Posledná kontrola: 14/09/2020

Pravidlá hospodárskej súťaže v EÚ

Týka sa vás brexit?

EÚ má prísne pravidlá na ochranu voľnej hospodárskej súťaže. Podľa týchto pravidiel sú určité postupy zakázané.

Ak porušíte pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, môžete dostať pokutu až do výšky 10 % vášho ročného celosvetového obratu. V niektorých krajinách EÚ môžu jednotliví radiaci pracovníci spoločností porušujúcich tieto pravidlá čeliť vážnym sankciám vrátane trestu odňatia slobody.

Pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž platia priamo vo všetkých krajinách EÚ – súdy vo vašej krajine ich budú presadzovať. Tieto pravidlá platia nielen pre podniky, ale aj pre všetky organizácie zapojené do hospodárskej činnosti (napr. obchodné združenia, priemyselné zoskupenia atď.).

Niektoré z prípadov hospodárskej súťaže EÚ (prípady hospodárskej súťaže EÚ) nájdete na portáli GR pre hospodársku súťaž.

Nezákonné kontakty a dohody

Tieto dohody sú známe ako kartely. Sú zakázané, pretože obmedzujú hospodársku súťaž. Môžu mať mnoho foriem a ich predpokladom nie je oficiálne schválenie zo strany zúčastnených spoločností. Najbežnejším príkladom týchto postupov je:

Akékoľvek dohody a výmena informácií medzi vami a vašimi konkurentmi, ktoré znižujú vašu strategickú neistotu na trhu (v súvislosti s vašimi výrobnými nákladmi, obratom, kapacitou, marketingovými plánmi atď.), sa môžu považovať za protisúťažné konanie.

Dokonca aj sprístupnenie takýchto strategických informácií jednostranne prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo počas stretnutia by sa mohlo považovať za porušenie pravidla.

Ak si chcete byť istí, že neporušujete pravidlá:

Niektoré dohody nie sú zakázané, ak sú odôvodnené tým, že prinášajú prospech spotrebiteľom a hospodárstvu ako celku. Jedným z príkladov sú dohody o výskume a rozvoji a o prenose technológií. V týchto prípadoch sa uplatňujú nariadenia o skupinových výnimkáchen.

Zneužívanie dominantného postavenia

Ak má vaša spoločnosť značný podiel na trhu, má dominantné postavenie a musí osobitne dbať na to, aby:

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Verejné konzultácie

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: