Senast kontrollerat: 26/04/2019

Arbetsmiljö

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

EU:s regler innehåller minimikrav för en säker och sund arbetsmiljö. Det gäller bland annat allmänna principer för att

Du måste till exempel införa åtgärder för att förhindra farliga situationer och för första hjälpen. Det måste också finnas ett eller flera skyddsombud som ser till att reglerna följs.

Om du vill veta mer om dina skyldigheter i ett visst EU-land ska du läsa de nationella arbetsmiljöreglerna.

Se också:

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: