Senast kontrollerat: 18/10/2018

Yrkeskvalifikationer

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

Ditt yrke kan vara reglerat i det EU-land som du vill flytta till. I så fall måste du kanske få dina yrkeskvalifikationer erkända innan du kan börja jobba där. Vad som exakt gäller beror på vad du har för yrke och hur länge du vill stanna.

Här kan du läsa mer:

Här kan du ta reda på hur du kan få dina yrkeskvalifikationer erkända så att du kan jobba i ett annat EU-land. För utlandsstudier gäller andra regler. Läs mer om hur du får dina examensbevis erkända.

Dela denna sida: