός. Αντίθετα επέλεξε μια φθηνότερη ασφάλεια που βρήκε στο διαδίκτυο.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: