Podnikanie
Posledná kontrola : 02/04/2022

Partnerstvá so školami v zahraničí

Ak ste učiteľ alebo žiak a máte záujem o vytváranie partnerstiev s inými európskymi školami, potrebné informácie nájdete prostredníctvom
programu Erasmus .

Školy v celej Európe môžu nadviazať spoluprácu aj cez internet vďaka portálu eTwinning.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: