Posledná kontrola: 12/12/2020

Podmienky prijatia na univerzitu

Týka sa vás brexit?

Ako občan EÚ máte právo študovať na ľubovoľnej univerzite v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci. Podmienky na prijatie sa však medzi krajinami a univerzitami výrazne líšia.

Univerzita v inom členskom štáte vám bez ohľadu na iné podmienky prijatia nemôže odmietnuť prístup k odbornej príprave alebo vzdelaniu na základe vašej štátnej príslušnosti.

Na poplatky a granty sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Upozornenie

Jazykový test

Jednou z podmienok prijatia na univerzitu môže byť znalosť jazyka hostiteľskej krajiny, a preto od vás môžu v niektorých krajinách žiadať absolvovanie jazykového testu.

Univerzitné systémy podľa krajín

Pred svojím odchodom do krajiny, v ktorej chcete študovať, by ste si mali zistiť informácie o tamojšom systéme vyššieho vzdelávania.

Chcem študovať v tejto krajine:

Výber štátu:

 • Rakúskoatdeen
 • Belgicko – Flámskobe-vlgen
 • Belgicko – Valónskobe-walen
 • Bulharskobgen
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyen
 • Českoczen
 • Dánskodken
 • Estónskoeeen
 • Fínskofien
 • Francúzskofresfren
 • Nemeckodedeen
 • Gréckogren
 • Maďarskohuen
 • Islandisen
 • Írskoieen
 • Talianskoitit
 • Lotyšskolven
 • Lichtenštajnskolien
 • Litvalten
 • Luxemburskolufrdeen
 • Maltamten
 • Holandskonlen
 • Nórskonoen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosien
 • Španielskoeses
 • Švédskoseen

Máte ďalšie otázky?

Európska komisia nezodpovedá za obsah webových lokalít, na ktoré odkazuje táto stránka.

Príklad

Naštudujte si zahraničné systémy zápisu na vysoké školy

Battista z Talianska chcel študovať v Írsku, ale keďže nevedel o existencii centralizovaného systému podávania prihlášok na univerzity (CAO), zmeškal termín a musel počkať až do nasledujúceho akademického roka.

Takže namiesto toho, aby hneď po strednej škole nastúpil na univerzitu, nechtiac sa postaral o ročnú pauzu vo svojom vzdelávaní.

Najčastejšie otázky

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: