Podnikanie
Posledná kontrola: 13/12/2019

Cestovné doklady osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ

Koronavírus: Bezpečné obnovenie cestovania

Pasové a vízové požiadavky

Ak ste občanom krajiny, ktorá sa nachádza mimo EÚ, a chcete cestovať do EÚ, budete potrebovať cestovný pas, ktorý:

Navyše je možné, že budete potrebovať aj vízum. O vízum musíte požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, ktorú chcete navštíviť. Ak vaše vízum vydala krajina, ktorá je súčasťou schengenského priestoru, môžete cestovať aj do ostatných krajín Schengenskej dohody. Ak máte platné povolenie na pobyt vydané jednou z krajín schengenského priestoru, toto povolenie je rovnocenné s vízom. Na návštevu krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, sa môžu vyžadovať národné víza.

Pohraniční úradníci v členských štátoch EÚ od vás môžu žiadať ďalšie dokumenty, ako napr. pozývací list, potvrdenie o ubytovaní či spiatočný lístok. Presnejšie informácie o vstupných požiadavkách získate na konzuláte príslušného členského štátu EÚ.

Občania mnohých krajín, ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie maximálne troch mesiacov, nepotrebujú víza. Zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, aby mohli vycestovať do Spojeného kráľovstva alebo Írska, sa trochu líši od zoznamu pre ostatné krajiny EÚ.

Podmienky vstupu na územie Spojeného kráľovstva alebo Írska sú upravené príslušnými vnútroštátnymi predpismi a líšia sa od pravidiel EÚ.

Ďalšie dokumenty

Nezabudnite na svoje doklady o cestovnom poistení, zdravotnom poistení a poistení vášho motorového vozidla.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: