Podnikanie
Posledná kontrola : 14/12/2022

Záruky a vrátenie tovaru

Ak je zakúpený výrobok chybný alebo jeho vzhľad a funkčnosť nezodpovedajú opisu, podľa právnych predpisov EÚ vám ho obchodník musí opraviť, nahradiť, znížiť jeho cenu alebo vám vrátiť peniaze.

Ak ste si kúpili výrobok alebo službu online alebo mimo obchodu (prostredníctvom telefónu, zásielkového predaja, podomového predajcu), takisto máte právo zrušiť svoju objednávku a tovar vrátiť do 14 dní z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Ak si nie ste istí, ktorá situácia sa na vás vzťahuje, môžete takisto vyskúšať náš nástroj na ochranu práv spotrebiteľov, ktorý vám pomôže porozumieť právam, ktoré sa na vás vzťahujú pri nákupe v EÚ.

Ďalšie informácie:

Záruky na chybný tovar

Bezplatná dvojročná záruka (zákonná záruka) na všetok tovar

Bez ohľadu na to, či ste si tovar kúpili cez internet, v obchode alebo prostredníctvom zásielkového predaja, máte vždy právo na minimálne dvojročnú bezplatnú záruku.

Táto dvojročná záručná lehota je vaše minimálne právo, pričom vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť osobitnú ochranu.

Ak je tovar, ktorý ste kúpili kdekoľvek v EÚ, chybný, nezodpovedá opisu alebo nie je funkčný, predajca je povinný ho bezplatne opraviť alebo vymeniť, resp. vrátiť vám plnú kúpnu cenu alebo poskytnúť zľavu na výrobok.

Zvyčajne môžete požiadať o úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí len vtedy, keď oprava alebo výmena tovaru nie je možná.

Upozornenie

Nárok na vrátenie zaplatenej ceny sa nemusí uplatňovať v prípade drobných problémov, ako je napríklad škrabanec na obale CD.

Rozšírené záruky (obchodné záruky, servisné záruky)

Obchody alebo výrobcovia často ponúkajú doplnkovú obchodnú záruku, ktorá je buď súčasťou ceny výrobku, alebo si ju musíte priplatiť.

Môže vám poskytnúť lepšiu ochranu, ale nikdy nemôže nahradiť alebo skrátiť minimálnu dvojročnú záruku, na ktorú máte nárok podľa pravidiel EÚ vždy.

To isté platí aj v prípade, že vám v obchode ponúknu nový výrobok za výhodnejšiu cenu s tým, že je „bez záruky“. Znamená to len, že vám predajca neposkytne dodatočnú záruku. Ak je výrobok chybný alebo nezodpovedá opisu, vždy máte právo na dvojročnú záruku.

Príklad

Obchodná záruka výrobcu nemá za následok skrátenie dvojročnej zákonnej záruky

Katarína si kúpila fén so šesťmesačnou zárukou predajcu. Keď sa jej po 8 mesiacoch pokazil, odniesla ho naspäť do obchodu. Predavač jej oznámil, že záruka sa skončila, a preto nemá nárok na vrátenie peňazí.

Katarína ho však správne upozornila na to, že podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa má nárok na bezplatnú dvojročnú záruku a že šesťmesačná záruka predajcu bola len doplnkovou službou. Obchod súhlasil s tým, že jej fén nahradí.

Použitý tovar

Minimálna dvojročná záruka sa vzťahuje aj na použitý tovar, ktorý nakupujete od obchodníka. Na tovar zakúpený od súkromných osôb sa však táto záruka nevzťahuje.

V niektorých krajinách EÚ sa pri nákupe použitého tovaru môžete s predajcom dohodnúť na kratšej záručnej lehote ako dva roky. Takáto záručná lehota však nesmie byť kratšia ako jeden rok a mala by sa jasne stanoviť v čase predaja.

Oprava tovaru, jeho výmena alebo vrátenie zaplatenej ceny

Dvojročná záručná lehota začína plynúť hneď po prevzatí vášho tovaru. Ak sa váš tovar pokazí v uvedenej lehote dvoch rokov, obchodník vám je povinný vždy vám ponúknuť riešenie. V niektorých krajinách EÚ môžete žiadať o nápravu priamo výrobcu.

  • Ak sa váš výrobok pokazí v priebehu prvého roka, predpokladá sa, že problém existoval už v čase prevzatia tovaru, pokiaľ obchodník nepreukáže opak. Máte preto právo na bezplatnú opravu alebo výmenu a v prípade, že to by bolo príliš náročné alebo nákladné, obchodník vám môže ponúknuť zľavu alebo vrátenie peňazí.
  • Ak sa váš výrobok pokazí po roku, stále máte právo na bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru alebo aspoň na zľavu či vrátenie peňazí. Je však možné, že budete musieť preukázať, že problém existoval už pri prevzatí tovaru.

Európske spotrebiteľské centrum vo vašej krajine vám môže pomôcť v prípade problémov s tovarom zakúpeným v inej krajine EÚ.

Podrobnejšie informácie o vašich právach vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov nájdete v osobitných pravidlách pre zákonné a obchodné záruky v krajine, v ktorej ste uskutočnili nákup:

Výber štátu

Právo zrušiť objednávku a vrátiť tovar

Štrnásťdňová lehota na zváženie

V EÚ máte právo vrátiť tovar zakúpený online alebo prostredníctvom iných typov predaja na diaľku, napríklad telefonicky, prostredníctvom zásielkového predaja alebo od podomového obchodníka, do 14 dní a získať úplnú náhradu zaplatenej ceny. Môžete tak urobiť z akéhokoľvek dôvodu, aj keď len zmeníte svoj názor.

Štrnásťdňová lehota na zváženie sa neuplatňuje na všetky nákupy. K výnimkám patria:

  • letenky a lístky na vlak, ako aj vstupenky na koncert, hotelové rezervácie, rezervácie áut na prenájom a stravovacie služby na konkrétny deň,
  • kúpa jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napr. z mliekarne),
  • tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (napr. oblek na mieru),
  • zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér, ako sú napr. DVD, v uzavretom obale, ktoré boli po prevzatí rozbalené,
  • online digitálny obsah po začatí sťahovania alebo strímingu tohto obsahu, ak ste predtým súhlasili s tým, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy po začatí jej plnenia,
  • tovar zakúpený od súkromnej osoby a nie od spoločnosti/obchodníka,
  • urgentné opravy a zmluvy o údržbe – ak napríklad zavoláte inštalatéra, aby opravil kvapkajúcu sprchu, nemôžete zrušiť práce po tom, ako ste sa dohodli na cene služby.

Tento zoznam nie je úplný.

Lehota na zváženie sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. V prípade zmlúv o poskytnutí služby uplynie lehota na zváženie po 14 dňoch od uzavretia zmluvy. Ak koniec lehoty na zváženie pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Príklad

Od niektorých zmlúv o predaji služby alebo tovaru sa nedá odstúpiť
Jana si cez internet kúpila lístok na koncert skupiny U2 v Írsku. Hneď na druhý deň zistila, že v deň koncertu bude na služobnej ceste a pokúsila sa svoju objednávku zrušiť. Internetový predajca však jej požiadavku neuznal a odmietol jej vrátiť peniaze, pretože štrnásťdňová lehota na zváženie sa nevzťahuje na nákup lístkov na koncert.

Ak kupujete tovar v obchode, z právnych predpisov EÚ vám nevyplýva právo vrátiť tovar (na výmenu alebo vrátenie peňazí), ak výrobok nie je chybný. Mnohé obchody však dobrovoľne zákazníkom umožňujú vrátenie alebo výmenu tovaru počas určitého obdobia pod podmienkou predloženia účtenky. Ďalšie informácie môžete získať v obchode, v ktorom ste uskutočnili nákup, alebo na účtenke.

Ako zrušiť nákup

Obchodníka musíte informovať o svojom rozhodnutí zrušiť nákup. Nestačí len tovar odoslať späť. Obchodník je povinný poskytnúť vám vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžete použiť, aby ste ho informovali o vašom rozhodnutí. Jeho použitie je však dobrovoľné. Obchodníka môžete informovať a zároveň mu môžete poslať tovar späť napríklad tak, že k tovaru, ktorý vraciate poštou, pridáte písomné vyhlásenie alebo obchodníkovi zašlete e-mail či vyplníte online návratný formulár na webovom sídle obchodníka.

Tovar musíte poslať späť do 14 dní odo dňa, kedy ste informovali obchodníka.

Niektorí obchodníci vám nebudú účtovať poplatok za vrátenie tovaru. Ak však musíte uhradiť poplatok v prípade, že sa rozhodnete objednávku zrušiť, musíte byť o tom vopred informovaný. Ak vás obchodník o tom neinformuje, náklady za vrátenie tovaru musí hradiť on sám. Nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky, o ktorých ste neboli informovaní.

V prípade objemného tovaru (napríklad veľké domáce spotrebiče alebo nábytok) vám obchodník musí poskytnúť aspoň odhad nákladov na jeho vrátenie. Objemný tovar kúpený mimo priestorov obchodníka, ako napr. z katalógu alebo od podomového predajcu, ktorý ste ihneď prevzali, však musí obchodník vždy vyzdvihnúť na vlastné náklady.

Vrátenie peňazí

Obchodník vám musí peniaze vrátiť do 14 dní od prijatia vašej žiadosti o zrušenie objednávky. Túto lehotu však môže obchodník predĺžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali.

Vo vrátenej kúpnej cene musia byť zahrnuté náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru. Obchodník vám však môže účtovať náklady na dodanie tovaru, ak ste výslovne žiadali o neštandardné (napr. expresné) doručenie.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: