Senast kontrollerat: 31/10/2022

Hämta ut recept i ett annat EU-land

Ett recept som skrivits ut av en läkare i ett EU-land gäller i alla andra EU-länder. Men läkemedel som är utskrivna i ett land kanske inte finns i andra länder eller säljs under ett annat namn.

Du kan be din läkare om ett recept som går att använda i ett annat EU-land.

Varning

Vissa läkemedel är kanske inte godkända för försäljning eller kanske inte finns i andra länder, även om det är inom EU.

Rätt information i receptet

Det finns ingen särskild blankett eller mall för recept som ska användas utomlands. Normalt sett innehåller det vanliga receptet redan tillräckligt med information för att du ska kunna hämta ut medicinen i ett annat EU-land. Receptet måste innehålla följande information:

Om du tror att du kommer att behöva hämta ut receptet utomlands, eller om du får ett recept utomlands som du ska hämta ut i hemlandet, ska du kontrollera att läkaren har angett alla uppgifter. Då kan en apotekare utomlands enkelt förstå receptet och veta vilket läkemedel du behöver och vilken dosering.

Varning

När du hämtar ut ett recept i ett annat land gäller det landets regler. Det innebär att du kanske inte kan få samma mängd läkemedel som angetts på receptet eller att du måste hämta ut det inom en viss tid.

E-recept

Om du har fått ett e-recept är det bäst att be om en papperskopia om du tänker använda receptet i ett annat EU-land, eftersom elektroniska recept kanske inte fungerar utomlands.

Vissa EU-länder har dock e-receptsystem som fungerar ihop med andra länders system. Du kan till exempel hämta ut ditt finska e-recept i Estland, Kroatien och Portugal utan någon papperskopia. Se vilka e-hälsotjänster som finns i EU

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: