Τελευταίος έλεγχος : 07/05/2018

Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Διαβατήριο/βίζα

Εάν είστε υπήκοος χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ και επιθυμείτε να επισκεφθείτε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, θα χρειαστείτε διαβατήριο:

και, ενδεχομένως, θεώρηση (βίζα). Ζητήστε θεώρηση του διαβατηρίου σας από το προξενείο ή την πρεσβεία της χώρας που πρόκειται να επισκεφτείτε. Εάν σας έχει χορηγηθεί θεώρηση από χώρα "του Σένγκεν", αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα να ταξιδέψετε στις υπόλοιπες χώρες του Σένγκεν. Μια έγκυρη άδεια παραμονής, που έχει εκδοθεί από χώρα του Σένγκεν, ισοδυναμεί με θεώρηση. Για να επισκεφτείτε μια χώρα εκτός Σένγκεν ενδέχεται να χρειάζεστε θεώρηση του διαβατηρίου σας από τη χώρα αυτή.

Οι συνοριοφύλακες των χωρών της ΕΕ μπορεί να σας ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, π.χ. επιστολή πρόσκλησης, απόδειξη ότι διαθέτετε κατάλυμα ή εισιτήριο επιστροφής. Για ακριβείς πληροφορίες, αποταθείτε στις κατά τόπους προξενικές αρχές της χώρας της ΕΕ που πρόκειται να επισκεφθείτε.

Οι υπήκοοι ορισμένων χωρών δεν χρειάζονται θεώρηση, εφόσον επισκέπτονται την ΕΕ για τρεις μήνες το πολύ. Ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία διαφέρει κάπως από τους αντίστοιχους καταλόγους που ισχύουν στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι όροι εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία βασίζονται στο οικείο εθνικό δίκαιο και διαφέρουν από τους κανόνες της ΕΕ.

Άλλα έγγραφα

Μην ξεχάσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, τα έγγραφα ασφάλισης υγείας και/ή τα έγγραφα ασφάλισης αυτοκινήτου.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: