Podnikanie
Posledná kontrola : 08/01/2019

Nákup liekov na lekársky predpis v zahraničí

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Lekársky predpis vystavený lekárom vo vašej krajine je platný vo všetkých krajinách EÚ. Lieky predpísané v jednej krajine však nemusia byť dostupné v inej, resp. môžu mať iný názov.

Svojho lekára môžete požiadať o predpis, ktorý budete môcť použiť v inej krajine EÚ (tzv. cezhraničný predpis).

Predaj niektorých liekov nemusí byť v iných členských štátoch povolený, prípadne ich dostupnosť môže byť obmedzená.

Správne informácie na predpise

Neexistuje osobitný vzor alebo formát predpisu určený na použitie v inej krajine EÚ. Vo väčšine prípadov by mal predpis, ktorý by ste použili vo vašej domovskej krajine, obsahovať dostatočné informácie na to, aby ste ho mohli použiť v inej krajine EÚ. Musí obsahovať aspoň tieto údaje:

Ak si myslíte, že budete musieť požiadať o vydanie lieku v zahraničí, alebo ak vám v zahraničí vystavili predpis, ktorý budete musieť použiť v domovskej krajine, skontrolujte si, či lekár do predpisu zahrnul všetky tieto informácie. Budete mať istotu, že lekárnik v inej krajine EÚ ľahko porozumie predpisu a správne identifikuje liek a jeho dávkovanie.

Na lieky sa vzťahujú pravidlá krajiny, v ktorej sa vydávajú. To znamená, že lekárnik bude pri výdaji liekov uplatňovať vnútroštátne pravidlá – napríklad sa uplatní iné denné dávkovanie.

Elektronické predpisy

Ak vám lekár vystavil elektronický predpis, ktorý chcete použiť v inej krajine EÚ, požiadajte ho aj o papierovú kópiu, keďže elektronický predpis vám nemusia uznať mimo domovskej krajiny.

 

Príklad

Nákup lieku v zahraničí na základe predpisu z domovskej krajiny

Anna z Nemecka bude šesť mesiacov pracovať vo Švédsku. Na toto obdobie bude potrebovať tabletky na spanie, preto požiadala svojho lekára, aby jej vystavil lekársky predpis, ktorý bude môcť použiť v zahraničí. Aj počas pobytu v zahraničí môže použiť predpis od svojho nemeckého lekára, aby si v lekárni kúpila viac tabletiek na spanie.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: