Τελευταίος έλεγχος: 13/12/2019

Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

Κορονοϊός: Ασφαλής επανέναρξη των ταξιδιών

Απαιτήσεις για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις

Εάν είστε υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ και επιθυμείτε να επισκεφθείτε ή να ταξιδέψετε σε μία χώρα εντός της ΕΕ, θα χρειαστείτε:

ενδεχομένως, θεώρηση (βίζα). Θα πρέπει να ζητήσετε θεώρηση από το προξενείο ή την πρεσβεία της χώρας που επισκέπτεστε. Εάν σας έχει χορηγηθεί θεώρηση από χώρα του χώρου Σένγκεν,αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα να ταξιδέψετε στις υπόλοιπες χώρες του Σένγκεν. Μια έγκυρη άδεια παραμονής, που έχει εκδοθεί από χώρα του Σένγκεν, ισοδυναμεί με θεώρηση. Μπορεί να χρειάζεστε εθνική θεώρηση για να ταξιδέψετε σε χώρες εκτός του Σένγκεν.

Οι συνοριοφύλακες των χωρών της ΕΕ μπορεί να σας ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, π.χ. επιστολή πρόσκλησης, απόδειξη ότι διαθέτετε κατάλυμα ή εισιτήριο επιστροφής. Για τις ακριβείς απαιτήσεις αποταθείτε στις κατά τόπους προξενικές αρχές της σχετικής χώρας της ΕΕ.

Οι υπήκοοι ορισμένων χωρών δεν χρειάζονται θεώρηση, εφόσον επισκέπτονται την ΕΕ για τρεις μήνες το πολύ. Ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία διαφέρει ελαφρά από τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι όροι εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία βασίζονται στο οικείο εθνικό δίκαιο και διαφέρουν από τους κανόνες της ΕΕ.

Άλλα έγγραφα

Μην ξεχάσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, τα έγγραφα ασφάλισης υγείας και/ή τα έγγραφα ασφάλισης αυτοκινήτου.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: