Podnikanie
Posledná kontrola: 15/04/2019

Cestovné dokumenty rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Potrebujú vaši rodinní príslušníci víza?

Ak ste občanmi EÚ, ale máte rodinných príslušníkov, ktorí občanmi Únie nie sú, môžu vás sprevádzať alebo sa k vám pripojiť v inej krajine EÚ.

Vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ musia mať stále so sebou platný pas a v závislosti od krajiny, z ktorej pochádzajú, budú možno na hraniciach musieť preukázať, že majú vstupné víza.

Aby ste sa vyhli problémom, kontaktujte konzulát alebo veľvyslanectvo krajiny, kam cestujete, v dostatočnom predstihu a overte si, ktoré doklady musia vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ predložiť na hraniciach.

Oslobodenie od vízovej povinnosti

Váš manželský partner z krajiny mimo EÚ, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia nebudú potrebovať víza do krajiny, kam cestujú, ak:

alebo

Schengenský priestor, v ktorom nie sú hraničné kontroly, tvoria:

Neschengenský priestor tvoria:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.

Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo

Povolenia na pobyt vydané krajinami mimo schengenského priestoru neumožňujú rodinným príslušníkom z krajín mimo EÚ vycestovať bez víz do krajiny zo schengenského priestoru.

Príklad

Aj keď máte vnútroštátne povolenie na pobyt, na cestu do krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, potrebujete vstupné víza.

Joyce, štátna príslušníčka Nigérie, žije v Holandsku so svojím holandským manželom Luukom. Ako rodinná príslušníčka občana Holandska dostala povolenie na pobyt v Holandsku. Joyce chce sprevádzať Luuka na jeho najbližšej služobnej ceste do Dublinu. Keďže Írsko nie je súčasťou schengenského priestoru, musí Joyce požiadať o vstupné víza, ak chce do Írska cestovať s Luukom.

Príklad

Držitelia pobytového preukazu rodinného príslušníka občana Únie nepotrebujú víza, ak cestujú s občanom EÚ.

Ying, čínska manželka nemeckého štátneho príslušníka žijúceho vo Fínsku dostala vo Fínsku pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie. Ying a jej manžel by chceli vycestovať do Rumunska na jesennú dovolenku. Nakoľko má Ying platný cestovný pas a pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie, nepotrebuje na cestu do Rumunska s manželom získať vstupné víza.

Ak máte pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ a cestujete do inej krajiny EÚ/EHP bez vášho manželského partnera, ktorý je občanom EÚ, musíte požiadať o vízum, aby ste mohli vstúpiť na územie tejto krajiny.

Váš registrovaný partner a vzdialení rodinní príslušníci (súrodenci, sesternice, bratranci, tety, strýkovia atď.) môžu požiadať orgány krajiny EÚ, aby ich oficiálne uznali za rodinných príslušníkov občana EÚ. Krajiny EÚ nemajú povinnosť ich uznať ako vašich rodinných príslušníkov, mali by však aspoň posúdiť danú žiadosť.

Žiadosti o vízum

Ak vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebujú vstupné víza, mali by o ne čo najskôr požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, do ktorej chcú vycestovať. Ak budú cestovať spolu s vami alebo sa k vám pripoja v inej krajine EÚ, ich žiadosť by mala byť vybavená rýchlo a bezplatne:

Dokumenty, ktoré musia vaši rodinní príslušníci priložiť k žiadosti o víza, sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Pred cestou si preverte na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, kam chcete vycestovať, ktoré dokumenty budete potrebovať.

Víza vydané krajinou patriacou do schengenského priestoru bez vnútorných hraníc sú platné pre všetky krajiny v tejto oblasti.

Ak žijete v krajine mimo EÚ a vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ vás sprevádzajú alebo cestujú s vami do krajiny EÚ, ktorej ste občanom, nemusia sa nevyhnutne uplatňovať cezhraničné pravidlá EÚ a týmto rodinným príslušníkom môžu byť účtované poplatky za vydanie víza.

Príklad

Sobášny list postačuje na získanie víz

Thomas je Ír a žije v Bielorusku so svojou manželkou Deliou, ktorá je štátnou príslušníčka Bieloruska. Keď chceli navštíviť Thomasovu matku, ktorá v súčasnosti býva v Španielsku, požiadali o vydanie vstupných víz pre Deliu.

Delia k žiadosti priložila sobášny list. Španielske orgány však pred vydaním víz požadovali aj doklad o rezervácii ubytovania v Španielsku a zdravotné poistenie.

Delia však orgány upozornila, že podľa práva EÚ sa takéto dodatočné doklady nevyžadujú. Španielske orgány sa za chybu ospravedlnili a okamžite jej vydali vstupné víza.

Príchod na hranice bez vstupných víz

Odporúčame vám, aby ste vašich rodinných príslušníkovi z krajiny mimo EÚ informovali v dostatočnom predstihu a aby si všetky potrebné doklady zadovážili ešte pred cestou.

Ak však prichádzajú na hranice bez vstupných víz, pohraničné orgány by im mali poskytnúť možnosť inými prostriedkami preukázať, že sú vaši rodinní príslušníci. Ak tento vzťah preukážu, mali by im vydať vstupné víza priamo na mieste.

Ak sa vaši rodinní príslušníci stretnú s ťažkosťami pri získavaní víz, kontaktujte naše poradenské služby .

Zamietnutie vstupu

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krajina EÚ odmietnuť vstup vám alebo vašim rodinným príslušníkom z dôvodov „verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia".

V takom prípade musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete „skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu".

Máte právo na vydanie rozhodnutia v písomnej forme a musia sa v ňom uviesť všetky dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Prečítajte si viac o postupoch týkajúcich sa vstupu do EÚen

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: