Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 18/04/2017

Cestovné dokumenty rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Potrebujú víza?

Ak ste občanmi EÚ, ale máte rodinných príslušníkov, ktorí občanmi Únie nie sú, môžu vás sprevádzať alebo sa k vám pripojiť v inej krajine EÚ.

Vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ musia mať stále so sebou platný pas a v závislosti od krajiny, z ktorej pochádzajú, budú možno na hraniciach musieť preukázať, že majú vstupné víza.

Aby ste sa vyhli problémom, kontaktujte konzulát alebo veľvyslanectvo krajiny, kam cestujete v dostatočnom predstihu, a overte si, ktoré doklady musia vaši rodinní príslušníci predložiť na hraniciach.

V prípade ťažkostí sa vždy môžete obrátiť na naše poradenské služby.

Oslobodenie od vízovej povinnosti

Váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajiny mimo EÚ nebudú potrebovať víza do krajiny, kam cestujú, ak:

 • Majú povolenie na pobyt alebo víza z inej krajiny v schengenskom priestore bez vnútorných hraníc (pozrite zoznam nižšie) a ich cieľová krajina je takisto súčasťou tohto priestoru.

Schengenský priestor bez vnútorných hraníc

Rakúsko

Maďarsko

Nórsko

Belgicko

Island

Poľsko

Česká republika

Taliansko

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovenská republika

Estónsko

Lichtenštajnsko

Slovinsko

Fínsko

Litva

Španielsko

Francúzsko

Luxembursko

Švédsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Grécko

Holandsko

 

Povolenia na pobyt vydané krajinami mimo schengenského priestoru neumožňujú rodinným príslušníkom z krajín mimo EÚ vycestovať bez víz do krajiny zo schengenského priestoru.

Príklad

Aj keď máte povolenie na pobyt, na cestu do krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, potrebujete vstupné víza.

Joyce, štátna príslušníčka Nigérie, žije v Holandsku so svojím holandským manželom Luukom. Ako rodinná príslušníčka holandského občana dostala Joyce povolenie na pobyt v Holandsku. Joyce chce sprevádzať Luuku na jeho najbližšej služobnej ceste do Londýna. Keďže Spojené kráľovstvo nie je súčasťou schengenského priestoru, musí Joyce požiadať o vydanie povolenia pre rodinného príslušníka občana EHP (vstupné víza), ak chce do Spojeného kráľovstva cestovať s Luukom.

 • Majú pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie vydaný ktoroukoľvek krajinou EÚ (okrem krajiny, ktorej ste štátnymi príslušníkmi) podľa pravidiel EÚ a cestujú spolu s vami alebo aby sa k vám pripojili v inej krajine EÚ. Na pobytovom preukaze musí byť zreteľne uvedené, že jeho držiteľ je rodinným príslušníkom občana EÚ.

Príklad

Držitelia pobytového preukazu rodinného príslušníka občana Únie nemusia získať víza, ak cestujú s občanom EÚ.

Ying, čínska manželka nemeckého štátneho príslušníka žijúceho vo Fínsku dostala vo Fínsku pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie. Ying a jej manžel by chceli vycestovať do Rumunska na jesennú dovolenku. Nakoľko má Ying platný cestovný pas a pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie, nepotrebuje na cestu do Rumunska s manželom získať vstupné víza .

Príklad

Manželský partner musí mať víza, ak cestuje sám

Brian je štátny príslušník Juhoafrickej republiky, býva spolu so svojou slovenskou manželkou. Brian má pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie vydaný vo Francúzsku. Jeho manželka je zaneprázdnená, a tak Brian plánuje navštíviť svojich priateľov na Cypre sám. Keďže bude cestovať osamote, musí požiadať, aby mu na cestu na Cypre udelili vízum.

Váš registrovaný partner a vzdialení rodinní príslušníci (súrodenci, sesternice, bratranci, tety, strýkovia atď.) môžu požiadať orgány krajiny EÚ, aby ich oficiálne uznali ako rodinných príslušníkov občana EÚ. Krajiny EÚ nemajú povinnosť ich uznať ako vašich rodinných príslušníkov, mali by však aspoň posúdiť danú žiadosť.

Žiadosti o vízum

Ak vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebujú vstupné víza, mali by o ne čo najskôr požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, do ktorej chcú vycestovať. Ak budú cestovať spolu s vami alebo sa k vám pripoja v inej krajine EÚ, ich žiadosť by mala byť vybavená rýchlo a bezplatne:

 • Krajiny, ktoré sú členmi schengenského priestoru, by mali víza udeľovať do 15 dní s výnimkou zriedkavých prípadov, v ktorých by orgány mali poskytnúť podrobné vysvetlenie svojho rozhodnutia.
 • Všetky ostatné krajiny (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Írsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo) by mali víza vydať čo najrýchlejšie.

Dokumenty, ktoré musia vaši rodinní príslušníci priložiť k žiadosti o víza, sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Pred cestou si tieto skutočnosti preverte na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, kam chcete vycestovať.

Víza vydané krajinou patriacou do schengenského priestoru bez vnútorných hraníc sú platné pre všetky krajiny v tejto oblasti.

Ak máte pobyt mimo EÚ a vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ vás sprevádzajú alebo cestujú do krajiny EÚ, ktorej ste občanom, cezhraničné pravidlá EÚ sa nich nemusia uplatňovať a je možné, že budú musieť zaplatiť poplatok za víza.

Príklad

Sobášny list postačuje na získanie víz

Thomas je Ír a žije v Bielorusku so svojou manželkou Deliou, ktorá je štátnou príslušníčka Bieloruska. Keď chceli navštíviť Thomasovu matku, ktorá v súčasnosti býva v Španielsku, požiadali o vydanie vstupných víz pre Deliu.

Delia k žiadosti priložila sobášny list. Španielske orgány však pred vydaním víz požadovali aj doklad o rezervácii ubytovania v Španielsku a zdravotné poistenie.

Delia však orgány upozornila, že podľa práva EÚ sa takéto dodatočné doklady nevyžadujú. Španielske orgány sa za chybu ospravedlnili a okamžite jej vydali vstupné víza.

Príchod na hranice bez vstupných víz

Odporúčame vám, aby ste vašich rodinných príslušníkovi z krajiny mimo EÚ informovali v dostatočnom predstihu a aby si všetky potrebné doklady zadovážili ešte pred cestou.

Ak však prichádzajú na hranice bez vstupných víz, pohraničné orgány by im mali poskytnúť možnosť inými prostriedkami preukázať, že sú vaši rodinní príslušníci. Ak tento vzťah preukážu, mali by im vydať vstupné víza priamo na mieste.

Ak sa vaši rodinní príslušníci stretnú s ťažkosťami pri získavaní víz, kontaktujte naše poradenské služby.

Zamietnutie vstupu

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krajina EÚ odmietnuť vstup vám alebo vašim rodinným príslušníkom z dôvodov „verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia".

V takom prípade musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete „skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu".

Rozhodnutie vám musia dať v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Viac o postupoch týkajúcich sa vstupu do EÚEnglish

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo