Göra affärer
Senast kontrollerat: 09/12/2022

Regler för att ta med kontanter inom EU och vid resor till och från EU

Regler för att resa med kontanter mellan EU-länderna

Eftersom det inte finns några EU-regler för att ta med sig kontanter mellan EU-länderna bör du alltid kontakta de lokala tullmyndigheterna en i de länder du ska resa från, till och igenom före avresan.

Regler för att ta med kontanter vid resor till och från EU

Om du tänker resa till eller från EU med 10 000 euro i kontanter (eller motsvarande belopp i andra valutor) eller något av det som räknas upp nedan (till ett värde av 10 000 euro) måste du anmäla beloppet till tullmyndigheterna med hjälp av EU-blanketten för anmälan av kontanta medel en . Enligt EU:s regler räknas följande som kontanter:

Skyldighet att lämna in en anmälan av kontanta medel

Om du inte lämnar in någon anmälan om kontanta medel eller om anmälan är felaktig eller ofullständig kan du straffas. Tänk på att tullen kan göra individuella kontroller och även kontrollera ditt bagage och din bil. Tullmyndigheterna ingriper också om det finns tecken på att kontanterna är kopplade till brottslig verksamhet, även om beloppet är lägre än 10 000 euro.

Varning

Tullmyndigheterna får också kräva en redovisning av kontanta medel om kontanter till ett värde av minst 10 000 euro (enligt definitionen av kontanter ovan) skickas in i eller ut ur EU med post, frakt eller kurir. I så fall ska avsändaren, mottagaren eller en utsedd företrädare lämna en redovisning inom 30 dagar efter en begäran från tullmyndigheterna.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: