Posledná kontrola : 18/10/2018

Záruky a vrátenie tovaru

Ak je zakúpený výrobok chybný alebo jeho vzhľad a funkčnosť nezodpovedajú opisu, podľa právnych predpisov EÚ vám ho obchodník musí opraviť, nahradiť, znížiť jeho cenu alebo vám vrátiť peniaze.

Ak ste si kúpili tovar alebo službu online alebo mimo obchodu (prostredníctvom telefónu, zásielkového predaja, podomového predajcu), takisto máte právo zrušiť svoju objednávku a tovar vrátiť do 14 dní z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Informujte sa o osobitných podmienkach na uplatnenie záruky a odstúpenie od nákupu:

Záruky na chybný tovar

Bezplatne, 2-ročná záruka (zákonná záruka) na všetok tovar

Podľa pravidiel EÚ máte vždy právo na minimálne 2-ročnú bezplatnú záruku bez ohľadu na to, či ste si tovar kúpili online, v obchode alebo prostredníctvom zásielkového predaja.

Táto 2-ročná záruka je vaše minimálne právo. Vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť osobitnú ochranu: avšak akákoľvek odchýlka od pravidiel EÚ musí byť vždy v najlepšom záujme spotrebiteľa.

Ak je tovar, ktorý ste kúpili kdekoľvek v EÚ, chybný, nezodpovedá opisu alebo nie je funkčný, predajca je povinný ho bezplatne opraviť alebo vymeniť, resp. vrátiť vám plnú kúpnu cenu alebo poskytnúť zľavu na výrobok.

Vo všeobecnosti platí, že budete môcť požiadať o úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí len vtedy, keď oprava alebo výmena tovaru nie je možná.

Nárok na vrátenie zaplatenej ceny sa nemusí uplatňovať v prípade drobných problémov, ako je napríklad škrabanec na obale CD.

Oprava tovaru, jeho výmena alebo vrátenie zaplatenej ceny

Dvojročná záručná lehota začína plynúť hneď po prevzatí vášho tovaru.

  • V niektorých krajinách EÚ musíte informovať predávajúceho o chybách tovaru do 2 mesiacov od ich zistenia, inak môžete stratiť právo na záruku.
  • Do 6 mesiacov od prevzatia tovaru treba preukázať obchodníkovi, že tovar je chybný alebo nezodpovedá opisu.
  • Po 6 mesiacoch vo väčšine krajín EÚ budete musieť dokázať, že chyba existovala už pri prevzatí tovaru, napríklad preukázaním, že chyba je spôsobená v dôsledku nízkej kvality použitých materiálov.

Obchodník musí vždy poskytnúť riešenie. V niektorých krajinách EÚ môžete žiadať o nápravu priamo výrobcu.

Európske spotrebiteľské centrumen vo vašej krajine vám môže pomôcť v prípade problémov s tovarom zakúpeným v inej krajine EÚ.

Príklad

Chybu výrobku nie je vždy možné odhaliť na prvý pohľad

Miro si cez internet kúpil laptop, ktorý zdanlivo nemal žiadnu chybu. Po vyše roku však zistil, že predajca mu poslal laptop s menšou pamäťou, ako si objednal.

Napriek tomu, že nešlo o okamžite zjavný problém a laptop stále fungoval, nezodpovedal opisu a kúpnej zmluve. Mirovi sa preto podarilo získať od predajcu čiastočné vrátenie kúpnej ceny.

Rozšírené záruky (obchodné záruky, servisné záruky)

Obchody alebo výrobcovia často ponúkajú doplnkovú obchodnú záruku, ktorá je buď súčasťou ceny výrobku, alebo si ju musíte priplatiť.

Môže vám poskytnúť lepšiu ochranu, ale nikdy nemôže nahradiť alebo skrátiť minimálnu 2-ročnú záruku, na ktorú máte nárok podľa pravidiel EÚ vždy.

To isté platí aj v prípade, že vám v obchode ponúknu nový výrobok za lepšiu cenu „bez záruky". Znamená to len, že vám predajca neposkytne dodatočnú záruku. Ak je výrobok chybný alebo nezodpovedá opisu, stále máte právo na 2-ročnú záruku.

Príklad

Rozšírená záruka výrobcu neskracuje 2-ročnú zákonnú záruku

Katarína si kúpila fén so 6-mesačnou zárukou predajcu.

Keď sa jej po 8 mesiacoch pokazil, odniesla ho naspäť do obchodu. Predavač jej oznámil, že jej záruka skončila a tým pádom nemá nárok na vrátenie peňazí.

Katarína ho však správne upozornila na to, že podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa má nárok na bezplatnú 2-ročnú záruku a že 6-mesačná záruka predajcu bola len doplnkovou službou. Obchod súhlasil s tým, že jej fén nahradí.

Použitý tovar

Minimálna 2-ročná záruka sa vzťahuje aj na použitý tovar, ktorý nakupujete od obchodníka. Avšak na tovar zakúpený od súkromných osôb alebo na verejných dražbách sa táto záruka nevzťahuje.

V niektorých krajinách EÚ sa môžete s predajcom dohodnúť na kratšej záručnej lehote ako 2 roky, ktorá však nesmie byť kratšia ako 1 rok. Tieto podmienky však musia byť jasne dohodnuté v čase kúpy.

Podrobnejšie informácie o vašich právach vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov nájdete v osobitných pravidlách pre zákonné a obchodné záruky v krajine, v ktorej ste uskutočnili nákup:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Zrušenie a vrátenie objednávky

Lehota 14 dní na zrušenie a vrátenie nákupu uskutočneného mimo obchodov (online, telefonicky alebo poštou)

V EÚ máte právo vrátiť tento nákup do 14 dní a získať späť plnú sumu. Môžete tak urobiť z akéhokoľvek dôvodu, aj keď len zmeníte svoj názor.

Lehota 14 dní na zváženie sa netýka všetkých nákupov. Neuplatňuje sa napr. na:

  • letenky a lístky na vlak, ani na vstupenky na koncert, hotelové rezervácie, rezervácie áut na prenájom a stravovacie služby na konkrétny deň,
  • kúpu jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napr. z mliekarne),
  • tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (napr. oblek na mieru),
  • zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér, ako sú napr. DVD, v uzavretom obale, ktoré boli po prevzatí rozbalené,
  • online digitálny obsah, ak ste už začali s jeho sťahovaním alebo strímingom,
  • tovar zakúpený od súkromnej osoby a nie od spoločnosti,
  • urgentné opravy a zmluvy o údržbe – ak napríklad zavoláte inštalatéra, aby opravil kvapkajúcu sprchu, nemôžete zrušiť práce po tom, ako ste sa dohodli na cene služby.

Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný.

Ak kupujete tovar v obchode, z právnych predpisov EÚ vám nevyplýva právo vrátiť tovar (na výmenu alebo vrátenie peňazí), ak výrobok nie je chybný. Mnohé obchody však dobrovoľne zákazníkom umožňujú vrátenie alebo výmenu tovaru počas určitého obdobia. O podmienkach vrátenia tovaru sa informujte u predajcu.

Lehota na zváženie sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. V prípade zmlúv o poskytnutí služby uplynie lehota na zváženie po 14 dňoch od uzavretia zmluvy. Ak koniec lehoty na zváženie pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Príklad

Niektoré služby alebo tovar sa nedajú vrátiť

Jana si cez internet kúpila lístok na koncert skupiny U2 v Írsku. Hneď na druhý deň zistila, že v deň koncertu bude na služobnej ceste a pokúsila sa svoju objednávku zrušiť. Internetový predajca však jej požiadavku neuznal a odmietol jej vrátiť peniaze, pretože 14 dňová lehota na zváženie sa nevzťahuje na nákup lístkov na koncert.

Ako zrušiť nákup

Obchodníka musíte informovať o vašom rozhodnutí zrušiť nákup. Nestačí len tovar odoslať späť. Obchodník je povinný poskytnúť vám vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžete použiť, aby ste ho informovali o vašom rozhodnutí. Jeho použitie je však dobrovoľné.

Informovať obchodníka a odoslať mu tovar späť môžete napríklad tak, že k tovaru, ktorý vraciate poštou, pridáte písomné vyhlásenie alebo mu zašlete fax či e-mail.

Tovar nemôže byť použitý a musíte ho poslať späť do 14 dní odo dňa, kedy ste informovali obchodníka.

Niektorí obchodníci vám nebudú účtovať poplatok za vrátenie tovaru. Obchodník by vás však mal informovať, že budete musieť zaplatiť náklady na vrátenie tovaru. Ak tak neurobí, náklady za vrátenie tovaru musí hradiť obchodník. Nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky, o ktorých ste neboli informovaní.

V prípade objemného tovaru (napríklad veľké domáce spotrebiče) vám obchodník musí poskytnúť aspoň odhad nákladov na jeho vrátenie. Objemný tovar kúpený od podomového predajcu, ktorý ste ihneď prevzali, však musí obchodník vždy vyzdvihnúť na vlastné náklady.

Vrátenie peňazí

Obchodník vám musí peniaze vrátiť do 14 dní od prijatia oznámenia o zrušení nákupu. Túto lehotu môže obchodník predĺžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali.

Vrátenie kúpnej ceny musí zahŕňať náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru. Obchodník však môže účtovať náklady na dodanie tovaru, ak ste výslovne žiadali o neštandardné (expresné) dodanie.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: