Posledná kontrola : 02/04/2022

Nákup liekov na lekársky predpis v zahraničí

Lekársky predpis vystavený lekárom vo vašej krajine je platný vo všetkých krajinách EÚ. Lieky predpísané v jednej krajine však nemusia byť dostupné v inej, resp. môžu mať iný názov.

Svojho lekára môžete požiadať o predpis, ktorý budete môcť použiť v inej krajine EÚ (tzv. cezhraničný predpis).

Upozornenie

Predaj niektorých liekov nemusí byť v iných členských štátoch povolený, prípadne ich dostupnosť môže byť obmedzená.

Správne informácie na predpise

Neexistuje osobitný vzor alebo formát predpisu určený na použitie v inej krajine EÚ. Vo väčšine prípadov by mal predpis, ktorý by ste použili vo vašej domovskej krajine, obsahovať dostatočné informácie na to, aby ste ho mohli použiť v inej krajine EÚ. Musí obsahovať aspoň tieto údaje:

Ak si myslíte, že budete musieť požiadať o vydanie lieku v zahraničí, alebo ak vám v zahraničí vystavili predpis, ktorý budete musieť použiť v domovskej krajine, skontrolujte si, či lekár do predpisu zahrnul všetky tieto informácie. Budete mať istotu, že lekárnik v inej krajine EÚ ľahko porozumie predpisu a správne identifikuje liek a jeho dávkovanie.

Upozornenie

Na lieky sa vzťahujú pravidlá krajiny, v ktorej sa vydávajú. To znamená, že lekárnik bude pri výdaji liekov uplatňovať vnútroštátne pravidlá – napríklad sa uplatní iné denné dávkovanie.

Elektronické predpisy

Ak vám lekár vystavil elektronický predpis, ktorý chcete použiť v inej krajine EÚ, za normálnych okolností by ste ho mali požiadať aj o papierovú kópiu, keďže elektronický predpis vám mimo domovskej krajiny nemusia uznať.

Elektronické predpisy vystavené vo Fínsku sa však dajú používať v Chorvátsku a Estónsku bez toho, aby ste museli ukázať papierovú kópiu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: