Senast kontrollerat: 23/06/2022

Arbetsmiljö

Som arbetsgivare måste du skydda dina anställdas säkerhet och hälsa i allt som gäller arbetet. Det innebär att du måste utvärdera, förebygga och skydda mot alla risker som dina anställda kan utsättas för och se till att alla har fått nödvändig information och utbildning om arbetsmiljöfrågor.

Ibland måste du vidta ytterligare åtgärder för att förhindra farliga situationer och ge utbildning i första hjälpen, brandbekämpning och utrymning.Du ska också utse minst ett utbildat skyddsombud som ser till att åtgärderna följs.

Riskbedömning

Det finns inga EU-regler som beskriver exakt hur riskbedömningarna ska gå till, men vissa länder kan ha egna regler om innehåll och utformning.

Följande moment ingår i en riskbedömning:

När du gör en riskbedömning måste du vara uppmärksam på arbetstagare som kan vara särskilt utsatta och andra som kan vistas i lokalerna, t.ex. underleverantörer och besökare.

När du har kartlagt farorna och eventuella följder måste du utvärdera och prioritera riskerna. Du måste också ta reda på om du har några rättsliga skyldigheter. De kan vara beskrivna i specifikationerna för riskbedömningen eller vara kopplade till mer specifik utbildning för arbetstagare när det gäller en viss risk eller verksamhet.

Arbetsmiljöexperter

Om det inte finns någon på ditt företag som har rätt kompetens för att göra riskbedömningen eller vidta de förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som krävs, måste du be en arbetsmiljöexpert om hjälp.

Beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver kan du också göra din riskbedömning med hjälp av ett gratis verktyg på nätet en .

Hur dokumenterar du riskerna?

När du har gjort riskbedömningen måste du dokumentera resultaten.

Det finns inga särskilda EU-krav, men det skriftliga dokumentet bör innehålla åtminstone

Om du vill veta mer om dina skyldigheter i ett visst EU-land ska du läsa de nationella arbetsmiljöreglerna.

Välj land

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida