Posledná kontrola: 29/07/2022

Pravidlá hospodárskej súťaže v EÚ

EÚ má prísne pravidlá na ochranu voľnej hospodárskej súťaže. Podľa týchto pravidiel sú určité postupy zakázané.

Ak porušíte pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, môžete dostať pokutu až do výšky 10 % vášho ročného celosvetového obratu. V niektorých krajinách EÚ môžu jednotliví radiaci pracovníci spoločností porušujúcich tieto pravidlá čeliť vážnym sankciám vrátane trestu odňatia slobody.

Pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž platia priamo vo všetkých krajinách EÚ – súdy vo vašej krajine ich budú presadzovať. Tieto pravidlá platia nielen pre podniky, ale aj pre všetky organizácie zapojené do hospodárskej činnosti (napr. obchodné združenia, priemyselné zoskupenia atď.).

Niektoré z prípadov hospodárskej súťaže EÚ (prípady hospodárskej súťaže EÚ) nájdete na portáli GR pre hospodársku súťaž.

Nezákonné kontakty a dohody

Tieto dohody sú známe ako kartely. Sú zakázané, pretože obmedzujú hospodársku súťaž. Môžu mať mnoho foriem a ich predpokladom nie je oficiálne schválenie zo strany zúčastnených spoločností. Najbežnejším príkladom týchto postupov je:

Akékoľvek dohody a výmena informácií medzi vami a vašimi konkurentmi, ktoré znižujú vašu strategickú neistotu na trhu (v súvislosti s vašimi výrobnými nákladmi, obratom, kapacitou, marketingovými plánmi atď.), sa môžu považovať za protisúťažné konanie.

Upozornenie

Dokonca aj sprístupnenie takýchto strategických informácií jednostranne prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo počas stretnutia by sa mohlo považovať za porušenie pravidla.

Ak si chcete byť istí, že neporušujete pravidlá:

Niektoré dohody nie sú zakázané, ak sú odôvodnené tým, že prinášajú prospech spotrebiteľom a hospodárstvu ako celku. Jedným z príkladov sú dohody o výskume a rozvoji a o prenose technológií. V týchto prípadoch sa uplatňujú nariadenia o skupinových výnimkách en .

Zneužívanie dominantného postavenia

Ak má vaša spoločnosť značný podiel na trhu, má dominantné postavenie a musí osobitne dbať na to, aby:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: