Senast kontrollerat: 26/03/2021

Tågpersonal

Dygnsvila

Du ska se till att de anställda får minst 12 timmars sammanhängande dygnsvila i bostaden under varje 24-timmarsperiod. Vilan kan dock minskas till minst 9 timmar i följd en gång per sjudagarsperiod. I så fall ska skillnaden mellan den reducerade vilan och de tolv timmarna läggas till nästa dygnsvila i bostaden.

Dygnsvilan utanför bostaden ska vara minst 8 timmar i följd per 24-timmarsperiod och följas av en dygnsvila i bostaden.

Körtid och raster för tågförare

Tågförare får inte arbeta mer än 9 timmar på dagen och 8 timmar på natten mellan två viloperioder per dygn. Körtiden under en tvåveckorsperiod får vara högst 80 timmar.

Tågförarna ska ha följande raster beroende på arbetstid:

Om det finns en andreförare ska du följa de nationella reglerna för raster.

Raster för övrig tågpersonal

Övrig tågpersonal ska ha en rast på minst 30 minuter om de arbetar mer än 6 timmar.

Veckovila

För varje sjudagarsperiod ska de anställda ha en sammanhängande vilotid på minst 24 timmar plus en dygnsvila på 12 timmar. Varje år ska de ha 104 viloperioder på 24 timmar, inklusive de 52 veckovilorna på vardera 24 timmar. I dessa ska ingå

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om EU-regler som gäller för ditt företag eller hjälp med att lösa problem med en myndighet

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands , till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Fler rådgivningstjänster

Dela denna sida :