Posledná kontrola : 02/02/2023

Cestovné doklady osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ

Koronavírus: Bezpečné obnovenie cestovania

Pasové a vízové požiadavky

Ak ste občanom krajiny, ktorá sa nachádza mimo EÚ, a chcete cestovať do EÚ, budete potrebovať cestovný pas, ktorý:

Navyše je možné, že budete potrebovať aj vízum. O vízum musíte požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, ktorú chcete navštíviť. Ak vaše vízum vydala krajina, ktorá je súčasťou schengenského priestoru en , môžete cestovať aj do ostatných krajín schengenského priestoru. Ak máte platné povolenie na pobyt vydané jednou z krajín schengenského priestoru, toto povolenie je rovnocenné s vízom. Na návštevu krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, sa môžu vyžadovať národné víza.

Pohraniční úradníci v členských štátoch EÚ od vás môžu žiadať ďalšie dokumenty, ako napr. pozývací list, potvrdenie o ubytovaní či spiatočný lístok. Presnejšie informácie o vstupných požiadavkách získate na konzuláte príslušného členského štátu EÚ.

Občania mnohých krajín, ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie maximálne troch mesiacov, nepotrebujú víza. Zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, aby mohli vycestovať do Írska, sa od ostatných krajín EÚ mierne líši.

Upozornenie

Podmienky vstupu na územie Írska sú upravené vo vnútroštátnych predpisoch a líšia sa od pravidiel EÚ.

Ďalšie dokumenty

Nezabudnite na svoje doklady o cestovnom poistení, zdravotnom poistení a poistení vášho motorového vozidla.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: