Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 08/12/2017

Partnerstvá so školami v zahraničí

Ak ste učiteľ alebo žiak a máte záujem o vytváranie partnerstiev s inými európskymi školami, potrebné informácie nájdete prostredníctvom
programu Erasmus+ .

Školy v celej Európe môžu nadviazať spoluprácu aj cez internet vďaka portálu eTwinning.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo