Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 12/08/2022

Παραδόσεις και διεκπεραίωση διαδικτυακών πωλήσεων

Υπηρεσίες παράδοσης

Όταν επιλέγετε μια λύση παράδοσης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το μέγεθος της εταιρείας σας, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σας, το αν δραστηριοποιείστε μόνο σε εγχώριο ή σε διασυνοριακό επίπεδο, το επιχειρηματικό μοντέλο σας, καθώς και τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών σας.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι είστε εξοικειωμένοι με τις εθνικές και ενωσιακές απαιτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των πελατών σας και τους κανόνες που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων τα οποία θα αποστέλλετε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι διαδικτυακοί αγοραστές έχουν την προσδοκία ότι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές ευέλικτες επιλογές παράδοσης. Μεταξύ των σημαντικών χαρακτηριστικών περιλαμβάνονται:

Προειδοποίηση

 Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν εθνικές διαφορές στις προτιμώμενες επιλογές παράδοσης των πελατών και στους αποδεκτούς χρόνους διαμετακόμισης.  Επικοινωνήστε με την ένωση ηλεκτρονικού εμπορίου en της χώρας σας ή της χώρας προορισμού, για να πληροφορηθείτε για την τοπική πρακτική.

 Μπορείτε να προτείνετε διαφορετικές επιλογές παράδοσης στους πελάτες σας. Θα πρέπει να αναφέρετε επακριβώς το κόστος κάθε υπηρεσίας παράδοσης. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε σαφώς αν τα έξοδα παράδοσης περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε προσφορά κάνετε.

 Βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε τους πελάτες σας σχετικά με τους όρους παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας και του κόστους επιστροφής των αγαθών) πριν να κάνουν την παραγγελία. Εάν δεν ενημερώσετε δεόντως τους πελάτες σας σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Ανάλογα με το βάρος, το μέγεθος, τους όγκους (μεμονωμένα και μαζικά) και τον προορισμό των δεμάτων που αποστέλλετε, μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο φορέα παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες σας:

Οι ειδικευμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης μπορούν να σας προσφέρουν καλύτερες τιμές, ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και υψηλότερη ποιότητα, καθώς και αξιοπιστία των υπηρεσιών παράδοσης:

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου που σας βοηθά να βρείτε κατάλληλη υπηρεσία και κατάλληλη τιμή για τις διασυνοριακές αποστολές σας.

Πρόσθετες υπηρεσίες παράδοσης

Οφείλετε να προτείνετε χρονοδιάγραμμα παράδοσης που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες μετά την αγορά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Φέρετε την ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις και φθορά αντικειμένων κατά τη διαμετακόμιση. Μάθετε περισσότερα για το τι μπορούν να περιμένουν οι πελάτες σας εδώ.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης προϊόντων

Ανάλογα με το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που πωλείτε στο διαδίκτυο, οι κανονισμοί της ΕΕ εφαρμόζονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς:

Υποχρεώσεις παράδοσης στους πελάτες σας

Εκτός από τη συμμόρφωση με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα παράδοσης, φέρετε επίσης ευθύνη για τυχόν απώλειες και φθορές των αγαθών πριν να φτάσουν στους πελάτες σας.

Επιπλέον, φέρετε άμεση ευθύνη για τυχόν καταγγελίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την παράδοση των αντικειμένων.

Οι καταγγελίες που αφορούν την παράδοση συνήθως διευθετούνται με τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης με τον οποίο έχετε συνάψει συμβατική συμφωνία (ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπεργολάβων με τους οποίους συνεργάστηκε ο εν λόγω φορέας παροχής), με σκοπό την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης για τον πελάτη σας.

Εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεν μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική λύση, μπορείτε να καταφύγετε σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ή άλλες ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει πάροχο καθολικής υπηρεσίας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή υποβολής καταγγελιών en για πρόσθετη βοήθεια και καθοδήγηση.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: