Senast kontrollerat: 04/05/2020

Anmäl anhörigas bosättning i ett annat EU-land

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Den 1 januari 2021 ändras reglerna för EU-medborgare som bor i eller flyttar till Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i eller flyttar till ett EU-land.

Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden

Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag bor i Storbritannien/EU men har ännu inte permanent uppehållsrätt

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill flytta till Storbritannien/EU

Du och dina anhöriga får flytta till Storbritannien eller till ett EU-land enligt gällande EU-regler fram till den 31 december 2020. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du sedan ansöka om uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du vill flytta till ett EU-land ska du kontakta landets myndigheter för att höra om du måste skriva in dig och ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill vistas en kortare period i Storbritannien/EU

De nuvarande reglerna om att anmäla närvaro, anmäla bosättning i ett annat EU-land, anmäla anhörigas bosättning (EU-medborgare) och skaffa uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare fortsätter att gälla åtminstone till den 31 december 2020.

Jag behöver hjälp

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Detaljerad information om utträdesavtalet och medborgarnas rättigheter

Om du flyttar till ett annat EU-land får försörjningsberoende anhöriga som är EU-medborgare flytta med dig.

Efter tre månader måste de i många länder registrera sig och skaffa ett registreringsbevis.

Om dina anhöriga inte är försörjningsberoende kan de registrera sig i sitt nya EU-land tack vare sin egen uppehållsrätt.

Nödvändiga handlingar

Dina anhöriga behöver de följande handlingar för att få sitt registreringsbevis av kommunen eller polisen:

Inga andra handlingar behövs.

Registreringsbeviset utfärdas omedelbart för make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar. För andra anhöriga ska myndigheterna i regel fatta sitt beslut så snart som möjligt.

Avgifter

Registreringsbeviset bör inte kosta mer än vad ett id-kort eller liknande handlingar kostar för landets medborgare.

Giltighet

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men eventuellt måste ni anmäla adressändringar till myndigheterna.

Var och hur man registrerar sig

Ta reda på var och hur du registrerar dina anhöriga i ditt nya land:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Även om ett land kräver att dina anhöriga registrerar sig kan de inte utvisas bara för att de inte gör det. Däremot kan de få böta om de

  • inte registrerar sig
  • inte alltid har med sig registreringsbeviset och id-kortet eller passet.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis för dina anhöriga, kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Läs också om hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: