Posledná kontrola : 07/05/2018

Cestovné dokumenty osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Pas/víza

Ak ste občanom krajiny, ktorá sa nachádza mimo EÚ, a chcete pricestovať do Európskej únie, budete potrebovať cestovný pas, ktorý:

Navyše je možné, že budete potrebovať aj vízum, o ktoré môžete požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, ktorú chcete navštíviť. Ak vaše vízum vydala krajina, ktorá je súčasťou schengenského priestoru, môžete cestovať aj do ostatných krajín Schengenskej dohody. Ak máte platné povolenie na pobyt vydané jednou z krajín Schengenskej dohody, toto povolenie je rovnocenné s vízom. Na návštevu krajiny, ktorá neuplatňuje schengenskú dohodu, sa môže vyžadovať vnútroštátne vízum.

Pohraniční úradníci v členských štátoch EÚ od vás môžu žiadať ďalšie dokumenty, ako napr. pozývací list, potvrdenie o ubytovaní či spiatočný lístok. Presnejšie informácie o vstupných požiadavkách získate na konzuláte príslušného členského štátu EÚ.

Občania mnohých krajín, ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie maximálne troch mesiacov, nepotrebujú víza. Zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, aby mohli vycestovať do Spojeného kráľovstva alebo Írska, sa trochu líši od ostatných krajín EÚ.

Podmienky vstupu do Spojeného kráľovstva alebo Írska sú upravené príslušnými vnútroštátnymi predpismi a líšia sa od pravidiel EÚ.

Iné dokumenty

Nezabudnite na svoje doklady o cestovnom poistení, zdravotnom poistení a poistení vášho motorového vozidla.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: