Τελευταίος έλεγχος : 11/07/2018

Ασφαλιστικά προϊόντα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε όλη την ΕΕ είτε με την εγκατάστασή τους σε άλλες χώρες είτε με την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, απευθείας ή  μέσω αντιπροσώπων.

Επομένως, μπορείτε να κάνετε μια έρευνα αγοράς στην Ευρώπη για να βρείτε τα πιο συμφέροντα ασφαλιστικά προϊόντα (ασφάλεια ζωής, ασφάλεια κατοικίας,  ασφάλεια αυτοκινήτου, κ.λπ.).

Αυτό αφορά μόνο τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και συνταξιοδότησης και όχι την  υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση συνταξιοδότησης βάσει των ετών εργασίας.

Όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν από ασφαλιστή άλλης χώρας της ΕΕ, οι αρχές που εποπτεύουν τις ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα αυτή και στη δική σας χώρα θα ανταλλάξουν πληροφορίες για τα εξής:

Τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα πωλούνται μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (μεσιτών, πρακτόρων). Αυτοί πρέπει να σας παρέχουν ορισμένες ουσιώδεις πληροφορίες πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, μεταξύ άλλων:

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν με σαφήνεια γραπτώς:

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να αποφασίσετε ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το καλύτερο για εσάς.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: