Senast kontrollerat: 04/03/2022

Allmän pension utomlands

Ålderspension

Ansöka om pension

Om du arbetat i flera olika EU-länder kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land.

Du ska ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor eller i det land där du arbetade senast. Om du aldrig har arbetat i det land som du bor i nu, vidarebefordrar pensionsmyndigheten din ansökan till det land där du arbetade senast.

Det land som tar emot ansökan ska behandla den och samla in uppgifter om dina pensionsinbetalningar från samtliga länder du har arbetat i.

I vissa länder skickar pensionsmyndigheten en ansökningsblankett till dig innan du uppnår lagstadgad pensionsålder i det landet. Kontakta myndigheten om du inte får någon blankett.

Varning

Du bör ta reda på hur du ska få ut din pension minst sex månader innan du pensionerar dig, eftersom det kan ta lång tid att handlägga en ansökan som gäller flera länder.

Vilka handlingar behövs?

Det varierar från land till land, men du måste för det mesta lämna in dina bankuppgifter och någon form av id-handling.

Kontakta den pensionsmyndighet som ska handlägga din ansökan för mer information.

Pensionsålder

Vissa EU-länder har högre pensionsålder än andra.

Du kan inte få pension i det land där du bor (eller senast arbetade) förrän du har uppnått lagstadgad pensionsålder i det landet. Om du har ackumulerade pensionsrättigheter i andra länder får du de delarna av pensionen först när du har uppnått lagstadgad pensionsålder i de länderna.

Därför är det viktigt att kontakta alla länder du har arbetat i för att i god tid ta reda på vad som händer om du ändrar datumet för din första pensionsutbetalning.

Om du tar ut en pension tidigare än en annan kan det påverka beloppet.

Du kan rådgöra med pensionsmyndigheten i det land där du bor och/eller de länder som du har arbetat i.

Läs mer om EU-ländernas pensionsåldrar och pensionssystem:

Välj land

Exempel från verkligheten

Tänk på att pensionsåldern skiljer sig mellan länderna

Caroline från Frankrike arbetade i Danmark i femton år och återvände till Frankrike i slutet av sitt yrkesverksamma liv. När hon fyllde 62 ansökte hon om pension, men fick ut en väldigt låg pension.

Det berodde på att Caroline vid 62 års ålder bara hade rätt till den franska delen av pensionen. Hon får den danska delen först när hon fyller 67, eftersom det är den lagstadgade pensionsåldern i Danmark för Carolines åldersgrupp.

Hur länge måste jag ha jobbat för att få pension?

I vissa EU-länder måste du ha arbetat en viss tid för att ha rätt till pension.

I så fall ska pensionsmyndigheten räkna ihop alla perioder som du har arbetat i andra EU-länder för att se om du har rätt till pension ( principen om sammanläggning av perioder).

Om myndigheten vägrar kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänsterLänk öppnas på ny sida.

Exempel från verkligheten

Tom arbetade 4 år i Tyskland och 32 år i Portugal.

I Tyskland måste du ha jobbat i minst fem år för att ha rätt till pension. Tom skulle alltså inte ha kunnat få ut någon pension om han bara hade arbetat i Tyskland.

Den tyska pensionsmyndigheten var dock tvungen att lägga till de år som Tom arbetat i Portugal och betalar nu även ut pension för de fyra arbetsåren i Tyskland.

Kortare försäkringsperioder än ett år

Om du har varit försäkrad mindre än ett år i ett land kan du omfattas av en särskild regel, eftersom vissa EU-länder inte beviljar pension för kortare perioder. Regeln innebär att dina försäkrings- eller bosättningsmånader i landet där du arbetade en kort tid inte går förlorade, utan tas med i den beräkning av din pension som görs av de länder där du har jobbat längre.

Om du har svårt att få ut pension för kortare perioder än ett år kan du få hjälp från någon av EU:s rådgivningstjänsterLänk öppnas på ny sida.

Så beräknas din pension

Pensionsmyndigheten i varje EU-land som du har arbetat i tittar på den pensionsavgift som du har betalat till deras system, hur mycket du har betalat i andra länder och hur länge du har arbetat i olika länder.

EU-beräkning

Varje pensionsmyndighet räknar ut hur stor del av din pension den ska betala med hänsyn till dina inbetalningsperioder i alla EU-länder.

De lägger ihop dina inbetalningsperioder från alla EU-länder och räknar ut hur mycket pension du skulle ha fått om du hade betalat alla pensionsavgifter till deras eget system (så kallat teoretiskt belopp).

Pensionsbeloppet justeras sedan, så att det överensstämmer med den period som du var försäkrad i det landet (så kallad pro rata-förmån).

Nationell beräkning

Om du uppfyller villkoren för att få nationell pension oberoende av inbetalningsperioder i andra länder, beräknar pensionsmyndigheten också din nationella pension (så kallad oberoende förmån).

Resultat

Den nationella myndigheten jämför till sist pro rata-förmånen och den oberoende förmånen och du får det högsta beloppet.

Alla länders beslut förklaras i ett så kallat P1-intyg (pensionssammanfattning), som skickas till dig.

Exempel från verkligheten

Rosa arbetade 20 år i Frankrike och 10 år i Spanien.

I båda länderna måste man ha arbetat i minst 15 år för att kunna få pension. Varje land beräknar Rosas pension:

Den franska pensionsmyndigheten gör en dubbel beräkning:

  • Först beräknas Rosas nationella pension för de 20 år som hon arbetat i Frankrike, låt oss säga 800 euro.
  • Sedan beräknas ett teoretiskt belopp, dvs. den pension som Rosa skulle ha fått om hon hade arbetat alla 30 åren i Frankrike, låt oss säga 1 500 euro. Till sist fastställer myndigheten pro rata-pensionen, dvs. den del av detta belopp som ska betalas för de faktiska arbetsåren i Frankrike: 1 500x20 år i Frankrike/30 år totalt = 1 000 euro.

Rosa får det högre beloppet - 1 000 euro i månaden.

Den spanska pensionsmyndigheten beräknar inte den nationella pensionen, eftersom Rosa inte har arbetat tillräckligt länge i Spanien. Myndigheten gör bara en EU-beräkning och tar till en början fram ett teoretiskt belopp, dvs. den pension som Rosa skulle ha fått om hon hade arbetat alla 30 åren i Spanien, låt oss säga 1 200 euro.

Sedan fastställer myndigheten pro rata-pensionen, dvs. den del av detta belopp som ska betalas för de faktiska arbetsåren i Spanien: 1200x10 år i Spanien/30 år totalt = 400 euro.

I slutändan får Rosa alltså en pension på 1 400 euro.

Pensionsutbetalning

Varje land som beviljar dig pension sätter i allmänhet in beloppet på ett bankkonto i det land där du bor - om du bor i EU.

Om du inte bor i EU kan du behöva öppna ett bankkonto i alla EU-länder som betalar ut pension till dig.

Invaliditets- och efterlevandepension

Reglerna ovan gäller också vid beräkning av invaliditets- och efterlevandepension. Tänk på följande:

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: