Senast kontrollerat: 26/08/2022

Skydd av databaser

Dina rättigheter

Om du har skapat en databas som är tillgänglig elektroniskt eller på annat sätt kan du

Om din databas uppfyller villkoren för upphovsrätt och databasrätt kan du ansöka om båda.

Skydd genom upphovsrätt

Om databasen är ett intellektuellt originalverk kan du skydda den genom upphovsrätten, som ger dig ensamrätt (Innehavaren av en immateriell rättighet kan utesluta andra från att använda den) att återge, ändra och sprida databasen eller varianter av den. Upphovsrätten skyddar databasens struktur, men inte innehållet.

Skydd genom databasrätt

Även om databasens struktur inte är ett originalverk kan du ändå skydda innehållet genom databasrätten (En rättighet som erkänner den investering som krävs för att sammanställa en databas, även när arbetet inte innehåller den kreativa aspekt som skyddas av upphovsrätten) .

För att omfattas av databasrätten måste du eller databasframställaren vara medborgare eller invånare i EU. För att få skydd måste du kunna bevisa att du har gjort betydande investeringar (ekonomiska, materiella eller mänskliga) i antingen anskaffning, granskning eller presentation av innehållet.

Databasrätten skyddar databasens innehåll. Du eller databasframställaren kan förhindra att andra hämtar och/eller återanvänder väsentliga delar av databasens innehåll. När du sammanställer en databas som uppfyller villkoren för databasrätt får du automatiskt skydd i 15 år från den dag då databasen skapades eller den dag då den gjordes tillgänglig för allmänheten.

Exempel från verkligheten

Karoline och Frederik har en advokatbyrå i Danmark. De har ägnat flera månader åt att sammanställa en databas över rättspraxis med data från olika externa källor. Karoline och Frederik kan nu marknadsföra databasen och åberopa databasrätten. Det betyder att de kan förhindra andra från att hämta och/eller använda väsentliga delar av databasens innehåll i 15 år. Det är dock tillåtet att gratis hämta eller använda ett enda rättspraxisärende eller oväsentliga delar av rättspraxisen.

Läs mer om om skydd av databaser en på webbplatsen för EU:s helpdesk för immateriella rättigheter.

Se också

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

EU:s helpdesk för immateriella rättigheter

Gratis rådgivning och utbildning om immateriella rättigheter i samband med EU-finansierade projekt eller internationella affärsavtal.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida