Posledná kontrola : 27/11/2018

Preprava a dodanie

Ak si zakúpený tovar nevyzdvihnete priamo pri zakúpení alebo ak ste objednali donáškovú službu, predajca má 30 dní na to, aby vám tovar dodal (ak ste sa nedohodli inak).

Náklady na dodanie

Obchodník vás musí vždy jasne informovať o  celkovej cene vášho nákupu vrátane dodania a iných súvisiacich nákladov.

 

Obchodník vám môže účtovať inú cenu za dodanie tovaru do inej krajiny EÚ. Poštové poplatky sa totiž v jednotlivých krajinách EÚ líšia.

So všetkými dodatočnými nákladmi – napr. ak vám obchodník chce ponúknuť expresné dodanie alebo darčekové balenie – musíte výslovne súhlasiť. Vopred zaškrtnutá možnosť na webovej stránke obchodníka nepredstavuje takýto súhlas a vy máte nárok na vrátenie celej platby, ktorá by sa uskutočnila týmto spôsobom.

Poškodený tovar

Obchodník je zodpovedný za akékoľvek poškodenie tovaru od momentu jeho odoslania až do jeho dodania.

Majte na pamäti, že ak výrobok, ktorý ste kúpili v ktorejkoľvek krajine EÚ, je chybný, nezodpovedá opisu alebo nie je funkčný, môžete žiadať jeho opravu, výmenu alebo v prípade, že ani jedna z týchto možností nie je možná, vrátenie peňazí. Viac o zárukách a vrátení tovaru.

Nedodanie tovaru

Ak nedostanete tovar do 30 dní alebo v rámci vzájomne dohodnutej lehoty, musíte upozorniť obchodníka a mali by ste mu poskytnúť dodatočný primeraný čas na dodanie tovaru. Ak vás obchodník napríklad informoval o tom, že dodanie sa oneskorí o jeden týždeň z dôvodu problémov s jeho dodávateľmi, mali by ste zvážiť, či mu poskytnete ďalší týždeň.

Ak vám obchodník tovar nedodá ani počas predĺženej lehoty, máte nárok od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie zaplatenej sumy bez odkladu. Nemusíte poskytnúť predĺženie dodacej lehoty v prípade, ak obchodník odmieta dodanie uskutočniť alebo keď dohodnutá dodacia lehota má podstatný význam, napríklad predmetný tovar je potrebný na špecifickú udalosť (svadobné šaty).

Príklad

Ak vám tovar nebol dodaný v dohodnutom čase, objednávku môžete zrušiť.

Andrej zo Slovenska si v polovici novembra cez internet objednal debnu vína z Talianska na rodinnú oslavu Vianoc. Vianoce prešli, ale víno mu nedoručili.

Keďže výrobok nebol dodaný do 30 dní, a to napriek tomu, že Andrej upozornil obchodníka a poskytol mu viac času na dodanie tovaru, má nárok na vrátenie peňazí od obchodníka.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: