Posledná kontrola : 31/10/2022

Predkladanie lekárskeho predpisu v inej krajine EÚ

Lekársky predpis vystavený lekárom v jednej krajine EÚ je platný vo všetkých ostatných krajinách EÚ. Lieky predpísané v jednej krajine však nemusia byť dostupné v inej, resp. môžu mať iný názov.

Svojho lekára môžete požiadať o predpis, ktorý budete môcť použiť v inej krajine EÚ (tzv. cezhraničný predpis).

Upozornenie

Pokiaľ ide o niektoré lieky, v niektorých krajinách nemusí byť ich predaj povolený alebo nemusia byť dostupné, a to aj v rámci EÚ.

Správne informácie na predpise

Neexistuje osobitný vzor alebo formát predpisu určeného na použitie v inej krajine EÚ. Vo väčšine prípadov by mal predpis na použitie v krajine jeho vydania obsahovať dostatočné informácie na to, aby ste ho mohli použiť v inej krajine EÚ. Musí obsahovať aspoň tieto údaje:

Ak si myslíte, že budete musieť požiadať o vydanie lieku v zahraničí, alebo ak vám v zahraničí vystavili predpis, ktorý budete musieť použiť v domovskej krajine, skontrolujte si, či lekár do predpisu zahrnul všetky tieto informácie. Budete mať istotu, že lekárnik v inej krajine EÚ ľahko porozumie predpisu a správne identifikuje liek a jeho dávkovanie.

Upozornenie

Na výdaj v zmysle lekárskych predpisov sa vzťahujú pravidlá krajiny výdaju. To znamená, že lekárnik bude pri výdaji liekov uplatňovať vnútroštátne pravidlá – napríklad obmedzenia týkajúce sa času či dávok v rámci výdaju podľa predpisu.

Erecepty

Ak vám lekár vystavil erecept, ktorý chcete použiť v inej krajine EÚ, za normálnych okolností by ste ho mali požiadať aj o papierovú kópiu, keďže erecept nemusí byť mimo vašej domovskej krajiny k dispozícii.

Niektoré krajiny EÚ však zaviedli interoperabilné systémy ereceptov. V súčasnosti sa erecepty vystavené vo Fínsku dajú použiť v Estónsku, Chorvátsku a Portugalsku bez toho, aby ste museli ukázať papierovú kópiu. Zoznam dostupných elektronických cezhraničných zdravotníckych služieb nájdete tu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: