Senast kontrollerat: 02/04/2022

Anmäl anhörigas bosättning i ett annat EU-land

Om du flyttar till ett annat EU-land får försörjningsberoende anhöriga som är EU-medborgare flytta med dig.

Efter tre månader måste de i många länder registrera sig och skaffa ett registreringsbevis.

Om dina anhöriga inte är försörjningsberoende kan de registrera sig i sitt nya EU-land tack vare sin egen uppehållsrätt.

Nödvändiga handlingar

Dina anhöriga behöver de följande handlingar för att få sitt registreringsbevis av kommunen eller polisen:

Varning

Inga andra handlingar behövs.

Registreringsbeviset utfärdas omedelbart för make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar. För andra anhöriga ska myndigheterna i regel fatta sitt beslut så snart som möjligt.

Avgifter

Registreringsbeviset bör inte kosta mer än vad ett id-kort eller liknande handlingar kostar för landets medborgare.

Giltighet

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men eventuellt måste ni anmäla adressändringar till myndigheterna.

Var och hur man registrerar sig

Ta reda på var och hur du registrerar dina anhöriga i ditt nya land:

Välj land

Även om ett land kräver att dina anhöriga registrerar sig kan de inte utvisas bara för att de inte gör det. Däremot kan de få böta om de

Om du har problem med att få ett registreringsbevis för dina anhöriga, kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Läs också om hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: