Senast kontrollerat: 02/02/2023

Andra anhöriga

Är du EU-medborgare och tänker flytta till ett annat EU-land för att bo, arbeta eller studera där? Tack vare EU:s regler blir det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur andra anhöriga än din make/maka eller dina barn kan flytta med dig.

Varning

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller det landets regler.

Stanna upp till tre månader

Om dina anhöriga är EU-medborgare behöver de bara ett giltigt nationellt id-kort eller pass.

Om de inte är från EU måste de ha ett giltigt pass och ibland ett inresevisum. Det beror på vilket land de kommer från.

Läs mer om visumkraven

Varning

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska till för att ta reda på om dina anhöriga behöver visum och hur lång tid det tar att få det.

Ta med dig ditt nationella id-kort

I många EU-länder måste du alltid bära med dig id-kortet eller passet.

I dessa länder kan du få böta eller tillfälligt tas i förvar om du lämnar id-handlingarna hemma, men du kan inte skickas tillbaka till ditt hemland bara av den anledningen.

Ta reda på om du alltid måste ha med dig ditt id-kort eller pass i landet du besöker:

Välj land

Anmäl närvaro

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Stanna längre än tre månader

Dina anhöriga får stanna hos dig i över tre månader om de är

  • svårt sjuka och du måste ta hand om dem, eller
  • ekonomiskt beroende av dig.

Din partner får stanna om ni lever i ett långvarigt förhållande.

Myndigheterna i ditt nya land beslutar från fall till fall och tar hänsyn till dina personliga omständigheter och landets egna villkor.

EU:s regler garanterar att din partner eller försörjningsberoende anhöriga

  • får sin uppehållsansökan bedömd i ditt nya hemland
  • får ett skriftligt besked så snart som möjligt
  • kan överklaga om deras ansökan avslås – ett avslag måste ange skälen och följderna för dina anhöriga och förklara hur och när de kan överklaga.

Om du är arbetstagare

Om du arbetar i ett annat land - som anställd, egenföretagare eller utsänd - kommer myndigheterna säkert att ta hänsyn till detta när de bestämmer om dina anhöriga får stanna eller inte.

Om du är pensionär eller studerande

Om du är pensionär eller studerande måste du visa att du har (för dig själv och hela din familj)

  • tillräckligt med pengar för att försörja er utan bidrag
  • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att inkomsten ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Registrering

Din partner eller dina anhöriga ska ansöka om ett registreringsbevis eller uppehållskort hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Din partner och dina anhöriga får permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i värdlandet i fem år utan avbrott.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill – även om de inte arbetar och är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

De kan dock förlora sin rätt till permanent uppehållstillstånd om de bor utanför landet mer än två år i rad.

Här kan du läsa mer:

Om du dör

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt kan din partner eller dina anhöriga som bodde med dig ha rätt att stanna permanent om

  • dödsfallet berodde på en arbetsskada, eller
  • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: