Senast kontrollerat: 19/11/2018

Defekta varor

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Du ansvarar för fel på dina varor. Om de skadar dina kunder – genom dödsfall, personskador eller materiella skador på personliga ägodelar för över 500 euro – kan du få stora problem.

Varans defekt bestäms av bristen på den säkerhet som konsumenter har rätt att förvänta sig, och inte på varans användbarhet.

Var därför noga när du

Om fler än ett företag ansvarar för säkerheten för samma produkt kan den skadelidande dra vilket som helst av dem inför domstol.

Produktansvaret gäller också el och jordbruksprodukter. Försäljningsavtalet får inte innehålla villkor som minskar ditt ansvar för en defekt vara.

Ersättningskrav

För att kunna begära ersättning för sina skador måste kunden visa att

Det här ansvarar du inte för

Du har inget ansvar om du kan visa att

Kunden har tre år på sig att kräva ersättning från den dag han eller hon upptäckte

Du har inte längre något ansvar för eventuella skador som din produkt orsakar när den har funnits på marknaden i tio år, såvida inte någon har begärt ersättning från dig under den perioden.

Rapex – databas för farliga produkter

EU-ländernas myndigheter kan ingripa mot produkter som medför en allvarlig risk för konsumenternas hälsa och säkerhet och dra tillbaka dem eller förbjuda försäljning. Tillverkarna kan också återkalla sina produkter. Alla dessa åtgärder rapporteras i Rapex databas. Rapex gäller dock inte jordbruksprodukter, läkemedel eller medicintekniska produkter.

Anmäl produkter som inte uppfyller kraven

Alla EU-länder har en myndighet som ska se till att produkterna på marknaden uppfyller kraven.

Om du som tillverkare, distributör eller ombud misstänker att någon av dina produkter inte uppfyller EU-kraven kan du anmäla problemen till din nationella myndighet via Product Safety Business Alert Gatewayen.

Obs! Verktyget är enbart för tillverkare, distributörer och ombud.

Om du har frågor om hur det fungerar eller vill kontrollera något kan du kontakta din nationella kontaktpunktpdfen .

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: